Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Pakollisten evästeiden avulla varmistetaan verkkopalvelun tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivuilla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (HTTPS).

Sivustolla käytettävät ei-pakolliset evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä. Toivomme, että hyväksyt myös ei-pakolliset evästeet, joiden avulla pyritään kehittämään sivustoa.

Kävijäseuranta 

Verkkopalvelun kehittämistä varten keräämme sen käytöstä tilastollisia tietoja Google Analyticsin avulla.

Google Analytics asennetaan vain kun käyttäjä sallii kaikki evästeet valitsemalla ”Hyväksy evästeet” ponnahdusikkunasta.

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkopalvelua käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkopalvelussa käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Upotetut sisällöt 

Verkkopalvelussamme olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. Kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. 

Youtube

Verkkopalvelussa on upotettujen YouTube-videoiden osalta käytössä nocookie-ratkaisu, mikä kuitenkin tarkoittaa sitä, että käyttäjätietoa siirtyy YouTube-palveluun kun videota katsotaan.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muuta evästeasetuksia

Rekisteriseloste Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen -sivustolle

EU:n tietosuoja-asetus, 2016/679, voimaan 25.5.2018 

Rekisterinpitäjät

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Keskustori 4
33100 Tampere
sähköposti info@lastenkulttuuri tai etunimi.sukunimi@lastenkulttuuri

Rekistereistä vastaava henkilö

Sivuston lomakkeiden rekisterin ylläpitäjä:
Hanna Nordström
hanna.nordstrom@lastenkulttuuri

Harrastamisen Suomen mallin uutiskirjerekisteri

Harrastamisen Suomen mallin uutiskirjeen rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa viestintä ja tiedottaminen Harrastamisen Suomen mallin parissa työskentelevien tahojen, ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa. Rekisteriä käytetään myös Harrastamisen Suomen malliin liittyvien tapahtumien ja webinaarien markkinoimiseen sekä hankkeista tiedottamiseen.

Rekisterin sisältö 

Rekisteriin on tallennettu sähköisesti uutiskirjeen tilaajia.

Tiedot, joita käsittelemme: sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, edustamasi kunta / organisaatio ja tehtävänimike / rooli.

Rekisterin henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja rekisteröidyn oikeudet 

Käsittelyn peruste on uutiskirjeen tilaajan antama suostumus. Rekisterissä käsitellään ainoastaan osoitetietojen kaltaisia tietoja, joiden käsittelyyn liittyvät riskit ovat vähäiset. Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi ja oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Käsittelyn rajoittaminen 

Käsittelyä on rajoitettu (kts. alla). 

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen 

Rekisterinpitäjän lukuun ja ohjeiden mukaan henkilötietoja käsittelevät – Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n viestintäkoordinaattori, koordinaattori ja toiminnanjohtaja.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tietoja muihin tarkoituksiin taikka EU alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytys ja suojaus 

Rekisterin tiedot säilytetään Mailchimp -uutiskirjepalvelussa. Sähköpostiosoitteet säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii aktiivisena uutiskirjeen vastaanottajana. Pääsy rekisteriin edellyttää salasanaa.  Tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne, joiden työ sitä edellyttää.

Hyvien käytänteiden rekisteri

Hyvien käytänteiden rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa viestintä ja tiedottaminen Harrastamisen Suomen mallin työskentelevien tahojen, ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa. Rekisteriä voidaan käyttää myös tapahtumien ja webinaarien markkinoimiseen sekä hankkeista tiedottamiseen, jos ne liittyvät Harrastamisen Suomen malliin.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin on tallennettu sähköisesti harrasteiden järjestäjien yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Rekisteri ei sisällä lasten tai nuorten henkilöiden tietoja. Suomen lastenkulttuurikeskus ei vastaa rekisterin yhteistietojen oikeellisuudesta. Rekisteri on alun perin saatu Aluehallintovirastolta ja sitä päivittää itse harrastuksen järjestäjät.

Tiedot, joita käsittelemme: nimi ja sähköpostiosoite

Rekisterin henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai Aluehallintovirastolta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja rekisteröidyn oikeudet 

Käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterissä käsitellään ainoastaan osoitetietojen kaltaisia tietoja, joiden käsittelyyn liittyvät riskit ovat vähäiset. Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi ja oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Käsittelyn rajoittaminen 

Käsittelyä on rajoitettu (kts. alla). 

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen 

Rekisterinpitäjän lukuun ja ohjeiden mukaan henkilötietoja käsittelevät – Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n viestintäkoordinaattori, koordinaattori, toiminnanjohtaja ja hallintosihteeri sekä Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tietoja muihin tarkoituksiin taikka EU alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytys ja suojaus 

Reskisterin tiedot säilytetään WordPress- sivustolla. Sähköpostiosoitteet säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity ilmoittaa Harrastamisen Suomen mallin sivuston ylläpitäjälle (info@lastenkulttuuri.fi) henkilötietojensa poistosta sivustolla. Pääsy rekisteriin edellyttää käyttöoikeutta sekä salasanaa. Tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne, joiden työ sitä edellyttää.

Kuinka suojaamme tietosi

  • Käytämme suojattua internetyhteyttä 
  • Käytämme palomuuria
  • Rajaamme rekisterin pääsyn vain henkilöihin, joilla on oikeus käsitellä tietoja
  • Rekisteriä säilytetään salasanojen takana

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojasi koskien. Yhteydenottopyynnöt näitä koskien voit lähettää osoitteeseen info@lastenkulttuuri.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Jaa somessa: