Hyppää sisältöön

Historia

Harrastus koulupäivän yhteydessä

Harrastamisen Suomen mallin taustalla on eheytetyn koulupäivän kokeilu vuosina 2002–2005. Siinä koulupäivään kytkettiin oppituntien lisäksi oppilaiden toivomia harrastuksia, joita ohjasivat harrastustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden opettajien lisäksi pätevät ohjaajat koulun ulkopuolelta. Tutkimus osoitti koulupäivän rakenteen uudistuksella olevan monia suotuisia vaikutuksia.

Eheytetyn koulupäivän kokeilu toteutettiin Sitran rahoituksella. Katsauksessa Harrastus koulupäivän yhteydessä selostetaan kokeilun periaatteita, menettelyitä ja tuloksia sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan niveltymistä harrastustoimintaan eheytetyssä koulupäivässä. Samoin siinä kuvataan historiallisia vaiheita, joiden aikana ovat muotoutuneet tavoitteet ja menettelyt laadukkaasti ohjattujen ja oppilaille mieluisten harrastusten yhtäläiselle saavutettavuudelle.

Harrastus koulupäivän yhteydessä toteuttaa Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimusta (artikla 31). Se sisältää lapsen oikeuden kulttuuriin, taiteeseen sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan ja sopimusvaltioiden velvollisuuden kannustaa sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista lapsille niihin osallistumiseksi. Lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Lasten harrastustoiminnan järjestäminen tulee korostumaan kuntien tehtävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle ja sivistystehtävän jäädessä kunnille.

Jaa somessa: