Hyppää sisältöön

Etsimme 20 kuntaa mukaan pilottihankkeeseen, jossa selvitetään Harrastamisen Suomen mallin vaikutuksia ja tavoittavuutta

Kuvaaja: Outi Neuvonen

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Säännöllinen osallistuminen ohjattuun harrastukseen lisää usein kuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste, opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintavirasto ja Me-säätiö aloittavat pilottihankkeen, joka selvittää mallin harrastusryhmien vaikutuksia kunnissa sekä niihin osallistuvien lasten elämissä. Mukaan mahtuu 20 kuntaa.

Taustaa pilottihankkeesta

Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta mitataan lukuvuoden 2024–2025 aikana pilottihankkeessa, johon pääsee mukaan 20 kuntaa ympäri Suomen. Pilottihankkeen taustalla ovat Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste, opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja Me-säätiö. Mukaan valikoituvien kuntien kanssa yhteistyönä tehtävän hankkeen tarkoituksena on selvittää miten Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmät tavoittavat eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria ja miten harrastaminen edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja osallisuuden kokemustaan.

Elokuussa 2024 käynnistyvässä Harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeessa käytetään Me-säätiön kehittämää datateknologiaa. Yleishyödyllinen Me-säätiö, https://www.mesaatio.fi, tuottaa tietoa harrastustoiminnan vaikutuksista sekä rakentaa yhteistä mittaristoa niiden mittaamiseen. Me-säätiön tarkoituksena on löytää laajasti kerättävän datan avulla ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseen. Säätiön keräämistä tiedoista, tilastoista ja raporteista ei voida kuitenkaan tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Voit tutustua Me-säätiön tietosuojaselosteeseen täällä.

Pilottihankkeen anti kunnille

Osallistumalla kunnille maksuttomaan pilottiin, kunta saa tietoa omassa kunnassa järjestettävien Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmistä sekä mallin vaikutuksista myös valtakunnallisesti. Harrastusryhmistä kerätty tieto kertoo, onko lajien tai ryhmien välillä eroa tavoittavuudessa, millaisia harrastustoiminnan vaikutuksia lasten kokemuksessa voidaan havaita, ja miten harrastukset lisäävät kaikkien harrastajien hyvinvointia ja kuuluvuuden tunnetta.

Kunnista kerätty tieto auttaa lisäksi kehittämään Harrastamisen Suomen mallia vaikuttavammaksi ja luomaan yhteistä mittaristoa, jota voidaan hyödyntää harrastustoiminnan vaikuttavuuden mittaamisessa myös tulevaisuudessa.

Tiedon kerääminen käytännössä

Pilottihankkeeseen osallistuminen on yksinkertaista ja tapahtuu tarkkaan tietosuoja-asetusta noudattaen. Me-säätiö vastaa kyselyiden teknisestä toteutuksesta, joka tehdään harrastajien huoltajille mahdollisimman helpoksi: tietoa kerätään harrastusryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä lukukausien päätteeksi.

Tietoa itse harrastusryhmien vaikutuksista kerätään suoraan harrastajien huoltajilta, joko tietojärjestelmä Hellewin kautta tai yksinkertaisimmillaan kyselylinkillä. Huoltajilta Me-säätiö kerää kyselytietoa perheiden taustatiedoista ja osallistujien hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksesta. Tieto kerätään yleishyödylliseen tilastointitarkoitukseen, eikä siitä voi tunnistaa yksilöitä.

Kunnat saavat ryhmien koontitulokset itselleen, sekä näkevät samalla millaisia tuloksia valtakunnallisesti on saavutettu. Pilottihankkeen kaikki yhteistyötahot saavat valtakunnallista ja alueellista koontitietoa Harrastamisen Suomen mallin osallistujista.

Kunnan rooli pilottihankkeessa

Selvitystyötä varten kunta luovuttaa Me-säätiölle ilmoittautumistiedot järjestelmäintegraation kautta tai erikseen sovitulla tavalla. Me-säätiö ja kunta tekevät sopimuksen, jossa sovitaan kyselyiden toteuttamisesta ja tarvittavien tietojen luovuttamisesta turvallisesti ja tietosuoja-asetusta noudattaen.

Jotta tietoa saadaan kattavasti, Me-säätiö tukee kuntia perheille suunnatussa viestinnässä ja tarjoaa valmista materiaalia sitä varten. Kyselyistä ilmoitetaan suoraan koululaisten huoltajille. Kyselyihin vastaaminen on heille täysin vapaaehtoista.

Vastaukset ja osallistumistiedot ovat luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me-säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja tietojen luovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.

Lähdettekö mukaan?

Voisiko teidän kuntanne tulla mukaan pilottihankkeeseen? Jätä yhteystietosi 12.6.2024 mennessä tähän lomakkeeseen, niin Me-säätiöstä ollaan yhteydessä ja kerrotaan tarkemmin hankkeeseen osallistumisesta.

Lisätietoja pilottihankkeesta antaa:

Malva Sarantila
Me-säätiö
Kumppanuudet
partners@mesaatio.fi
Puh. +358 44 591 2925

tai

Tarja Vartiainen,
Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste, Opetushallitus
Erityisasiantuntija
Puh. +358 295 331 071
Tarja.vartiainen@oph.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa