Hoppa till innehåll

Information

Bild: Rebekka Barongo

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har som mål att stödja barns och ungas välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen. Hobbyutbudet väljs utifrån barnens och de ungas önskemål. Verksamhetsmodellen planeras, byggs och prövas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyer.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer att anordnas i 262 kommuner läsåret 2023–2024. Undervisnings- och kulturministeriet har på basis av ansökningarna beviljat kommunerna specialunderstöd på 17 miljoner euro för läsåret 2023–2024. Med de beviljade understöden kan det ordnas över 11 000 hobbygrupper i nästan 2 000 skolor. Målet är att förankra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som en permanent praxis i kommunerna. Information om de hobbygrupper som kommunerna ordnar samt anvisningar om hur man anmäler sig till hobbyer finns på kommunernas webbsidor.

Kontaktpunkt för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som stöd för aktörerna

Kontaktpunkten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet finns vid Utbildningsstyrelsen. Tarja Vartiainen är samordnare för kontaktpunkten. Samordnaren och kontaktpunkten har till uppgift att främja samarbetet mellan kommunerna och dem som ordnar hobbyer, samla in och sprida god praxis samt hjälpa kommunerna att hitta dem som ordnar de hobbyer som barn och unga önskar.

Dela på sociala medier: