Hyppää sisältöön

Tietoa

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Lukuvuonna 2023-2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella perusopetuksen oppilaille.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Toiminta on laajentunut nopeasti kattamaan lähes koko Manner-Suomen ja lukuvuonna 2023–2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä ja ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2024-2025

Harrastamisen Suomen mallin vuoden 2024 avustushaku aukeaa 22.1.2024. Haku päättyy 23.2.2024 klo 16.15. Avustusta jaetaan noin 14 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti hakuinfon 24.1.. Hakuinfon materiaalit löytyvät materiaalipankista.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin lukuvuodelle 2023-2024

Aluehallintovirastot myönsivät toukokuussa 2023 valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 17 M€ 252 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 262 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2023–2024, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 kerhoa yli 2 000 koulussa.

Uusi avustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille lukuvuodelle 2023-2024

Yhteisöille tarkoitettu avustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille päättyi helmikuussa 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksen 17 kehittämishankkeelle, joilla parannetaan Harrastamisen Suomen mallin toteutuksen laatua. Jokaiseen kehittämishankkeeseen sisältyy joko uusi toimintamalli tai koulutuskokonaisuus. Avustukset ovat yhteensä 1,8 M€.

Harrastamisen Suomen malli kirjattiin nuorisolakiin

Vuoden 2023 alusta nuorisolakiin (955/2022) lisättiin uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta sekä toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. 

Apua ja tukea Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteestä

Harrastamisen Suomen mallille avattiin Opetushallitukseen yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteen koordinaattorina toimii Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin. Tilaa itsellesi Harrastamisen Suomen mallin uutiskirje, niin saat tiedot ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

Jaa somessa: