Hyppää sisältöön

Tietoa

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Malli on käytössä 91 % Manner-Suomen kunnista.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestettiin 235 kunnassa. Lukuvuonna 2022-2023 toiminta laajeni 267 kunnan alueelle kattaen 91 % Manner-Suomen kunnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14,5 M€ lukuvuodelle 2022-2023. Lukuvuodelle 2023-2024 kuntien tuli hakea avustusta 28.2.2023 mennessä. Avustuksiin käytetään noin 17 M€. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2023-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen toimintaan lukuvuodelle 2023–2024 päättyi 28.2.2023. Avustuspäätökset pyritään tekemään 30.4.2023 mennessä. Avustuksiin käytetään noin 17 M€. Hakuohje löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta.

Uusi avustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille lukuvuodelle 2023-2024

Avustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille päättyi 28.2.2023. Hankkeilla kehitetään toteutuksen laatua. Haku oli tarkoitettu yhteisöille. Avustuksiin voidaan käyttää enintään 2,5 M€. Avustuspäätökset pyritään tekemään 15.4.2023 mennessä. Hakuohje löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2022-2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku lukuvuoden 2022-2023 avustuksille päättyi 22.3.2022. Aluehallintovirastot myönsivät valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14,5 M€ 235 hakijalle. Avustusta myönnettiin 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2022−2023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta. Seuraavan kerran avustushaku kunnille aukeaa keväällä 2023.

Harrastamisen Suomen malli kirjataan nuorisolakiin

Vuoden 2023 alusta nuorisolakiin (955/2022) lisättiin uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta sekä tähän toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. 

Apua ja tukea Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteestä

Harrastamisen Suomen mallille avattiin Opetushallitukseen yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteen koordinaattorina toimii Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin. Tilaa itsellesi Harrastamisen Suomen mallin uutiskirje, niin saat tiedot ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

Jaa somessa: