Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

Cookies

Obligatoriska cookies säkerställer onlinetjänstens tekniska funktionalitet och används inte för andra ändamål. Webbplatsen drivs alltid över en säker anslutning (HTTPS).

Valfria cookies som används på webbplatsen är cookies som används för att spåra besökare. Vi hoppas att du också accepterar icke-obligatoriska cookies för att förbättra din webbplats.

Besöksspårning

För att utveckla webbtjänsten använder vi Google Analytics för att samla in statistik om dess användning.

Google Analytics kommer bara att installeras när användaren tillåter alla cookies genom att välja ”Acceptera cookies” i popup-fönstret.

Google Analytics

Google Analytics samlar in information om din användning av onlinetjänsten. Vi samlar in information om bland annat antalet besökare på sajten, samt vilka webbläsare och terminaler som besökarna använder. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tekniska funktioner på webbplatsen.

Google Analytics-kontot som används i onlinetjänsten möjliggör anonymisering av IP-adresser för att skydda användarnas integritet, och data delas inte med andra Google-tjänster. Google Analytics lagrar data i enlighet med Googles då gällande villkor.

Inbäddat innehåll

Tredjeparts plugin-program i vår onlinetjänst laddas ner från tjänsternas egna servrar. Tjänster som tillhandahålls av en tredje part eller applikationer som överförs av en tredje part är föremål för den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor.

Youtube

Webbtjänsten har en nocookie-lösning för inbäddade YouTube-videor, vilket innebär att användarinformation överförs till YouTube när videon ses.

Cookie-inställningar

Om du vill inaktivera användningen av cookies kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret. Om du vill ändra ditt beslut kan du göra det här:

Ändra cookie-inställningar

Registerbeskrivning

Eu:s dataskyddsförordning, 2016/679, i kraft 25.5.2018 

Registerförare

Förbundet för barnkulturcenter i Finland 
Centraltorget 4
33100 Tammerfors
e-post info(at)lastenkulttuuri eller förnamn.efternamn(at)lastenkulttuuri

Registeransvarig

Registeransvarig för Mailchimp nyhetsbrevets register:
Hanna Nordström
hanna.nordstrom@lastenkulttuuri

Syfte med registret över god praxis

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra kommunikation och information med dem som arbetar inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, yrkesverksamma och intressenter. Registret kan också användas för marknadsföring av evenemang och webbseminarier, samt för information om projekt, om de är relaterade till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Registerets innehåll

Namnen och kontaktuppgifterna för kontaktpersonerna för hobbyorganisatörer lagras elektroniskt i registret. Registret innehåller inte information om barn eller ungdomar. Finska barnkulturcentret ansvarar inte för att informationen i registret är korrekt. Registret erhölls ursprungligen från den regionala statliga förvaltningsmyndigheten och uppdateras av hobbyorganisatörerna själva.

Information vi behandlar: namn och e-postadress

Registrets personuppgifter erhålls från registranten själv eller från den regionala statliga förvaltningsmyndigheten.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter 

Den rättsliga grunden för behandling är registerförarens berättigade intresse. I registret behandlas endast uppgifter av samma sort som adressinformation, vars behandling medför liten risk. Registret används inte som grund för automatisk beslutsfattning.

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om denna. Därtill har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att begära att personuppgifterna raderas. Den registrerade har alltid rätt att föra klagan till övervakningsmyndighet (dataskyddombudsmannen).

Begränsning av behandling 

Behandlingen är begränsad (se nedan) 

Flyttande och överlåtande av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas för registerförarens del och enligt dennas anvisningar av – Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf:s kommunikationskoordinator, koordinator, verksamhetsledare och administrationssekreterare.

Registerföraren flyttar eller överlåter inte uppgifter för andra ändamål eller utanför EU-området. 

Lagring och skydd av personuppgifter

Informationen i registret lagras på WordPress-webbplatsen. E-postadresser kommer att förvaras i registret så länge registranten meddelar administratören av Finlands hobbymodellwebbplats (info@lastenkulttuuri.fi) om att deras personuppgifter raderas på webbplatsen. Åtkomst till registret kräver åtkomst och lösenord. Uppgifter får endast behandlas av dem vars arbete kräver det.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

  • VI använder en skyddad internetkoppling 
  • Vi använder brandmur
  • Vi begränsar tillträde till registret för enbart personer med rätt att behandla uppgifter
  • Registret lagras bakom lösenord

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter Kontaktförfrågan gällande dessa kan du skicka på adressen info@lastenkulttuuri.fi.

Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi lagrat om dig. Ifall du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgifterna. 

Rätt att neka

Du har rätt att när som helst neka behandling av dina personuppgifter, ifall du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring. Vi kommer aldrig att sälja eller annars överlåta dina personuppgifter till andra aktörer för att de skulle kunna rikta direkt marknadsföring till dig.

Rätt att överföra uppgifter du gett till annat system

Ifall automatisk behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke eller avtal, har du rätt att få de personuppgifter du gett oss i strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare.

Rätt att radera

Ifall du upplever att behandling av uppgifter som berör dig inte är nödvändig för vårt uppdrag, har du rätt att begära att vi raderar de uppgifterna. Vi behandlar din begäran varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller meddelar dig en motiverad grund för varför uppgifterna inte kan raderas. Ifall du inte är enig med vår lösning, har du rätt att föra klagan till dataskyddsombudsmannen.

Rätt att föra klagan

Du har ätt att föra klagan till dataskyddsombudsmannen ifall du upplever att vi i behandling av dina personuppgifter bryter mot den aktuella dataskyddslagstiftningen.  

Dela på sociala medier: