Hyppää sisältöön

Tutkimukset

Opinnäytetöitä, raportteja ja muita julkaisuja

Harrastamisen Suomen mallin arviointi 2023

Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta Harrastamisen Suomen mallin toimivuutta, vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Mallin onnistumista arvioitiin erityisesti lasten ja nuorten kokemusten näkökulmasta. Harrastamisen Suomen mallin arvioinnin tiedonkeruu toteutettiin keräämällä haastatteluaineistoja kuudesta kunnasta, joissa malli on saatu toimimaan onnistuneesti. Näiden myönteisten esimerkkien avulla on päästy kiinni siihen, miten erilaisiin toimintaa koskeviin haasteisiin voidaan vastata. Arvioinnin tarkoituksena on levittää tietoa mallin toiminnan hyvistä käytänteistä. Arvioinnin tiedonkeruussa kuultiin 88 peruskoulun oppilasta ja 67 paikallista toimijaa. Huoltajille suunnattuun kyselyyn vastasi 43 huoltajaa.

Arviointiraportti ”Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi”

Arvioinnin julkistamistilaisuus pidetiin 25.4.2023 webinaarina. Webinaarin tallenne on katsottavissa Karvin Youtubekanavalla.

Kuntakyselyn ja harrastusten järjestäjien kyselyn tulokset 2021

Kysely Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta ja jatkuvuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kunnille kyselyn Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta ja jatkuvuudesta syksyllä 2021. Kyselyyn vastasi 136 kuntaa.
Kooste kuntakyselyn tuloksista (.pdf)
Kuntakyselyn kaikki tulokset (.pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti harrastusten järjestäjille kyselyn 21.12.2021 – 14.1.2022. Kyselyyn vastasi 479 osallistujaa.
Harrastusten järjestäjien kyselyn tulokset (.pdf)

Uutta materiaalia sivuille?

Ilmoita uusista opinnäytetöistä ja muista materiaaleista meille lähettämällä sähköpostia
tarja.vartiainen@oph.fi.

Jaa somessa: