Hyppää sisältöön

Jokaisella on oikeus nauttia harrastamisen ilosta!

Uusi Saavutettavampi harrastus -merkki viestii harrastusten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Sen tarkoituksena on helpottaa harrastusten järjestäjiä ja harrastajia löytämään toisensa.

Saavutettavampi harrastus -merkki viestii harrastustoimijan sitoutumisesta moninaisuuden huomioimiseen ja saavutettavuuden kehittämiseen.

– Se on siis kaikille harrastustoimijoille tarkoitettu asennemerkki jolla voi korostaa viestinnässään tahtotilaansa ja toimiaan saavutettavuuden ja moninaisuuden kokonaisvaltaiseksi huomioimiseksi, hankekoordinaattori Tetti Tuhkio Suomen lastenkultuurikeskusten liitosta sanoo.

Saavutettavuus on jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Saavutettavampi harrastus -merkillä ja siihen liittyvien suositusten tuella pyritään edistämään sitä, että kaikki saavat nauttia harrastamisen iloista ja hyödyistä. Merkin suositukset auttavat tunnistamaan ja poistamaan osallistumisen esteitä ja kannustavat kehittämään ja toteuttamaan entistä saavutettavampia harrastuksia.

Saavutettavampi harrastus -suosituksilla pyritään edistämään saavutettavuuden toteutumista mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Niiden taustalla on jokaisen oikeus harrastaa. On hyvä muistaa, että moninaisuuden huomioiminen ja saavutettava toiminta eivät ole valintakysymyksiä. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja lainsäädäntö velvoittavat harrastusten järjestäjiä ja toteuttajia poistamaan osallistumisen esteitä ja edistämään yhdenvertaisuutta.

Koulutuksella tuetaan toimijoita

Saavutettavampi harrastus -merkin lanseeraus on osa Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanketta, jonka koordinoimiseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on saanut rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanke pohjautuu vuosina 2018–2020 toteutettuun Saavutettava taideharrastus 2 (SATA2) -hankkeeseen, jossa rakennettiin monialaisesti yhteiskehittämällä toimintamalleja tukemaan lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.

Saavutettavampi harrastus -merkin käyttäjäksi voi ilmoittautua, mikäli on valmis sitoutumaan tavoitteelliseen toiminnan kehittämiseen kohti entistä yhdenvertaisempaa ja saavutettavampaa harrastustoimintaa. Myöhemmin tämän kevään aikana merkin käyttäjille on luvassa verkkokoulutus, jossa avataan suosituksia ja nostetaan esiin niiden kannalta merkityksellisiä valintoja ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Materiaalipankissa lisätiedot Saavutettavampi harrastus -suosituksesta ja merkistä

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa