Hyppää sisältöön

UKK

Kuva: Rebekka Barongo

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen Harrastamisen Suomen mallista

Mikä on Harrastamisen Suomen malli?

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Lukuvuonna 2022-2023 malli on käytössä 91 % Manner-Suomen kunnista ja mukana on 1900 koulua. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Miten Harrastamisen Suomen malli tukee lasten ja nuorten hyvinvointia?

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteiskunnan ja meidän kaikkien hyvinvoinnin pohja. Harrastamisen Suomen mallin avulla voidaan tukea kokonaisvaltaisesti eri harrastussisältöjen kautta lasten ja nuorten turvallista ja merkityksellistä vapaa-aikaa ja ehkäistä yksinäisyyttä, samalla kun lapset ja nuoret oppivat uusia taitoja ja saavat uusia kavereita. Malli tukee myös perheitä, sillä kun harrastukset liitetään koulupäivän yhteyteen, vapautuu ilta-aikaa perheiden yhteiseksi ajaksi. Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan hyötynä on, että yhä useampi lapsi ja nuori voi löytää mieluisan harrastuksen riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta, kodin etäisyydestä harrastuksiin taikka lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta.

Milloin Harrastamisen Suomen mallin avustuksia haetaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen toimintaan lukuvuodelle 2023–2024 päättyi 28.2.2023. Avustuspäätökset pyritään tekemään 30.4.2023 mennessä. Kunnille jaetaan avustusta noin 17 M€. Tarkemmat tiedot avustushausta löytyvät ministeriön hakuohjeesta. Avustusta haetaan vuosittain aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Mistä saa lisätietoja kunnille myönnettävästä avustuksesta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen?

Avustuksen myöntää aluehallintovirasto. Lisätietoja avustusten hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä oman alueenne aluehallintoviraston virkamieheen, joiden yhteystiedot löytyvät Aviavustusten verkkosivulta.

Mikäli kysymys koskee jo myönnettyä Harrastamisen Suomen mallin avustusta, eikä aluehallintoviraston sivustolta ole löytynyt kysymykseen vastausta, olkaa yhteydessä avustuksen myöntäneeseen virkamieheen. Hänen nimensä ja yhteystietonsa löytyvät avustuspäätöksestä.

Mistä löytyvät Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien kuntien yhteyshenkilöiden yhteystiedot?

Tietosuojasyistä emme ole saaneet Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien kuntien yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien kuntien nimet ja avustussummat löytyvät sivustoltamme seuraavasti: Harrastuksen järjestäjille » Harrastamisen Suomen mallin kunnat

Miten varmistetaan ei-harrastavien lasten ja nuorten mukaan tuleminen?

Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä olisi hyvä tarjota etenkin niille lapsille ja nuorille, jotka eivät harrasta. Moniammatillisen kentän (opettajat, oppilashuolto, kouluvalmentajat, monikieliset ohjaajat, alueellisen nuorisotoiminnan ammattilaiset jne.) tehtävänä on auttaa ei-harrastavia lapsia ja nuoria löytämään mieluista tekemistä koulupäivien yhteyteen uusien harrastusten kautta. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kenttä on laaja ja osaava. Heidän ammattitaitoaan kannattaa hyödyntää Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa. Hyviä malleja etsivään harrastustyöhön löytyy materiaalipankista.

Millä perusteella kuntien harrastustarjonta muodostetaan?

Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kevään 2023 avustushaussa kunnat ovat voineet käyttää vuoden 2022 Valtakunnallisen Koululaiskyselyn tuloksia tai kunnat ovat voineet järjestää oman kuulemisen. Kuulemisessa tulee kysyä lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti.

Mitä harrastuksia koululaiset toivovat koulupäivien yhteyteen Koululaiskyselyssä 2022?

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtakunnalliseen Koululaiskyselyyn 2022 vastasi yli 164 000 ala- ja yläkoululaista 1 500 koulusta. Tyttöjen suosituimpia toiveharrastuksia ovat ratsastus, eläinkerho, kuvataide, ruuan valmistaminen ja kiipeily. Poikien jalkapallo, parkour, tietokonepelit, biljardi/snooker sekä metsästys ja kalastus. Kuntosali ja lumilautailu/laskettelu on sekä yläkoululaistyttöjen että -poikien toiveiden kärjessä.
Koululaiskyselyn 2022 tulokset

Mitä harrastuksia koululaiset toivovat koulupäivien yhteyteen Koululaiskyselyssä 2020?

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 Koululaiskyselyyn osallistui 197 040 lasta ja nuorta. Koululaiskyselyllä kysyttiin lasten ja nuorten harrastustoiveita koulupäivän yhteydessä. Kysely lähettiin kaikkiin eli 2 229 maamme ala- ja yläkouluihin. Koululaiset saivat valita suosikkiharrastuksiaan ja harrastuksia, joita haluaisivat kokeilla 76 harrastuksen valikoimasta. Tuloksena oli, että koululaisista 55 % haluaa aloittaa jonkun harrastuksen. Joka viidenneltä puuttuu mieleinen harrastus. Heistä yli 60 % haluaisi aloittaa harrastamisen. 

Alakoululaisten toiveharrastuksia ovat parkour, kiipeily, ruuanlaitto, eläinkerho, kuvataide, lumilautailu/laskettelu ja jalkapallo. Yläkoululaisten suosikit ovat kuntosali, lumilautailu/laskettelu, ruuanlaitto, keilailu, ampumaurheilu/jousiammunta, mopon korjaus ja biljardi.

Tytöillä ja pojilla on eri toiveharrastukset. Tyttöjen toiveena on ratsastus, ruuanlaitto, kuvataide, eläinkerho, tanssi, kiipeily ja agility. Pojilla kärjessä ovat parkour, pelisuunnittelu/koodaus, jalkapallo, mopon korjaus, BMX-pyöräily/maastopyöräily, metsästys ja lumilautailu/laskettelu. Tytöillä on kiinnostusta kokeilla myös mm. elokuvakerhoa, kädentaitoja, muotipiirtämistä ja valokuvausta; pojat taas mm. historiakerhoa, arkkitehtuuria sekä media-, video- ja valotaidetta.

Onko harrastuskertojen pituudelle määritetty kestoa?

Avustuksen hakuohjeessa harrastuskerran kestoa ei ole määritelty. Kunnat voivat itse määrittää harrastuskertojen keston. Harrastuskerran kesto tulee olla sellainen, että lapselle tai nuorelle tulee kokemus harrastuskerrasta.

Mitkä ovat harrastustuntien kriteerit? Esim. onko tuntien kestossa joustoa?

Harrastuksen tulee olla lasten tai nuorten toivoma eli mieluisa, maksuton ja koulupäivän yhteydessä. Tarkemmat kriteerit löytyvät avustuksen hakuilmoituksesta. Avustuksen hakuilmoituksessa harrastuskerran kestoa ei ole määritelty. Kunnat voivat itse määrittää harrastuskerran keston. Harrastuskerran kesto tulee olla sellainen, että lapselle tai nuorelle tulee kokemus harrastuskerrasta esim. noin yksi tunti.

Minkä ikäiset henkilöt voivat ohjata Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia?

Harrastamisen Suomen mallin harrastusten vastuuhenkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmat voivat toimia harrastusryhmän ohjaajina.

Millaisia välipaloja kunnat tarjoavat Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmiin tuleville oppilaille?

Kunnat tarjoavat välipaloina esimerkiksi hedelmiä, välipalakeksejä, pillimehuja, smoothieta, jogurttijuomia ja täytettyjä sämpylöitä.

Missä Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia järjestetään?

Harrastamisen Suomen mallin mukaisia harrastuksia lukuvuonna 2022-2023 järjestetään 267 kunnan alueelle. Harrastustoiminnan tulee tapahtua pääsääntöisesti koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa. Harrastustoiminta voidaan järjestää myös muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää esimerkiksi ratsastus, laskettelu, keilailu, uinti, museokerho.

Mitä ilmoittautumisjärjestelmiä kunnat käyttävät Harrastamisen Suomen mallin harrastuksiin ilmoittautumiseen?

Kunnilla on käytössä muun muassa seuraavia ilmoittautumisjärjestelmiä: Hellewi, Lyyti, Microsoft Forms, PopUpkoulu ja Webropol. Hellewi-järjestelmästä kokemuksia esiteltiin 3.8.2022 verkostotapaamisessa, jonka tallenne ja diat löytyvät materiaalipankista.

Millaisia digitaalisia harrastuskalentereita kunnilla on?

Alla olevien linkkien takaa löydät esimerkkejä kuntien digitaalisista harrastuskalentereista:
Joensuu, Liperi, Lohja, Rovaniemi, Tampere

Mikä on valtakunnallinen harrastusviikko?

Harrastusverkosto organisoi harrastusviikon, jonka tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus. Vuosittain järjestettävän harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia. Harrastusviikolla koululaiset pääsevät tutustumaan harrastuksiin, kun kunnat, koulut ja harrastustoimijat järjestävät mahdollisuuksia tutustua harrastuksiin esimerkiksi harrastusmessuilla tai välituntisin järjestettävillä harrastuspisteillä. Idea viikkoon on lähtenyt lapsilta ja nuorilta. Vuonna 2022 harrastusviikko toteutettiin 5.-11.syyskuuta.

Uusia harrastuksia pääsee kokeilemaan ympärivuoden virtuaalisesti harrastusviikko.fi -sivustolla. Harrastuksiin oppilas voi tutustua itsenäisesti, perheen kesken tai opettajan johdolla. Sivustolta löytyy harrastuksia sarjakuvahahmojen luomisesta, parkouriin ja teatterista kokkaukseen.

Mistä löytyvät yleishyödyllisen yhteisön verotusohjeet?

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille löytyy verohallinnon verkkosivulta.

Neuvoja verotuskysymyksiin voi kysyä myös suoraan Verohallinnon palvelunumerosta.

Verotusasioita käsiteltiin 14. ja 15.12.2021 olleessa Harrastamisen Suomen mallin verkostotapaamisessa.

14.12. ja 15.12.2021 verkostotapaamisen diat

Jaa somessa: