Hyppää sisältöön

Nuorten toiveisiin ja uusiin ideoihin reagoidaan nopeasti Asikkalassa

Hyppy auringonlaskussa Asikkalassa, kuntalaisen hieno otos tanssijasta.

Etsivä nuorisotyö ja koulujen henkilökunta yhdessä auttavat yläkoululaisia harrastusten löytämisessä Asikkalassa. Nuorten harrastusideat kuullaan ja uusia harrastuskerhoja perustetaan nopeasti kysynnän mukaan. Kunnassa panostetaan myös siihen, että tieto harrastustarjonnasta tavoittaa kaikki kuntalaiset ja harrastuskerhoja kohdennetaan myös erityisen tuen lapsille.

Syksy edetessä tuli tarpeita laittaa heti lisää parkour-kerhoja.
Tuli toive Pokemon-kerhosta, reagoitiin siihen. Lähdettiin heti samantien näihin lasten ja nuorten uusien ideoiden kokeiluun.

 Aktiivisena punaisena lankana koko ajan on ollut se, että uskalletaan kokeilla ja tehdä uusia asioita yhdessä. 

Matti Kettunen, hyvinvointijohtaja, Asikkala
Cheerleading
Cheerleading

Etsivä nuorisotyö yläkoulun harrastamisen avuksi

Koulun ammattilaiset tekevät yhteistyötä: kerhojen pitäjät, oppilaskunta ja -neuvosto, koordinaattorit, koulukuraattorit ja erityisnuorisotyöntekijä, opettajat ja rehtori. Asikkalassa kaksi koulunkäynninohjaajaa koordinoivat Harrastamisen Suomen mallin hanketta. Toinen ohjaajista tuntee pienryhmien ja erityisen tuen oppilaiden tarpeet. Kerhojen lukujärjestyksessä on kohdennettuja kerhoja erityisen tuen lapsille esimerkiksi uimakerho sekä bändikerho. Erityisen tuen ryhmille suunnatuissa kerhoissa osallistujamäärä saa olla pienempi. Tärkeintä on, että lapsi saa harrastaa turvallisen aikuisen kanssa, ja tarvittaessa tarjotaan “vierihoitoa” ensimmäisiin harrastuskokemuksiin.
 
Etsivä nuorisotyö auttaa yläkoulun puolella. Nuorille kerrotaan kerhotarjonnasta ja oppilaskohtaisissa tapaamisissa otetaan vastaan nuorten toiveita harrastuksista ja niihin reagoidaan nopeasti aloittamalla uusia kerhoja toiveiden mukaan. Esimerkiksi viime syksynä tuli heti tarpeita uusille parkour-kerhoja ja niitä lisättiin kysynnän mukaan. Toiveeseen Pokemon-kerhosta reagoitiin myös saman tien. Toiminnan aktiivisena punaisena lankana on ollut koko ajan se, että uskalletaan kokeilla ja tehdä uusia asioita yhdessä lasten ja nuorten ideoita kuunnellen.

Asikkalan Taido ry liikuttaa lapsia ja nuoria sekä aikuisia.
Asikkalan Taido ry liikuttaa lapsia ja nuoria sekä aikuisia.

Viestinnällä tietoa kaikille asikkalalaisille

Asikkalassa viestinnän tavoitteena on tavoittaa kaikki kuntalaiset. Lasten ja nuorten maksuttomista kerhoista ja harrastusmahdollisuuksista tiedotetaan Liikkuva & Aktiivinen Asikkala -esitteessä, joka jaetaan jokaiseen asikkalalaiseen kotitalouteen elokuun alussa. Näin saadaan tieto kerhotoiminnan tarjonnasta parhaiten jokaisen perheen ulottuville. Samainen esite löytyy myös sähköisenä versiona. 
 
Lisäksi viestintään käytetään koulujen omia sähköisiä yhteydenpitokanavia, julisteita sekä tiedotteita koulujen näytöillä ja ilmoitustauluilla. Sosiaalisen median viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti kaikkia kunnan sosiaalisen median kanavia. 
 
Ennen harrastustoiminnan alkua syksyllä 2021 järjestetään lapsille ja nuorille mahdollisuus tulla kokeilemaan erilaisia harrastusmahdollisuuksia omilla kouluillaan yhteistyökumppaneiden esittelemänä ja mukaan kutsutaan myös lehdistön edustajia. Elokuussa järjestetään harrastusmessut Vääksyn urheilukeskuksessa ja kouluilla.

Liikkuva & aktiivinen Asikkala -lehden kansi.
Jaa somessa:

Muita käytänteitä