Hyppää sisältöön

Luckanin harrastuksissa on taiteen iloa kaksikielisesti Raaseporissa ja Hangossa

Kulttuurikeskus Luckan tuottaa kaksikielisiä taideharrastuksia kahdessa kunnassa. Taidekavereiksi nimetyt harrastusryhmät tarjoavat lapsille paitsi taiteellista ilmaisua myös kielirajat ylittäviä ystävyyssuhteita. Miten harrastusten järjestäminen kahdessa kunnassa onnistuu? Entä mitä hyvää Harrastamisen Suomen malli on tuonut Luckanin toimintaan?

Taideharrastuksia kaksikielisesti kahdessa kunnassa

Kulttuurikeskus Luckan tuottaa Harrastamisen Suomen malliin taideharrastuksia Raaseporissa ja Hangossa. Luckan on toiminut Raaseporissa Harrastamisen Suomen mallin alkuajoista saakka ja kasvattanut harrastustuntimääriä jatkuvasti. Alussa Luckanilla viikkotunteja oli tuotettavanaan seitsemän, nyt 18.

– Kolmantena Harrastamisen Suomen mallin vuonna meidän koordinoitavaksemme tuli myös harrastusryhmiä Hankoon. Kummassakin kunnassa, Raaseporissa ja Hangossa, järjestämme harrastustoimintaa kaksikielisesti, kertoo kehittämiskoordinaattori Pamela Andersson.

Hangon kaupunki teki tilaajana harrastusryhmien osalta linjauksen, että kaikki harrastusryhmät ovat kaksikielisiä. Raaseporissa harrastusryhmien kieli määräytyy puolestaan sen koulun mukaan, jolla ryhmä kokoontuu. Suomenkielisellä koululla ryhmien kieli on suomi, ruotsinkielisellä ruotsi.

– Kuitenkin myös Raaseporissa on tällä hetkellä meneillään kokeilu kaksikielisistä kuvaamataitoharrastuksista uudella monitoimikeskuksella, johon on sijoitettu niin suomen- kuin ruotsinkielinenkin koulu. Toiveena on ollut, että kaksikieliset harrastukset auttaisivat kahden koulun oppilaita tutustumaan toisiinsa, Andersson sanoo.

Miten sitten Luckan on onnistunut harrastusohjaajien rekrytoinnissa kahteen kuntaan ja kaksikielisiin tarpeisiin? Andersson kertoo, että ohjaajia on löytynyt eniten avoimen haun kautta. Avointa ohjaajahakua on markkinoitu muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Ohjaajia harrastuksiin on löytynyt laajasti koko ympäröivältä alueeltamme, Turusta Hankoon ja Raaseporista Lohjalle. Olemme saaneet ison tuen myös kaupungin harrastuskoordinaattorilta, ja ohjaajia on löytynyt esimerkiksi koulunkäynninohjaajista. Osan ohjaajista kanssa on käynyt niinkin onnekkaasti, että he pystyvät ohjaamaan kerhoja kummassakin kunnassa, Raaseporissa ja Hangossa.

Taidekaverit tarjoavat iloa ja ystäviä

Piirrettyjä eläimiä puussa ja puun ympärillä.
Taidekavereita kuvastamaan on luotu yhdeksän eläinhahmoa, jotka kuvastavat kutakin taiteenlajia; esimerkiksi kurki tanssia, näätä sirkusta, orava kuvataidetta ja kissa teatteria.

Luckanin järjestämät taideharrastukset on nimetty ”Taidekavereiksi”, kuten esimerkiksi kuvataidekavereiksi, teatterikavereiksi ja käsityökavereiksi (bildkonstkompisar, teaterkompisar, hantverkskompisar).

– Harrastusryhmät pyörivät tällä hetkellä näiden kolmen taiteenlajjin ympärillä, mutta jatkossa meillä on tavoitteena päästä tarjoamaan harrastuksia yhdeksään eri taiteenlajiin. Taidekavereita kuvastamaan olemme luoneet yhdeksän eläinhahmoa, jotka kuvastavat kutakin taiteenlajia; esimerkiksi kurki tanssia, näätä sirkusta, orava kuvataidetta ja kissa teatteria, Andersson kertoo.

Taidekaverit-nimitys sai alkunsa harrastusryhmien takana olevasta tärkeimmästä tavoitteesta; että lapset ja nuoret saisivat harrastuksista kavereita ja saisivat viettää harrastuksissa aikaa kavereidensa kanssa.

– Hangossa järjestäjä näki tästä konkreettisen onnistumisen. Aiemmin erikieliset lapset leikkivät selvästi eri puolilla koulurakennusta, mutta kaksikielisten taideharrastusten myötä lapset alkoivatkin leikkimään yhdessä ja porukat sekoittumaan keskenään. Tämä oli todella mullistava ja merkityksellinen asia, Andersson hymyilee.

Luckanilla on katse vahvasti tulevassa, ja kohti yhdeksää taiteenlajia kuljetaan tulevalla harrastuskaudella monitaidekerhojen kautta. Andersson kertoo, että tulevalla harrastuskaudella Luckan tarjoaa vain monitaidekerhoja, jossa käydään vuorollaan läpi eri taiteenlajeja.

– Jos lapsi tai nuori kiinnostuu tietystä taiteenlajista, hän voi jatkaa siihen perehtymistä esimerkiksi taiteen perusopetuksessa. Konseptin ideointi on vielä kesken, mutta monitaideharrastuksessa mahdollisesti vuorotellaan eri taiteenlajeja esimerkiksi vierailevien ohjaajien johdolla.

Luckanin taideharrastuksia järjestetään tällä hetkellä pääosin koulun tiloissa, mutta tulevalla harrastuskaudella kokeillaan jotain uutta myös harrastustilojen suhteen. Osa harrastuksista onkin tarkoitus järjestää esimerkiksi kuvataidekoulujen tai kulttuuritalojen tiloissa.

– Raaseporissa aukesi jo syksyllä 2023 mahdollisuus, että oppilas pystyy osallistumaan harrastukseen myös toisen koulun tiloissa, mikäli omalla koululla juuri kyseistä harrastusta ei ole tarjolla, Andersson summaa.

Tehokasta kommunikaatiota ja lisää taidekasvattajia

Andersson kokee, että Luckanille Harrastamisen Suomen malliin mukaan lähteminen on ollut hyvä satsaus. Ensimmäiset kaksi vuotta olivat pitkälti toimintamallien rakentamista ja kokeilua, mutta kolmas vuosi on ollut kehittämistyön onnistunut tulos.  

– Ennen kaikkea kommunikaatio on kehittynyt loistavaksi kolmioksi koulujen, meidän ja kunnan koordinaattorin välillä. Vuosi vuodelta koordinointi paranee, koulut tottuvat ja oppilaat tulevat tutuiksi harrastusten kanssa.

Andersson kiittelee myös Harrastamisen Suomen mallin kautta syntynyttä yhteistyötä kuntien kanssa, jossa kunnat voivat tilata palveluita harrastuksien järjestäjiltä, ja järjestäjät tuottavat kuntien haluamat palvelut. Näin kätevää toimintamallia ei ole ennen ollut.

– Meille Harrastamisen Suomen malli on myös ollut mahdollisuus lisätä taidekasvattajiemme määrää. Aiemmin meillä oli niitä yksi, nyt 12. Voimme hyödyntää taidekasvattajiamme myös muissa lastenkulttuuritapahtumissamme, Andersson hymyilee.

Lisätiedot

Luckanin verkkosivu

Hangon Harrastamisen mallin verkkosivu

Raaseporin Harrastamisen mallin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä