Hyppää sisältöön

Kurssisihteeri HSM-toimijoille -tukipiste tarjoaa apua Harrastamisen Suomen malliin mukaan haluaville harrastustoimijoille

Työkuormaa voi saada kevyemmäksi hyödyntämällä kurssisihteerin palveluita.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen Harrastamisen Suomen malliin (HSM) liittyvään kehittämishankkeeseen. Rahoituksella seura on perustanut lukuvuodeksi 2023-2024 harrastuksen järjestäjille tukipisteen, josta he saavat apua HSM:n eri vaiheisiin.

Maksutonta tukea kurssisihteeriltä

Kurssisihteeri HSM-toimijoille -hankkeessa tarjotaan pienemmille harrastuksen järjestäjille maksutonta käytännön apua ja vertaistukea Harrastamisen Suomen mallin kiemuroihin ja kuntien kanssa toimimiseen. HSM-kurssisihteeri on yhteinen ja yleinen tukipiste, joka auttaa pieniä HSM-mallin toimijoita kerhojen käynnistämiseen ja pyörittämiseen liittyvässä hallinnossa. Tukipisteellä on asiantuntemusta ja kokemusta Harrastamisen Suomen mallin parissa toimimisesta pienen harrastustoimijan näkökulmasta.

Tukipiste voi esimerkiksi kartoittaa harrastustoimijan toimialueelta ne kunnat ja koulut, joissa hänen tarjoamastaan harrastuksesta oltaisiin kiinnostuneita, tehdä kuntien suuntaan tapahtuvaa markkinointia, auttaa ohjaajan etsinnässä ja kuntien kanssa tehtävissä sopimuksissa sekä tukea harrastusaikataulujen suunnittelussa sekä erilaisessa hallinnollisessa työssä.

Kurssisihteeri-toiminta on harrastustoimijoille maksuton palvelu. Toimijat itse vastaavat ohjaajien rekrytoinnista sekä kerhojen sisällöstä ja laadusta. Tapa, jolla kurssisihteeri kutakin toimijaa palvelee, on räätälöitävissä harrastustoimijan kannalta parhaimmalla tavalla.

Matalan kynnyksen avun myötä tukipiste madaltaa myös uusien harrastustoimijoiden kynnystä lähteä tarjoamaan harrastustaan kunnille. Tukipisteen tavoitteena on lisätä pienten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota harrastuksia kunnille etenkin tähdäten lukuvuoteen 2024–2025, jolle kunnat valitsevat harrastuksenjärjestäjät kevään 2024 aikana. Tavoitteena on monipuolistaa harrastusten kirjoa palvelemaan Harrastamisen Suomen mallia. Samalla tukipiste tekee myös laajemmin havaintoja siitä, mitkä ovat haasteellisimpia vaiheita Harrastamisen Suomen mallissa pienen harrastustoimijan kannalta.

HSM Kurssisihteeri -hankkeen taustaa

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on ollut mukana Harrastamisen Suomen mallissa syksystä 2021 lähtien ja tarjonnut omaa historiakerhotoimintaansa sellaisille kunnille, joissa koululaiskyselyiden perusteella lapset ja nuoret ovat olleet kiinnostuneita historian harrastamisesta. Seuran näkökulmasta kokemukset Suomen mallista eivät ole olleet mutkattomat – pienellä harrastustoimijalla saattaa olla hankaluuksia pärjätä isompien organisaatioiden rinnalla.

Kulttuuriperintökasvatuksen seuralta ja kaltaisiltamme pieniltä järjestöiltä on puuttunut resurssit ja infrastruktuuri kerhojen käynnistämiseen ja järjestelyyn liittyviin toimiin: Tarvitsemme kurssi- tai järjestösihteerin, eli tahon, joka keskittyy täysin harrastuksen organisoinnin sopimusteknisiin, viestinnällisiin ja markkinointiin liittyviin tehtäviin.

Tule mukaan ja/tai vinkkaa tukipisteestä tuntemallesi harrastustoimijalle

Kunnat hakevat avustusta Harrastamisen Suomen malliin tammikuun 2024 lopussa. Nyt on siis oikea aika aloittaa harrastuksensa tarjoaminen kunnille.

–  Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli tarvitset apua Harrastamisen Suomen mallin parissa ja Kurssisihteeri-tukipisteemme tarjoamissa toiminnoissa. Mukaan tuleminen ei velvoita eikä sido mihinkään – päinvastoin, olemme olemassa siksi, että toimijat saisivat työkuormaansa keveämmäksi. Viestiä Kurssisihteeri -tukipisteestä saa myös välittää eteenpäin, tukipisteen koordinaattori Tuuli Laakso Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta.

Lisätiedot
Tuuli Laakso, koordinaattori
tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa