Hyppää sisältöön

KouluPT ja KouluPCAC-toiminta innostavat yläkoululaisia harrastamaan Turussa

KouluPCAC-toiminnassa sitoutettiin nuoria mukaan tekemällä harrastuskauden lopuksi yhteisötaideteos taide- ja kulttuurikeskus Vimmaan. Nuoret saivat kutsua ystävänsä ja perheensä taidenäyttelyn avajaisiin.

Turussa Koulu Personal Trainer -toiminnasta sekä Koulu Personal Culture & Arts Coach -toiminnasta on muodostunut toimiva resepti yläkoululaisten tavoittamiseksi harrastusten pariin. Pt-toiminnassa nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla ja muodostetaan toiveiden pohjalta pienryhmiä. Toiminta on ollut niin suosittua, että nyt avuksi tarvitaan jo lisäkäsiä. Mikä on menestysreseptin salaisuus?

KouluPT kuuntelee nuorten tarpeita

Turussa, kuten muuallakin Suomessa, yläkoululaiset muodostavat haasteellisen ryhmän harrastusten pariin tavoittamiselle. Turussa tähän haasteeseen on ryhdytty vastaamaan personal training -toiminnalla.

– Yläkoululaisille teettämissämme harrastuskyselyissä toivotuimpia harrastuksia ovat olleet kuntosaliharjoittelu sekä taide. Ryhdyimme näiden toiveiden pohjalta rakentamaan kahdenlaista personal training -toimintaa Turkuun, kertoo Harrastamisen Turun mallin projektipäällikkö Aino Turtiainen.

Turussa käynnistettiin KouluPT-toiminta, jonka ideana on tavoittaa nuoria, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi kuntosaliharjoittelusta, tai jotka kaipaavat tukea liikuntaharrastuksen aloittamiseen sekä ylläpitämiseen. Koska perinteiseen kuntosalikerhoon yläkoululaisia oli vaikea houkutella, sama harrastustoiminta brändättiin uudella tavalla.

– Kun brändäsimme kuntosaliharjoittelun KouluPT-palveluksi, nuorten kiinnostus heräsi. KouluPT käy keskusteluja jokaisen toiminnasta kiinnostuneen nuoren kanssa ja kartoittaa heidän tarpeitaan, jonka pohjalta muodostetaan erilaisia pienryhmiä, Turtiainen summaa.

Osa pienryhmistä harjoittelee yhdessä kuntosalilla, kun taas osa ryhmistä saattaa keskittyä esimerkiksi palautumiseen ja kehonhuoltoon. Toiminta alkaa yksilötapaamisella KouluPT:n kanssa, jossa keskustellaan ja kartoitetaan hyvinvointiin liittyvät yksilötarpeet ja -toiveet. Tapaamisen pohjalta nuori voi jatkaa KouluPT:n ohjaamaan pienryhmään, jotka muodostetaan teemoittain perustuen nuorten toiveisiin. Toiminnasta vastaa harrastusohjaaja Aleksi Leskinen.

– Nuoret löytävät Turun KouluPT:n luokse esimerkiksi terveydenhoitajien, opinto-ohjaajien, opettajien, kouluvierailuiden, puskaradion ja mainosten avulla. Ilmoittautumisia toimintaan on tullut paljon, ja on mahtavaa, että se tavoittaa koko ajan enemmän nuoria, Turtiainen sanoo.

KouluPCAC-toiminnassa yhdessä galleriaan

Samaan aikaan KouluPT-toiminnan kanssa Turussa käynnistyi myös Koulu Personal Culture & Arts Coach -toiminta, jossa personal training -näkökulmaa hyödynnetään myös kulttuuripuolen harrastuksiin. Myös KouluPCAC-toiminnassa on tarkoituksena muodostaa pienryhmiä, joissa nuorten tarpeita ja toiveita kuunnellaan herkällä korvalla.

– KouluPCAC-toiminta rakentuu kahdenlaisten pienryhmäkertojen ympärille. Toisella kerralla kokoonnutaan yhteen edistämään omaa luovaa projektia, esimerkiksi kuvataidetta tai kirjoittamista. Toinen kerta on vierailukerta, jolla käydään yhdessä esimerkiksi museossa, galleriassa tai teatterissa, kertoo Turun KouluPCAC-toiminnasta vastaava harrastusohjaaja Anu Perkkiö.

Kahden kuukausittaisen tapaamiskerran lisäksi Perkkiö järjestää myös viikoittaista työpajatoimintaa Turun maaherran virkatalolla, aivan pääkirjaston tuntumassa. Työpajaan saa tulla edistämään omaa taideteosta tai muuta luovaa työtä.

– Oma vahvuuteni on kuvataiteessa, mutta parhaani mukaan pyrin mentoroimaan myös esimerkiksi kirjoittamisesta kiinnostuneita. On myös ilahduttavaa, kuinka paljon esimerkiksi galleriakierrokset ovat kiinnostaneet nuoria, Perkkiö sanoo.

Pienryhmät yhdistävät nuoria eri kouluista

KouluPT- ja KouluPCAC-toiminta käynnistettiin aluksi pilottina muutamalla koululla. Sen jälkeen toiminnasta kiinnostuneita kouluja on tullut mukaan enemmän. Tällä hetkellä kummassakin toiminnassa on pian mukana yhdeksän koulua ja kiinnostus kasvaa jatkuvasti.

– Jokaisella turkulaisella yläkoululla on ollut mahdollisuus ilmoittautua mukaan toimintaan. Pienryhmät puolestaan muodostuvat siten, että yhdessä ryhmässä voi olla nuoria useammasta eri koulusta, Turtiainen kertoo.

Ryhmien muodostaminen useamman eri koulun oppilaista on saanut erityistä kiitosta. Nuoret ovat kertoneet, että pienryhmien myötä heidän sosiaalinen piirinsä on laajentunut ja he ovat saaneet mahdollisuuden tutustua uusiin, samanhenkisiin kavereihin.

KouluPT- ja KouluPCAC-toiminta alkaa heti koulupäivän jälkeen. KouluPT-pienryhmät kokoontuvat Kupittaalla kuntosalilla tai koulujen omissa liikuntatiloissa, kun taas KouluPCAC-ryhmät pääasiassa maaherran virkatalolla.

– Toiminta on ollut sen verran suosittua, että personal trainerien, Aleksin ja Anun, avuksi otetaan tänä syksynä apukäsiä ostopalveluna. Näin saadaan lisää pienryhmiä pyörimään ulkopuolisen resurssin ja ohjaajan avulla, Turtiainen summaa.

Yläkoululaisten tavoittamisen takana brändi ja pienryhmät

Näyttää siltä, että Turussa on löydetty toimiva resepti yläkoululaisten tavoittamiseksi harrastusten pariin. Miten siinä on onnistuttu?

– Yksi ratkaiseva tekijä on ollut mielenkiintoinen brändääminen, mutta ennen kaikkea myös se, että toiminnasta on tehty mittavaa viestintää ja markkinointia. Kumpikin personal trainer on käynyt kouluvierailulla, ollut osana koulujen henkilökuntapalavereita sekä esimerkiksi tehnyt itsestään esittelyvideon nuorille, Turtiainen luettelee.

Perkkiö puolestaan lisää, että nuoret kokevat pienet ryhmäkoot ja yksilöllisen ohjaamisen sitouttavana. Nuoret ovat kertoneet, että pienryhmässä on helppo tutustua toisiin, harrastustoiminnassa on kiva ja rauhallinen tunnelma ja toiminnasta on tullut toistuva osa heidän arkeaan.

– KouluPCAC-toiminnassa sitoutimme nuoria mukaan myös tekemällä harrastuskauden lopuksi yhteisötaideteoksen taide- ja kulttuurikeskus Vimmaan. Nuorille oli iso juttu, että heidän taidettaan pääsi esille julkiselle paikalle, ja että avajaistilaisuuteen sai kutsua paikalle ystävät ja vanhemmat, Perkkiö iloitsee.

Yhteisenä onnistumisena Turtiainen ja Perkkiö kokevat sen, että kesäloman jälkeen lähes kaikki toiminnan parissa olleet nuoret halusivat myös jatkaa harrastustaan.

– Ehkäpä onnistuminen on tullut hyvän brändin, pitkäjänteisen viestinnän, helposti lähestyttävien personal trainereiden sekä nuorten heittäytymisen ja sitoutumisen yhteistuloksena, kumpikin tuumaa.

Lisätietoja

Turun Harrastamisen Suomen mallin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä