Hyppää sisältöön

Kurikassa jokaisella koululla on oma harrastusvastaava ja harrastusetsijä

Kurikan harrastusvastaavat ja harrastusetsivät mahdollistavat jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukkaan, mieluisan ja maksuttoman harrastuksen koulupäivän jälkeen.

Kurikassa jopa 35 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista osallistuu koulupäivän jälkeiseen harrastustoimintaan. Monipuolisen ja lasten toiveiden mukaisen harrastustoiminnan takana on joukko harrastusvastaavia ja harrastusetsijöitä. Vastaavat ja etsijät toimivat jokaisella koululla organisoiden harrastuksia ja ohjaten niiden pariin.

Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat palkinneet onnistuneita koulu- ja seurayhteistyön malleja alueellisissa Urheilugaaloissa. Vuoden 2022 palkitsemisen teemana oli Harrastaminen koulupäivän yhteydessä. Kurikan kaupunki sai palkintonsa Pohjanmaan Urheilugaalassa 4.2.2023.

Palkitsemisen perusteena oli Kurikan onnistunut harrastustoiminnan koordinointi ja laaja yhteistyö paikallisella tasolla. Kurikka sai palkinnolla kiitosta myös jokaiselle koululle palkatuista harrastusvastaavista ja harrastusetsijöistä. Kurikassa on selkeällä jaksottamisella toteutettu mahdollisimman monia lasten ja nuorten toivomista kerhoista.

Harrastusvastaavat ja harrastusetsivät organisoivat ja ohjaavat

Kurikan kaupungin jokaiselle koululle on palkattu harrastusvastaava, jonka tehtävänä on toimia hankekoordinaattorin apuna kerhojen toteuttamisessa ja organisoinnissa. Harrastusvastaava toimii koululla kerhojen yhteyshenkilönä hoitaen esimerkiksi ilmoittautumiset, tilavaraukset, aikataulut ja yhteydenpidon koteihin.

– Harrastusvastaava on joku koulun henkilökunnasta, esimerkiksi opettaja, avustaja tai koulun johtaja. Emme ole halunneet rajata harrastusvastaavan tehtävää vain johtajille, sillä esimerkiksi avustajilla resurssit ja aika voivat riittää paremmin tehtävään, kertoo Kurikan vapaa-aikakoordinaattori Miska Keto.

Kurikan kouluilla harrastusvastaavina toimii tällä hetkellä neljä rehtoria, viisi opettajaa ja viisi avustajaa. Kukin koulu saa päättää itse, kuka harrastusvastaavan tehtävässä kullakin koululla toimii.

– Se, että jokaisella koululla toimii oma vastaavansa, on ollut avain onnistumiseen. Monissa kunnissa yksi harrastuskoordinaattori pyörittää ilmoittautumisia ja koko harrastuspalettia, mutta meillä jokainen koulu pystyy vastaamaan siitä, että koululla järjestetään oppilaiden toiveiden mukaisia harrastuksia, summaa hankekoordinaattori Mari Järvelä.

Harrastusvastaavan työparina melkein jokaisella koululla toimii myös harrastusetsijä. Harrastusetsijä tekee yhteistyötä koulun muun henkilökunnan kanssa löytääkseen ne oppilaat, jotka tarvitsevat tukea harrastuksen löytämiseen. Tavoitteena on löytää harrastus kaikille oppilaille, joilla ei vielä ole mieluista harrastusta.

– Harrastusvastaavan tavoin harrastusetsijä voi olla kuka tahansa koulun henkilökunnasta. Osalla kouluista harrastusetsijän roolissa on toiminut liikuntatoimen hyvinvointiohjaaja. Etsijän tehtävänä on tuoda myös muita kunnan harrastusmahdollisuuksia esille koulun kerhotoiminnan ulkopuolelta. Lisäksi etsijä vastaa harrastustoiveisiin ja pyrkii selvittämään yhdessä lapsen tai nuoren kanssa, missä jotain tiettyä harrastusta voisi päästä harrastamaan, Keto ja Järvelä kertovat.

Vastaavan tai etsijän tehtävä ei ole taakka

Harrastusvastaavat ja harrastusetsijät aloittivat tehtävissään Kurikan Harrastamisen Suomen mallin, Harrastus kaikille Kurikassa –hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas, mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Hankkeessa on mukana kaikki Kurikan koulut.

– Korvaus harrastusvastaavana ja harrastusetsijänä toimimisesta maksetaan määritellyn viikkotuntimäärän mukaisesti. Pienellä koululla tehtävä on yhden viikkotunnin ja isolla koululla kahden viikkotunnin arvoinen, Keto kertoo.

Harrastusvastaavien ja harrastusetsijöiden roolit on haluttu pitää kevyinä, sillä työ koulussa on kuormittavaa henkilökunnalle jo muutenkin. Se, että tehtävä ei pidä sisällään liikaa tekemistä, on säilyttänyt vastaavien ja etsijöiden motivaation jatkaa tehtävässä myös tulevina vuosina.

– Vastaavan tai etsijän tehtävä ei ole taakka, vaan jopa haluttu juttu koululla. Nyt kun toiminta on pyörinyt jo pari vuotta ja alkukankeudesta on selvitty, moni haluaa olla mukana ja jatkaa tehtävässään. Vastaavat ja etsijät ovat jo osa kouluarkea sekä tuttuja myös lapsille ja vanhemmille, Järvelä iloitsee.

Harrastusvastaavan ja harrastusetsivän tehtäviä on helpotettu esimerkiksi selkeällä yhteydenpidolla ja tiedonhallinnalla. Kerhojen ilmoittautumiset, osallistujalistat, materiaalit ja säännöt liikkuvat helposti sähköisen tallennusalustan, Google Driven avulla.

– Olemme luoneet esimerkiksi valmiin kyselypohjan Googleen, jonka avulla vastaavat voivat kerätä hyvin helposti ilmoittautumiset kuhunkin kerhoon. Näin vältytään turhalta sähköpostirumbalta, joka vie vain kaikkien aikaa, Keto ja Järvelä summaavat.

Toiveiden mukaiset harrastukset houkuttelevat suurta porukkaa

Harrastus kaikille Kurikassa –hankkeen aikana lapsia ja nuoria on kuultu koulukohtaisesti toteutetuilla harrastustoivekyselyillä sekä Valtakunnallisella Koululaiskyselyllä. Koulukohtaiset harrastukset on valittu siten, että ne toteuttaisivat mahdollisimman monen koululaisen harrastustoiveet.

– Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi monenlaisia liikunta- ja pelikerhoja, parkouria, bändikerhoja, kokkikerhoja, kuvataide- ja askartelukerhoja sekä valokuvausta. Myös erityisen tuen oppilaille on järjestetty kerhotoimintaa kootusti yhdellä koululla, Järvelä kertoo.

koiran kuono
Valokuvauskerhossa kerholaiset pääsivät kuvaamaan koiria.

Osallistumisprosentti kerhoihin on todella hyvä, sillä Kurikan noin 2100 oppilaasta yli 700 on osallistunut kerhotoimintaan. Se tekee jopa 35 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista.

 – Yhteistyössä harrastusvastaavien kanssa olemme miettineet, mihin aikaan harrastukset toimivat parhaiten kullakin koululla ja miten koulukyyditykset hoidetaan harrastusten jälkeen. Olemme saaneet järjestettyä aikataulut siten, että muutoksia koulukuljetuksiin ei ole paljon tarvinnut tehdä, Keto sanoo.

Kerhojen määrässä on pyritty tasapuolisuuteen eri koulujen välillä. Harrastusvastaava on ollut tässä aktiivisessa roolissa.

– Emme ole tyytyneet siihen, että kun jokaisella koululla pyörii muutama harrastus, kaikki hommat olisi hoidettu. Harrastusvastaavat ovatkin aktiivisesti olleet meihin yhteydessä kertoen, että meille mahtuisi tuohon väliin vielä yksi kerho, mitäs järjestettäisiin, Keto ja Järvelä hymyilevät.

Lisätietoja

Kurikan Harrastamisen mallin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä