Hyppää sisältöön

Harrastuksen järjestäjille

kuva: jan-kopriva-1aN4D5Glza8-unsplash

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaille. Lukuvuonna 2024-2025 harrastustoimintaa järjestetään 258 kunnan alueella. Harrastamisen Suomen malli luo harrastuksen järjestäjille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi kilpailuttamalla palveluntuottajat. Harrastuksen järjestäjän kannattaa ottaa yhteyttä oman kuntansa harrastuskoordinaattoriin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä.

Ketkä harrastustoimintaa voivat toteuttaa?

Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä. Kuulemisesta saadun tiedon perusteella kunta kokoaa lasten ja nuorten harrastustoiveita toteuttavat harrastusten järjestäjät, jotka voivat olla paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia toimijoita.

Lapset piirtävät askartelukurssilla.
Harrastamisen Suomen mallissa harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden perusteella. Kuvataidetta toivoi 34 % oppilaista, jotka vastasivat vuoden 2022 koululaiskyselyyn. Kuva: Tiia Bucovschi

Miten pääsen harrastuksen järjestäjäksi?

Lukuvuonna 2024–2025 Harrastamisen Suomen malissa on mukana 258 kuntaa. Kukin kunta valitsee itse harrastuksen järjestäjät. Harrastuksen järjestäjäksi voi päästä olemalla yhteydessä Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevaan kuntaan. Kunnan harrastuksista vastaava henkilö löytyy useimmiten liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- tai opetustoimesta.

Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Yhteystiedot harrastustoimijoiden listalle kannattaa ilmoittaa lomakkeella, jos olet kiinnostunut harrastusten järjestämisestä.

Harrastusten järjestäjien tueksi on tehty Harrastuksia kouluihin opas yhdistyksille ja muille harrastusten järjestäjille. Oppaassa kerrotaan kuinka Harrastamisen Suomen mallin mukaisten harrastusten järjestäjäksi voi päästä. Oppaassa kerrotaan myös mitä asioita pitää ottaa toiminnan suunnittelussa, järjestämisessä, seurannassa ja arvioinnissa huomioon.

Kenelle, milloin ja missä harrastuksia järjestetään?

Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat (myös yksityis- ja harjoittelukoulujen oppilaat). Harrastuksia voi järjestää ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta järjestetään pääsääntöisesti koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa. Harrastustoiminta voidaan järjestää myös muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää esimerkiksi ratsastus, laskettelu, uinti tai museokerho.

Millaisia harrastuksia Harrastamisen Suomen mallissa järjestetään?

Harrastamisen Suomen mallissa ovat mukana kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot ja muut harrastukset. Kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kunnat ovat voineet käyttää kevään 2024 avustushaussa vuoden 2022 Valtakunnallisen Koululaiskyselyn tai vastaavan lasten ja nuorten kuulemisen tuloksia.

Maksetaanko harrastuksen järjestäjälle palkkiota?

Kukin kunta määrittää itse harrastuksen järjestäjille maksettavat palkkiot. Kuntien tulee kohdistaa saamansa avustus pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Kunnat voivat esimerkiksi ostaa harrastustunteja harrastusten järjestäjiltä.

Jaa somessa: