Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighetsförklaring för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Denna tillgänglighetsförklaring gäller tjänsten https://suomenharrastamisenmalli.fi och utarbetades den 23 juni 2021. Tjänsten är föremål för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga onlinetjänster måste vara tillgängliga. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en extern expertorganisation.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

Märkte du brist på tillgänglighet i vår digitala tjänst? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen via e-post: info@lastenkulttuuri.fi

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor, kan du rapportera det till södra Finlands regionala myndighet. Webbplatsen för södra Finlands regionala statliga myndighet förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Myndighetens kontaktuppgifter
Södra Finlands regionala statliga myndighet
Enhet för tillgänglighetskontroll
www.tillgänglighet
tillgänglighet (at) avi.fi
telefonnummer 0295 016 000

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

För andra tillgänglighetsfrågor på denna sida, vänligen kontakta Hanna Nordström, kommunikationskoordinator, hanna.nordstrom@lastenkulttuuri.fi, +358 44 368 182

Dela på sociala medier: