Hyppää sisältöön

UKK

Kuva: Rebekka Barongo

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen Harrastamisen Suomen mallista

Mikä on harrastamisen Suomen malli?

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Pilottikaudella 1.1.-5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuodeksi 2021-2022 toiminta on laajentunut ja harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen toimintaan lukuvuodelle 2022–2023 päättyi 22.3.2022. Aluehallintovirastot myönsivät avustusta 235 hakijalle mallin toteuttamiseen yhteensä 14,5 M€. Avustusta myönnettiin 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa.

Mistä saa lisätietoja erityisavustuksesta kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen?

Avustuksen myöntää aluehallintovirasto. Lisätietoja avustusten hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä oman alueenne aluehallintoviraston virkamieheen, joiden yhteystiedot löytyvät Aviavustusten verkkosivulta.

Mikäli kysymys koskee jo myönnettyä Harrastamisen Suomen mallin avustusta, eikä aluehallintoviraston sivustolta ole löytynyt kysymykseen vastausta, olkaa yhteydessä avustuksen myöntäneeseen virkamieheen. Hänen nimensä ja yhteystietonsa löytyvät avustuspäätöksestä.

Miten Harrastamisen Suomen malli tukee lasten ja nuorten hyvinvointia?

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteiskunnan ja meidän kaikkien hyvinvoinnin pohja. Harrastamisen Suomen mallin avulla voidaan tukea kokonaisvaltaisesti eri harrastussisältöjen kautta lasten ja nuorten turvallista ja merkityksellistä vapaa-aikaa ja ehkäistä yksinäisyyttä, samalla kun lapset ja nuoret oppivat uusia taitoja ja saavat uusia kavereita. Malli tukee myös perheitä, sillä kun harrastukset liitetään koulupäivän yhteyteen, vapautuu ilta-aikaa perheiden yhteiseksi ajaksi.

Miten varmistetaan ei-harrastavien lasten ja nuorten mukaan tuleminen?

Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä olisi hyvä tarjota etenkin niille lapsille ja nuorille, jotka eivät harrasta. Moniammatillisen kentän (opettajat, oppilashuolto, kouluvalmentajat, monikieliset ohjaajat, alueellisen nuorisotoiminnan ammattilaiset jne.) tehtävänä on auttaa ei-harrastavia lapsia ja nuoria löytämään mieluista tekemistä koulupäivien yhteyteen uusien harrastusten kautta. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kenttä on laaja ja osaava. Heidän ammattitaitoaan kannattaa hyödyntää Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa.

Millä perusteella kuntien harrastustarjonta muodostetaan?

Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kunnat voivat hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä tai järjestää oman kuulemisen. Kuulemisessa tulee kysyä lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti. Vuoden 2020 Koululaiskyselyn tai vastaavan lasten ja nuorten kuulemisen tuloksia voi käyttää kevään 2022 avustushaussa. Valtakunnallinen koululaiskysely tehdään seuraavan kerran vuonna 2022.

Mitä harrastuksia koululaiset toivovat koulupäivien yhteyteen Koululaiskyselyssä 2020?

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 Koululaiskyselyyn osallistui 197 040 lasta ja nuorta. Koululaiskyselyllä kysyttiin lasten ja nuorten harrastustoiveita koulupäivän yhteydessä. Kysely lähettiin kaikkiin eli 2 229 maamme ala- ja yläkouluihin. Koululaiset saivat valita suosikkiharrastuksiaan ja harrastuksia, joita haluaisivat kokeilla 76 harrastuksen valikoimasta. Tuloksena oli, että koululaisista 55 % haluaa aloittaa jonkun harrastuksen. Joka viidenneltä puuttuu mieleinen harrastus. Heistä yli 60 % haluaisi aloittaa harrastamisen. 

Alakoululaisten toiveharrastuksia ovat parkour, kiipeily, ruuanlaitto, eläinkerho, kuvataide, lumilautailu/laskettelu ja jalkapallo. Yläkoululaisten suosikit ovat kuntosali, lumilautailu/laskettelu, ruuanlaitto, keilailu, ampumaurheilu/jousiammunta, mopon korjaus ja biljardi.

Tytöillä ja pojilla on eri toiveharrastukset. Tyttöjen toiveena on ratsastus, ruuanlaitto, kuvataide, eläinkerho, tanssi, kiipeily ja agility. Pojilla kärjessä ovat parkour, pelisuunnittelu/koodaus, jalkapallo, mopon korjaus, BMX-pyöräily/maastopyöräily, metsästys ja lumilautailu/laskettelu. Tytöillä on kiinnostusta kokeilla myös mm. elokuvakerhoa, kädentaitoja, muotipiirtämistä ja valokuvausta; pojat taas mm. historiakerhoa, arkkitehtuuria sekä media-, video- ja valotaidetta. Seuraavan kerran Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää valtakunnallisen koululaiskyselyn syksyllä 2022.

Onko harrastuskertojen pituudelle määritetty kestoa?

Avustuksen hakuohjeessa harrastuskerran kestoa ei ole määritelty. Kunnat voivat itse määrittää harrastuskertojen keston. Harrastuskerran kesto tulee olla sellainen, että lapselle tai nuorelle tulee kokemus harrastuskerrasta.

Mikä on valtakunnallinen harrastusviikko?

Harrastamisen Suomen malliin kuuluu valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon päätavoite on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oma harrastus. Vuosittain järjestettävän harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Ideoita uusiin harrastuksiin voi etsiä ympäri vuoden harrastusviikon verkkosivuilta. Sivustolta löytyy harrastuksia sarjakuvahahmojen luomisesta, parkouriin ja teatterista kokkaukseen. Seuraavan kerran harrastusviikko toteutetaan 5.-11.9.2022. Idea viikkoon on lähtenyt lapsilta ja nuorilta.

Mistä löytyy yleishyödyllisen yhteisön verotusohjeet?

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille löytyy verohallinnon verkkosivulta.

Neuvoja verotuskysymyksiin voi kysyä myös suoraan Verohallinnon palvelunumerosta.

Verotusasioita käsiteltiin 14. ja 15.12.2021 olleessa Harrastamisen Suomen mallin verkostotapaamisessa.

Mistä voi ladata Harrastamisen Suomen mallin tunnuksen ja esittelyvideot?

Ladattavat tunnukset löytyvät tämän verkkosivuston materiaalipankista.

Mistä löytyvät Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien kuntien yhteyshenkilöiden yhteystiedot?

Tietosuojasyistä emme ole saaneet Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien kuntien yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien kuntien nimet ja avustussummat löytyvät sivustoltamme seuraavasti: Harrastuksen järjestäjille » Harrastamisen Suomen mallin kunnat

Milloin Harrastamisen Suomen mallin avustuksia haetaan?

Avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ajoittuu alkuvuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee hakuilmoituksen, josta selviävät hakuehdot. Hakuehdoissa voi olla pientä vaihtelua vuosittain. Avustusta haetaan vuosittain aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa. Lukuvuoden 2022-2023 avustushaku päättyi 22.3.2022. Lisätietoja hausta julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön webinaarissa 20.1.2022.

Lukuvuoden 2022-2023 toimintaa koskevan haun avustuspäätökset löytyvät täältä ja
lukuvuoden 2021–2022 toimintaa koskevan haun avustuspäätökset täältä.

Mitkä ovat harrastustuntien kriteerit? Esim. onko tuntien kestossa joustoa?

Harrastuksen tulee olla lasten tai nuorten toivoma eli mieluisa, maksuton ja koulupäivän yhteydessä. Tarkemmat kriteerit löytyvät avustuksen hakuilmoituksesta. Avustuksen hakuilmoituksessa harrastuskerran kestoa ei ole määritelty. Kunnat voivat itse määrittää harrastuskerran keston. Harrastuskerran kesto tulee olla sellainen, että lapselle tai nuorelle tulee kokemus harrastuskerrasta esim. noin yksi tunti.

Minkä ikäiset henkilöt voivat ohjata Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia?

Harrastamisen Suomen mallin harrastusten vastuuhenkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmat voivat toimia harrastusryhmän ohjaajina.

Onko jotakin kautta vielä mahdollista tehdä koululaiskysely harrastuksista uudelleen?

Valtakunnallinen Koululaiskysely tehdään seuraavan kerran syksyllä vuonna 2022, eli joka toinen vuosi. Koululaiskyselyn 2020 tuloksia voi käyttää harrastuslukujärjestyksen pohjana tai kunta voi toteuttaa itse vastaavanlaisen kuulemisen. Tarvittaessa tähän löytyy asiantuntemusta muun muassa nuorisopalveluista, nuorisovaltuustosta, järjestöistä ja nuorisokeskuksista sekä lastenkulttuurikeskuksista.

Millaisia välipaloja kunnat tarjoavat Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmiin tuleville oppilaille?

Kunnat tarjoavat välipaloina esimerkiksi hedelmiä, välipalakeksejä, pillimehuja, smoothieta, jogurttijuomia ja täytettyjä sämpylöitä.

Missä Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia järjestetään?

Harrastamisen Suomen mallin mukaisia harrastuksia lukuvuonna 2021-2022 järjestetään 235 kunnassa. Lukuvuonna 2022-2023 toiminta laajenee 249 kunnan alueelle. Harrastustoiminnan tulee tapahtua pääsääntöisesti koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa. Harrastustoiminta voidaan järjestää myös muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää (esimerkiksi ratsastus, laskettelu, keilailu, uinti, museokerho).

Mitä ilmoittautumisjärjestelmiä kunnat käyttävät Harrastamisen Suomen mallin harrastuksiin ilmoittautumiseen?

Kunnilla on käytössä muun muassa seuraavia ilmoittautumisjärjestelmiä: Hellewi, Lyyti, Microsoft Forms, PopUpkoulu ja Webropol. Hellewi-järjestelmästä kokemuksia esitellään 3.8. verkostotapaamisessa.

Jaa somessa: