Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen mallin avustushaku kunnille aukeaa 22.1.2024

Harrastamisen Suomen mallissa harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden perusteella. Kerhoa, jossa voi kokeilla eri harrastuksia toivoi 21 % oppilaista, jotka vastasivat vuoden 2022 Valtakunnalliseen Koululaiskyselyyn. kuvituskuva: shutterstock.com

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen toimintaan lukuvuonna 2024–2025 aukeaa 22.1.2024. Haku päättyy 23.2.2024 klo 16.15. Avustuspäätökset pyritään tekemään 30.4.2024 mennessä. Avustuksiin käytetään noin 14 miljoonaa euroa.

Harrastamisen Suomen mallin hankeavustuksella tuetaan mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö sekä olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen edistäminen. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat. Avustuksen hakuohje löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.

Avustuksen hakuinfo 24.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Harrastamisen Suomen mallin avustuksen hakuinfon 24.1.2024 klo 13.00 Teamssin välityksellä. Tilaisuus on kaksiosainen. Ensimmäistä osaa vetää opetus- ja kulttuuriministeriö ja siinä käydään läpi mm. Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeita sekä vuoden 2024 hakuilmoitus. Toinen osa toteutetaan alueellisina tapahtumina, joissa esitellään alueittain hyviä käytäntöjä ja käydään hakulomaketta tarkemmin läpi.

Lisätiedot hakuinfosta

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa