Hyppää sisältöön

Tietoa

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestettiin 235 kunnassa. Lukuvuonna 2022-2023 toiminta laajenee 249 kunnan alueelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14,5 M€ lukuvuodelle 2022-2023. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2022-2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku lukuvuoden 2022-2023 avustuksille päättyi 22.3.2022. Aluehallintovirastot myönsivät valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14,5 M€ 235 hakijalle. Avustusta myönnettiin 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2022−2023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta. Seuraavan kerran avustushaku kunnille aukeaa keväällä 2023.

Harrastamisen Suomen malli kirjataan nuorisolakiin

Hallitus esitti 30.6.2022 nuorisolakia muutettavaksi. Lakiin ehdotettiin lisättäväksi uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta. Eduskunta päätti 11.10.2022, että malli vakiinnutetaan nuorisolakiin 1.1.2023 alkaen.

Apua ja tukea Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteestä

Harrastamisen Suomen mallille avattiin Opetushallitukseen yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteen koordinaattorina toimii Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin. Tilaa itsellesi Harrastamisen Suomen mallin uutiskirje, niin saat tiedot ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

Harrastusviikko

Harrastusviikon tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus. Vuosittain järjestettävän harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia. Harrastusviikolla koululaiset pääsevät tutustumaan harrastuksiin, kun kunnat, koulut ja harrastustoimijat järjestävät mahdollisuuksia tutustua harrastuksiin esimerkiksi harrastusmessuilla tai välituntisin järjestettävillä harrastuspisteillä. Idea viikkoon on lähtenyt lapsilta ja nuorilta.

Uusia harrastuksia pääsee kokeilemaan ympärivuoden virtuaalisesti harrastusviikko.fi -sivustolla. Harrastuksiin oppilas voi tutustua itsenäisesti, perheen kesken tai opettajan johdolla. Sivustolta löytyy harrastuksia sarjakuvahahmojen luomisesta, parkouriin ja teatterista kokkaukseen. Vuonna 2022 harrastusviikko toteutettiin 5.-11. syyskuuta. Harrastusviikon organisoi harrastusverkosto.

Harrastusviikon tunnus
Uusia harrastuksia pääsee kokeilemaan ympärivuoden virtuaalisesti harrastusviikko.fi -sivustolla.
Jaa somessa: