Hyppää sisältöön

Tietoa

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa. Lukuvuonna 2022-2023 toiminta laajenee 249 kunnan alueelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta lukuvuodelle 2021-2022 Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 17 M€ ja 14,5 M€ lukuvuodelle 2022-2023. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2022-2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku lukuvuoden 2022-2023 avustuksille päättyi 22.3.2022. Aluehallintovirastot myönsivät valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14,5 M€ 235 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2022−2023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin kirjaus nuorisolakiin oli lausuntokierroksella

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Harrastamisen Suomen mallin toisen vaiheen työryhmä päätyi kannattamaan mallia, jossa Harrastamisen Suomen malli kirjattaisiin nuorisolakiin lakisääteisenä asiana. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta oli lausuntokierroksella 7.4.2022 asti. Lausuntopalvelu.fi -sivustolla näkee lausuntopyynnön, lakiluonnoksen ja annetut lausunnot.

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste

Harrastamisen Suomen mallille avattiin Opetushallitukseen yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteen koordinaattorina aloitti elokuussa 2021 Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.

Harrastusviikko 5.-11.9.2022

Harrastusviikon tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus. Vuosittain järjestettävän harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia. Harrastusviikolla 5.-11.9.2022 koululaiset pääsevät tutustumaan harrastuksiin, kun kunnat, koulut ja harrastustoimijat järjestävät mahdollisuuksia tutustua harrastuksiin esimerkiksi harrastusmessuilla tai välituntisin järjestettävillä harrastuspisteillä. Idea viikkoon on lähtenyt lapsilta ja nuorilta.

Uusia harrastuksia pääsee kokeilemaan ympärivuoden virtuaalisesti harrastusviikko.fi -sivustolla. Harrastuksiin oppilas voi tutustua itsenäisesti, perheen kesken tai opettajan johdolla. Sivustolta löytyy harrastuksia sarjakuvahahmojen luomisesta, parkouriin ja teatterista kokkaukseen.

Harrastusviikon tunnus
Harrastusviikkoa vietetään 5.-11.9.2022. Uusia harrastuksia pääsee kokeilemaan ympärivuoden virtuaalisesti harrastusviikko.fi -sivustolla.
Jaa somessa: