Hyppää sisältöön

Tietoa

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Lukuvuonna 2023-2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella perusopetuksen oppilaille.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Toiminta on laajentunut nopeasti kattamaan lähes koko Manner-Suomen ja lukuvuonna 2023–2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä ja ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2024-2025

Aluehallintovirastot myönsivät toukokuussa 2024 valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 miljoonaa euroa 247 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 258 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2024–2025, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 harrastusryhmää yli 2000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 150 000 lasta tai nuorta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2023-2024

Aluehallintovirastot myönsivät toukokuussa 2023 valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 17 M€ 252 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 262 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2023–2024, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 harrastusryhmää yli 2 000 koulussa.

Uusi avustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille lukuvuodelle 2023-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toukokuussa 2023 avustuksen 17 kehittämishankkeelle, joilla parannetaan Harrastamisen Suomen mallin toteutuksen laatua. Jokaiseen kehittämishankkeeseen sisältyy joko uusi toimintamalli tai koulutuskokonaisuus. Avustukset ovat yhteensä 1,8 M€.

Harrastamisen Suomen malli kirjattiin nuorisolakiin

Vuoden 2023 alusta nuorisolakiin (955/2022) lisättiin uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta sekä toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. 

Apua ja tukea Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteestä

Opetushallituksessa toimivan Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.

Tilaa itsellesi Harrastamisen Suomen mallin uutiskirje, niin saat tiedot ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

Harrastamisen Suomen mallin verkostot

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste järjestää etä- ja livetapaamisia Harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattoreille ja harrastusten järjestäjille. Tapaamissa mm. jaetaan hyviä käytänteitä ja kehitetään toimintaa yhdessä. Tapaamisista ilmoitetaan tapahtumakalenterissa. Lisäksi liikunnan aluejärjestöt ja aluehallintovirastot järjestävät alueillaan tapaamisia. Alueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät tästä luettelosta.

Jaa somessa: