Hyppää sisältöön

Kunnille

Kuva: Tiia Bucovschi

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille. Harrastuksia järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toiminta järjestetään pääsääntöisesti ennen tai jälkeen koulupäivän koulun tiloissa tai poikkeustapauksissa koulua lähellä olevissa tiloissa.

Erityisavustus kunnille

Aluehallintovirastot myönsivät 235 kunnalle yhteensä 17 miljoonaa euroa erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuonna 2021-2022. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Lisätietoja avustusten hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä oman alueenne aluehallintoviraston virkamieheen, joiden yhteystiedot löytyy Aviavustusten verkkosivulta.

Löydä harrastuksen järjestäjä

Harrastamisen Suomen mallissa ovat mukana kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot. Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä. Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Listassa on samat harrastukset kuin Koululaiskyselyssä 2020.

Oppilaiden harrastustoiveet

Kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kunnat voivat hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä tai järjestää oman kuulemisen. Kuulemisessa tulee kysyä lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti. Kunnat voivat vaihtoehtoisesti järjestää myös oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia.

Hyödynnä materiaalipankkia

Materiaalipankista löydät Suomen Harrastamisen mallin tunnukset, saavutettavuusoppaan, esimerkkejä harrastuskoordinaattoreiden toimenkuvista ja paljon muuta materiaalia toiminnan tueksi.

Tutustu kuntien hyviin käytänteisiin

Olemme koonneet avuksesi hyvin toimia käytänteitä eri kunnista. Hyvät käytänteet sivulta löydät malleja muun muassa siitä, miten etsivää harrastustoimintaa järjestetään ja millaisilla toimenkuvilla harrastamisen malliin palkataan koordinaattoreita. Voit myös itse ilmoittaa meille kuntasi hyvän käytänteen.

Jaa somessa: