Hyppää sisältöön

Kunnille

Kuva: Tiia Bucovschi

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaille. Toimintaa järjestetään myös yksityis- ja harjoittelukoulujen oppilaille. Harrastuksia järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toiminta järjestetään aamulla, koulupäivän aikana tai välittömästi koulupäivän päätyttyä. Harrastukset järjestetään koulun tiloissa, koulua lähellä olevissa tiloissa tai muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää esimerkiksi ratsastus, laskettelu, keilailu, uinti ja museokerho.

Erityisavustus kunnille

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku lukuvuoden 2022-2023 avustuksille päättyi 22.3.2022. Avusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen myönnettiin kunnille 14,5 M€. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Lukuvuodelle 2023-2024 avustushaku aukeaa keväällä 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Harrastamisen Suomen mallin avustushausta webinaarin 24.1.2023.

Lisätietoja avustusten hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista löytyy myös aluehallintoviraston verkkosivulta. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä oman alueenne aluehallintoviraston virkamieheen, joiden yhteystiedot löytyvät Aviavustusten verkkosivulta.

Löydä harrastuksen järjestäjä

Harrastamisen Suomen mallissa ovat mukana kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot ja muut harrastukset. Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, joilla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä. Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista harrastusten järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Harrastusten järjestäjien avuksi on tehty Harrastuksia kouluihin opas yhdistyksille ja muille harrastusten järjestäjille. Oppaassa kerrotaan kuinka Harrastamisen Suomen mallin mukaisten harrastusten järjestäjäksi voi päästä. Oppaassa kerrotaan myös mitä asioita pitää ottaa toiminnan suunnittelussa, järjestämisessä, seurannassa ja arvioinnissa huomioon. Oppaasta kannattaa kertoa kunnan harrastusten järjestäjille.

Oppilaiden harrastustoiveet

Kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kevään 2022 avustushaussa kunnat ovat voineet hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä tai kunnat ovat voineet järjestää oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia. Kevään 2023 avustushaussa kunnat voivat hyödyntää koululaiskyselyn 2022 tuloksia tai tehdä oman kuulemisen.

Hyödynnä materiaalipankkia

Materiaalipankista löydät Harrastamisen Suomen mallin tunnukset, esittelyvideot, webinaarien tallenteet, saavutettavuusoppaan, esimerkkejä harrastuskoordinaattoreiden toimenkuvista ja paljon muuta materiaalia toiminnan tueksi.

Tutustu muiden kuntien hyviin käytänteisiin ja jaa oman kuntasi hyvä käytänne

Avuksesi on koottu hyvin toimia käytänteitä kunnista eri puolelta Suomea. Hyvät käytänteet sivulta löydät malleja muun muassa siitä, miten etsivää harrastustoimintaa järjestetään ja millaisilla toimenkuvilla harrastamisen malliin palkataan koordinaattoreita. Ilmoita myös itse meille oman kuntasi hyvä käytänne.

Tukea ja apua tarjolla verkostosta

Verkostotapaamiset on suunnattu kuntien työntekijöille, jotka koordinoivat Harrastamisen Suomen mallia. Tapaamisten tavoitteena on tukea kuntia Harrastamisen Suomen mallin edistämisessä, vaihtaa kokemuksia onnistumisista sekä kehitettävistä asioista. Tulevat verkostotapaamiset löytyvät tapahtumat-sivulta.

Tilaa itsellesi Harrastamisen Suomen mallin uutiskirje, niin saat tiedot verkostotapaamista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

Liity kuntakoordinaattoreiden WhatsApp-ryhmään

Elokuussa 2022 avattiin Harrastamisen Suomen mallin WhatsApp-ryhmä. Se on tarkoitettu kunnissa Harrastamisen Suomen mallia koordinoiville henkilöille. Ryhmässä voi kysyä ja keskustella matalalla kynnyksellä Harrastamisen Suomen malliin liittyvistä asioista. Ennen kuin pyydät liittymistä ryhmään, tutustu ryhmän sääntöihin. Ryhmään liitytään täyttämällä liittymislomake.

Jaa somessa: