Hoppa till innehåll

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet får 14 miljoner euro i understöd

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöden för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understödstagarna ordnar fritidsverksamhet för barn och unga under läsåret 2024–2025.

Regionförvaltningsverken har beviljat totalt 14 miljoner euro i statsunderstöd till 247 sökande för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understödet beviljades för verksamhet som ordnas i sammanlagt 258 kommuners områden. Under ansökningsomgången våren 2024 söktes 21,5 miljoner euro i understöd hos regionförvaltningsverken.

Med de beviljade understöden ordnas verksamhet läsåret 2024–2025. Med hjälp av understöden kan ungefär 11 000 klubbar ordnas i över 2000 skolor. Närmare 150 000 barn eller unga deltar i understödd verksamhet.

Tanken bakom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en trevlig och gratis hobby i samband med skoldagen. Verksamheten omfattar elever i årskurserna 1–9 i grundläggande utbildningen. Regionförvaltningsverken beviljar understöd för genomförande av modellen. Understöd beviljas kommunerna, men också representanter för den privata eller tredje sektorn kan ordna fritidsverksamheterna. Ett nära samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer och andra sammanslutningar som arbetar med barn och unga möjliggör mångsidiga hobbymöjligheter för barn och unga.

Uppfinningsrika sätt att få barn och unga att delta i hobbyer – ett plock i projekten som fått understöd

Inom projektet Lojomodellen för hobbyverksamhet inleds hösten 2024 ett försök där man utnyttjar matsvinnet som uppstår i skolmåltidstjänsterna som mellanmål för deltagarna i hobbygrupperna. Under den kommande projektperioden utvecklas dessutom skolskjutsarna så att allt fler elever som omfattas av skjutsarna ska ha möjlighet att använda dem efter sina hobbyer. I försöket med modellen för uppsökande hobbyverksamhet engageras de unga till delaktighet i att driva verksamheten, till exempel som hjälpledare.

I Mellersta Savolax-regionen genomför kommunsamarbetsprojektet Min grej Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i fyra kommuner med en gemensam hobbykoordinator. Leppävirta slöt sig till samarbetet mellan Varkaus, Jorois och Rantasalmi under ansökningsrundan våren 2024. I kommunernas gemensamma projekt har man satsat särskilt på uppsökande hobbyverksamhet för elever i åk 7–9 genom att rekrytera en hobbyhandledare. Man har också försökt hitta en hobby för var och en med hjälp av en ”remiss” som utvecklats vid barnkulturcentret Verso, dvs. en kulturremiss för barn och unga.

Syftet med projektet Utsjoki skolas hobbyprogram 2024–2025 är att beakta barn och unga som bor längre bort från hobbyverksamheten genom att ordna extra transporter för dem. I hobbyverksamheten som ordnas efter skoldagen strävar man efter att i så hög grad som möjligt också få samiskspråkiga ledare, och målet är att alla skolor i Utsjoki kommun ska ordna hobbyverksamhet på finska och samiska.

I Kankaanpää stads projekt Hobby i Kankaanpää skolor består verksamheten av Gnistan-konceptet och skolspecifika hobbyer. Det här gör det möjligt att tillgodose alla skolelevers önskemål på lika villkor. Gnistan erbjuder centraliserat möjligheter till önskegrenarna för alla elever i årskurs 4–6 och är också öppen för elever i grannkommunerna. I Gnistan får barnen varje vecka välja vilken hobby de deltar i och dessutom har de alltid möjlighet att påverka innehållet i varje hobby. All verksamhet är inte alltid ledd, utan det finns utrymme för kreativitet och egna önskemål.

Modellen för hobbyverksamhet i Laukas fokuserar under den nya understödsperioden mer än tidigare på att beakta elever som behöver särskilt stöd och på ukrainska elever. För elever med särskilt stöd ordnas egna hobbygrupper och säkerställs tillräckligt stöd för att de ska kunna delta i klubbar som är öppna för alla. Integrationen av ukrainska barn stöds genom att man anställer språkkunniga hjälpledare i klubbarna. Dessutom har övergångsskedet till åk 7–9 beaktats genom att rikta ungdomshandledarnas klubbar till elever i åk 5-9.Modellen för hobbyverksamhet i Kajanaland är en gemensam insats av sju kommuner i Kajanaland för att främja hobbyer för barn och unga i landskapet. Syftet med det gemensamma projektet för Kajanalands kommuner är att i varje kommun erbjuda högklassiga hobbyer som barnen önskar och att erbjuda lokala hobbyaktörer möjlighet att delta i ordnandet av verksamheten. Kommunerna ordnar verksamheten utifrån sina egna utgångspunkter. Varje kommun betonar lite olika saker i Finlandsmodellen, beroende på kommunspecifika prioriteringar och strategiska mål. Projektet som samordnas av Kajana erbjuder kommunerna sådana möjligheter som man inte skulle få om varje kommun sökte separat, och samarbetet stöder också landskapsstrategins teman. Det går också att få hjälp med ledare från närkommunerna.

Beviljade understöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet enligt region

Bakom länkarna ser du enligt region vilka understöd som beviljades av regionförvaltningsverken våren 2024.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
55 sökande beviljades 4 720 887 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
31 sökande beviljades 1 422 285 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
31 sökande beviljades 1 422 285 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Lappland
21 sökande beviljades 609 143 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
36 sökande beviljades 1 878 387 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
74 sökande beviljades 3 600 714 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
30 sökande beviljades 1 768 586 euro i understöd.

Läs mer

Du hittar information om understöd som beviljas av undervisnings- och kulturväsendet i regionförvaltningsverken på webbplatsen aviavustukset.fi.

Aviavustukset.fi/sv

Du kan läsa mer om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på webbplatsen harrastamisensuomenmalli.fi. På webbplatsen finns till exempel god praxis och material för dem som genomför Finlandsmodellen.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Anni Kettunen, tfn 0295016397

Överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 319

Överinspektör Mervi Hotokka, tfn 0295 016 594

Regionförvaltningsverket i Lappland

Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Överinspektör för undervisningsväsendet Mari-Annika Hemmi, tfn 0295 017 068 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085

Inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Planerare Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589

fornamn.efternamn@rfv.fi

Dela på sociala medier:

Du kanske är intresserad