Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14 miljoonaa euroa avustusta

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset Harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille harrastustoimintaa lukuvuonna 2024–2025.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 miljoonaa euroa 247 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 258 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2024 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 21,5 miljoonaa euroa.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2024–2025, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 kerhoa yli 2000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 150 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.—9. luokkien oppilaat. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille.

Lapset ja nuoret kekseliäin keinoin harrastusten piiriin – poimintoja avustusta saaneista hankkeista

Harrastamisen Lohjan malli -hankkeessa aloitetaan syksyllä 2024 kokeilu, jossa hyödynnetään kouluruokapalveluiden ruokahävikkiä välipaloissa, joita tarjotaan harrastusryhmien osallistujille. Lisäksi tulevalla hankekaudella kehitetään kuljetuspalveluja, jotta entistä useammalla kuljetusoppilaalla olisi mahdollisuus kuljetukseen harrastuksen jälkeen. Etsivän harrastustoiminnan mallin kokeilussa nuoria osallistetaan toteuttamaan itse harrastustoimintaa, esimerkiksi apuohjaajana toimimisen kautta.

Keski-Savon alueelle on syntynyt Harrastamisen Suomen mallia toteuttava kuntayhteistyöhanke Mun juttu, jossa yhteinen harrastuskoordinaattori pyörittää toimintaa neljän kunnan alueella. Jo aiemmin Varkauden, Joroisten ja Rantasalmen yhteistyökimppaan on kevään 2024 hankehaussa liittynyt Leppävirta. Kuntien yhteishankkeessa on panostettu erityisesti yläkoululaisten etsivään harrastustoimintaan rekrytoimalla yläkoulun harrastusohjaaja ja etsitty ratkaisuja jokaiselle sopivan harrastuksen löytämiseksi muun muassa Lastenkulttuurikeskus Versossa kehitetyn LAKU-lähetteen eli Lasten ja nuorten kulttuurilähetteen avulla.

Utsjoen koulujen harrastusohjelma 2024–2025 -hankkeessa tarkoituksena on huomioida kauempana harrastuspaikoista asuvien lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ylimääräisiä kuljetuksia järjestämällä. Koulupäivän jälkeen järjestettävään harrastustoimintaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon myös saamenkielisiä ohjaajia ja tavoitteena on järjestää Utsjoen kunnan kaikille kouluille harrastustoimintaa suomeksi ja saameksi.

Kankaanpään kaupungin Harrasta Kankaanpään kouluissa -hankkeessa toiminta muodostuu Kipinäkonseptista sekä koulukohtaisista harrastuksista. Tämä mahdollistaa kaikkien koulujen oppilaiden toiveiden toteuttamisen yhdenvertaisesti. Kipinä tuo keskitetysti toivelajit kaikkien 4.–6. luokkalaisten ulottuville ja on avoin myös naapurikuntien oppilaille. Kipinässä lapset saavat viikoittain valita mihin harrastukseen osallistuvat, minkä lisäksi vaikutusmahdollisuus on aina myös kunkin harrastuksen sisältöön. Kaikki toiminta ei ole aina ohjattua, vaan luovuudelle ja omille toiveille on jätetty tilaa.

Harrastamisen Laukaan mallissa keskitytään uudella avustuskaudella aiempaa enemmän huomioimaan erityistä tukea tarvitsevia sekä ukrainankielisiä oppilaita. Erityisen tuen oppilaille järjestetään omia harrastusryhmiä ja varmistetaan riittävä tuki heidän osallistumiselle kaikille avoimiin kerhoihin. Ukrainankielisten lasten kotoutumista tuetaan palkkaamalla kerhoihin kielitaitoisia apuohjaajia. Lisäksi yläkouluun siirtymisen nivelvaihe on huomioitu suuntaamalla nuoriso-ohjaajien kerhoja 5.–9. luokkalaisille oppilaille.

Kainuun harrastamisen malli on seitsemän Kainuun kunnan yhteinen ponnistus maakunnan lasten ja nuorten harrastusten hyväksi. Kainuun kuntien yhteishankkeen tarkoituksena on tarjota jokaisessa kunnassa laadukkaita lasten toivomia harrastuksia ja tarjota paikallisille harrastustoimijoille mahdollisuus osallistua toiminnan järjestämiseen. Kunnat järjestävät toimintaa omista lähtökohdistaan. Jokainen kunta painottaa Suomen mallin toiminnassa hieman eri asioita, jotka pohjautuvat kuntakohtaisiin painopistealueisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Yhdessä haettu ja Kajaanin koordinoima hanke tarjoaa kunnille mahdollisuuksia, joita erikseen haettaessa ei saisi, ja yhteistyö tukee myös maakuntastrategian teemoja. Myös ohjaaja -apuja saa lähikunnista.

Myönnetyt Harrastamisen Suomen mallin avustukset alueittain

Aluehallintovirastojen keväällä 2024 myöntämät avustukset alueittain.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 4 720 887 euroa 55 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 422 285 euroa 31 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 609 143 euroa 21 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 878 387 euroa 36 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 3 600 714 euroa 74 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 768 586 euroa 30 hakijalle.

Lue lisää

Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista löydät tietoa aviavustukset.fi-sivustolta.

Aviavustukset.fi

Harrastamisen Suomen mallista voit lukea lisää harrastamisensuomenmalli.fi-sivustolta. Sivuille on kerätty mm. hyviä käytänteitä ja materiaaleja Suomen mallin toiminnan toteuttajille.

Harrastamisensuomenmalli.fi

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Anni Kettunen, p. 0295016397

Ylitarkastaja Marko Ojala, p. 0295 016 175

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Suunnittelija Lauriina Aninko-Takkunen, p. 0295 016 319

Ylitarkastaja Mervi Hotokka, p. 0295 016 594

Lapin aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Opetustoimen ylitarkastaja Mari-Annika Hemmi, 0295 017 068

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Elli-Noora Rinne, p. 0295 018 085

Liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Suunnittelija Tapio Taskinen, p. 0295 017 589

etunimi.sukunimi@avi.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa