Hoppa till innehåll

Hobbykort

Genom hobbykorten kan du bekanta dig med olika hobbyer och spela kortspel. Illustrationerna på hobbykorten består av barns och ungdomars önskemål om hobbyer som samlades in i skolundersökningen 2020. De omfattar idrott och fysisk träning, konst och kultur, vetenskap, natur, hantverk och andra hobbyer.

Ruterkorten innehåller idrottsaktiviteter, spaderkorten innehåller konst- och kulturaktiviteter och klöverkorten innehåller en mängd olika aktiviteter. Hjärterkorten numrerade 2-7 visar de hobbier som pojkar i högstadieåldern helst skulle vilja prova på. Hjärterkorten numrerade 8-13 visar de hobbier som flickor i högstadieåldern helst skulle vilja prova på. Äss korten innehåller frågor om hobbyer. På jokerkorten finns maskoten för den finska hobbymodellen- Hobi med en jokerhatt på huvudet. Informationskortet förklarar vad den Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är för något och var barn och unga kan få mer information om hobbyer. Korten är tvåspråkiga. Namnet på hobbyn på kortet är skrivet på finska och svenska i kortens hörn, och även all annan text på korten är skriven på båda språken.

Skriv ut korten som en dubbelsidig PDF-fil och klipp ut korten längs de svarta konturerna, så kan du genast använda dem. Du kan också skriva ut, klippa och vika ihop en ask åt korten. Korten och asken löns att printa ut på tjockare papper än vanligt tryckpapper, så håller de bättre.

Idéer för hur hobbykorten kan användas i skolor

1. Berätta om din hobby

Elever och en lärare väljer ett kort från kortleken som beskriver deras egen hobby. Om den egna hobbyn inte finns på korten eller eleven/läraren inte har någon hobby, kan de välja ett jokerkort. Elever och lärare presenterar sitt valda kort en efter en och berättar kort om sin egen hobby. Om eleven/läraren inte har någon hobby kan eleven/läraren berätta vilken hobby eller sak som kunde vara av intresse för honom eller henne. Sedan kan man diskutera om det skulle finnas en hobby relaterad till hans eller hennes intresse.

2. Spela Hobbymästare-spelet

Sprid ut hobbykorten runt om i klassen/utrymmet ni använder. Utrymmet måste vara sådant att där finns utrymme att springa eller gå. En person fungerar som hobbymästare. Hobbymästaren ropar färgerna rött, blått, grönt och gult på korten en åt gången. Efter ropet springer/går eleverna till kortet med den färgen. När alla färger har gåtts igenom en efter en, ropar hobbymästaren upp en hobby på kortet och eleverna måste springa/promenera till det ifrågavarande hobbykortet. Allt eftersom spelet fortskrider, byt hobbymästare och rörelsestil. Man kan röra sig till exempel genom att hoppa, med mussteg eller med rumpan på marken.

3. Låt dig inspireras av hobbyer

Skriv ämnen eller håll presentationer om hobbyerna. Hobbykort kan användas som inspirationskälla, till exempel genom att titta på bilderna och diskutera hobbyerna på korten eller för att välja ett mer specifikt ämne för ett ämne eller en presentation.

4. Lär dig hobbyernas språk

Hobbykort kan användas för att lära sig namnen på finska och svenska hobbyer och deras innehåll. Hobbyernas namn hittar du på både finska och svenska i kortets hörn. Du kan till exempel täcka för kortets hörn och försöka komma ihåg vad hobbyn heter på finska eller svenska. Dessutom kan ni diskutera olika hobbyer på finska eller svenska och lära känna olika hobbyer på det sättet.

5. Spela spel med kortleken och diskutera hobbyerna

Hobbykort kan användas för att spela vanliga kortspel, som det finns massor av: till exempel vändåtta, plump, poker och Dam. När ni spelar kan ni ibland stanna upp vid kort som intresserar er och diskutera dem med spelkompisarna.

Dela på sociala medier: