Hyppää sisältöön

Harrastuksen järjestäjille

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille. Harrastamisen Suomen mallissa lukuvuonna 2021–2022 on mukana 235 kuntaa eri puolilta Suomea. Harrastamisen Suomen malli luo harrastuksen järjestäjille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä. Harrastuksen järjestäjän kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa opetuksen järjestäjiin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä.

Ketkä harrastustoimintaa voivat toteuttaa?

Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä. Kuulemisesta saadun tiedon perusteella kunta kokoaa lasten toiveita toteuttavat harrastusten järjestäjät, jotka voivat olla paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia toimijoita.

Lapset piirtävät askartelukurssilla.
Kuva: Tiia Bucovschi

Miten pääsen harrastuksen järjestäjäksi?

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lukuvuonna 2021–2022 harrastamisen Suomen malissa on mukana 235 kuntaa. Kukin kunta valitsee itse harrastuksen järjestäjät. Harrastuksen järjestäjäksi voi päästä olemalla yhteydessä Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevaan kuntaan.

Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Yhteystiedot harrastustoimijoiden listalle voi ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella.

Kenelle, milloin ja missä harrastuksia järjestetään?

Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Pääsääntöisesti harrastukset järjestetään ennen tai jälkeen koulupäivän. Toiminta järjestetään pääsääntöisesti koulun tiloissa tai poikkeustapauksissa koulua lähellä olevissa tiloissa.

Millaisia harrastuksia Suomen Harrastamisen mallissa järjestetään?

Harrastamisen Suomen mallissa ovat mukana kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot. Kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta.

Maksetaanko harrastuksen järjestäjälle palkkiota?

Kukin kunta määrittää itse harrastuksen järjestäjille maksettavat palkkiot. Kuntien tulee kohdistaa saamansa avustus pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. 

Jaa somessa: