Hyppää sisältöön

Kunnille materiaalit

Koululaiskysely 2020

Koululaiskyselyn syksyn 2020 tulokset. Vuoden 2020 Koululaiskyselyn tai vastaavan lasten ja nuorten kuulemisen tuloksia voidaan käyttää kevään 2022 avustushaussa.

Kuntakysely 2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kunnille kyselyn Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta ja jatkuvuudesta syksyllä 2021. Kyselyyn vastasi 136 kuntaa.

Harrastuksia kouluihin opas yhdistyksille ja muille harrastusten järjestäjille

Harrastuksia kouluihin opas yhdistyksille ja muille harrastusten järjestäjille opastaa kuinka Harrastamisen Suomen mallin mukaisten harrastusten järjestäjäksi voi päästä. Oppaassa kerrotaan myös mitä asioita pitää ottaa toiminnan suunnittelussa, järjestämisessä, seurannassa ja arvioinnissa huomioon.

Sopimusmallipohjat

Kunnan ja harrastusten järjestäjän väliset sopimukset: Paimion, Porin ja Parkour Akatemian mallit

Harrastamisen Suomen mallin kunnat ja avustussummat

Kunnat ja niiden saamat Harrastamisen Suomen mallin avustukset lukuvuodeksi 2022-2023

Kunnat ja niiden saamat Harrastamisen Suomen mallin avustukset lukuvuodeksi 2021-2022

Harrastusviikon materiaalit

Ohjeita kunnille ja harrastusten järjestäjille harrastusviikon toteuttamiseen

Ohje harrastusten järjestäjille harrastusviikon toteuttamiseen

Kuvia ja vinkkejä harrastusviikon somemarkkinointiin

Lahden vuoden 2016 harrastusmessujen loppuraportti

Harrastusviikon ideaopas vuodelta 2019

Kyselyt oppilaille

Harrastustoiveiden kysely oppilaille

Liminkalla on tehty keväällä 2022 harrastuskysely oppilaille.


Harrastuskysely 7.-luokkalaille

Lahdessa tehtiin kysely 7.-luokkalaisille vapaa-ajan vietosta sekä harrastuksista syksyllä 2021.

Kysely 6.-luokkalaille

Nokialla etsivää harrastustoimintaa lähdettiin kohdentamaan 6.-luokkalaisille. Kaikki 6.-luokkalaiset vastasivat syksyllä 2021 kyselyyn, jossa kartoitettiin oppilaiden harrastustaustaa. Tämän perusteella kartoitettiin koulukohtaisesti harrastamattomat oppilaat.

Kyselyt oppilaille

Helsingissä oppilaille tehdyt palautekyselyt: erityiskoulut syksyllä 2021, suomenkieliset koulut keväällä 2022 ja ruotsinkieliset koulut syksyllä 2021.

Äänestys- ja arviointikysely oppilaille

Raaseporissa tehtiin keväällä 2022 äänestys- ja arviointikyselyt oppilaille.

Palautekyselyt harrastusten järjestäjille ja harrastusten ohjaajille

Helsingissä syksyllä 2021 tehdyt palautekyselyt harrastusten järjestäjille ja harrastusten ohjaajille.

Muut Harrastamisen Suomen mallin materiaalit

Lukujärjestyspohja

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen tuottamaan lukujärjestyspohjaan voi koota koulun tai pienen kunnan harrastukset.

Paimion kevään 2022 harrastuslukujärjestys

Ylöjärven Harrastamisen Suomen mallin video, jossa kerrotaan mallista ja etsivästä harrastustoiminnasta.

Harrastamisen Ylöjärven malli

Nousiaisissa jokaisella koululla järjestetään Harrastamisen Suomen mallin harrastuskerhoja.

Nousiaisten Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan esittely. Nousiaisissa jokaisella koululla järjestetään mallin mukaista kerhotoimintaa.


Hyviä käytänteitä kunnille parkourkerhojen toteuttamiseksi (Suomen Parkour ry:n ohje)

Kerhotoiminnan säännöt (Asikkalan malli)

Harrastustoiminnan kriteerit (Helsingin malli)

Koordinaattorin työtehtävät (Heinolan malli)

Harrastustoiminnan ohjaajien toimenkuva (Lahden malli)

Harrastevinkkarin työnkuva (Lappeenrannan malli)

Hankinta- ja tarjousyyntöprosessin vaiheet (Helsingin malli)

Starttipaketti kerhojen ohjaajille, mikä sisältää myös tunti- ja turvallisuussuunnitelmapohjat (Lempäälän malli)

Kerho-ohjaajan käsikirja ja sen liite (Kauniaisten malli)

Harrastamisen Suomen malliin liittyvät opinnäytetyöt


Rönkkö Aatu, 2022: Listening to Children’s Voice: developing a questionnaire to gather information about hobbies and leisure time activities

Nikkarinen Pihla, 2021: Koripalloseurat ja iltapäivätoiminnan käynnistäminen

Hietala Heli, 2021: 4H kumppanina Harrastamisen Suomen mallissa

Asiala Varpu, 2021: Kulttuuriharrastusten tuottaminen kouluympäristössä : kulttuuriharrastustoimijoiden kokemuksia Harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheesta

Jaa somessa: