Hyppää sisältöön

Muotoilua ja seinämaalauksia – suunnitteluprojekti asiakastyönä Kuopiossa

Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilukerho on yksi Kuopiossa järjestettävistä Harrastamisen Suomen mallin kerhoista. Muotoilukerhon kevätlukukaudella 2022 sukellettiin suunnitteluhaasteeseen, kun kerhon 2.–5. luokkalaiset oppilaat pääsivät toteuttamaan ihka oikeaa asiakasprojektia. Muotoilukerholaisten tehtävänä oli suunnitella seinämaalauksia Perhekuntoutuskeskus Hermannin asukkaiden yhteisiin tiloihin. Asiakastyöhön kuului neljä suunnitelmaa: toiminnallinen seinämaalaus perhekuntoutuskeskuksen pitkälle käytävän seinälle, ovikyltit asukkaiden oviin, seinämaalaus yhteisen aulatilan vanhan seinämaalauksen tilalle sekä protomalleina maalattuja vanerikukkia. Projektin etenemisestä vastasi Kuopion Muotoiluakatemian opettajat yhdessä Perhekuntoutuskeskus Hermannin työntekijöiden kanssa.

Kerholaiset perehtyvät muotoilun osa-alueisiin

Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilukerho täydentää Kuopion Harrastamisen Suomen mallin kerhoja tarjoamalla muotoilun eri osa-alueiden sisältöjä. Muotoilukerhon opettajina toimivat Kuopion Muotoiluakatemian vastuuopettajat ja kerhon sisältöihin sovelletaan Muotoiluakatemian suomalaisen muotoilun historiaan perustuvaa opetusohjelmaa kerholaisten toiveita huomioiden.

Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilukerhon kevätlukukaudella 2022 sukellettiin suunnitteluhaasteeseen, kun kerhon 2.–5. luokkalaiset oppilaat pääsivät toteuttamaan asiakasprojektia. Muotoilukerholaisten tehtävänä oli suunnitella seinämaalauksia kuopiolaisen perhekuntoutuskeskus Hermannin yhteisiin tiloihin. Muotoiluprosessin vaiheet tulivat kerholaisille tutuiksi suunnitelman edetessä asiakkaan toiveista ideointiin, luonnostelusta testaukseen ja jatkokehittelystä asiakkaille ojennettaviin suunnitelmiin. Suunnitelmaa vietiin eteenpäin tunnekortteja hyödyntäen luonnostellen, piirtäen ja maalaten Kuopion Muotoiluakatemian opettajien ohjauksessa.

Asiakkaan toiveet kartoitettiin

Kuopion Muotoiluakatemian opettajat kävivät aluksi keskusteluja asiakkaana olevan perhekuntoutuskeskuksen työntekijöiden kanssa. Korona-aika rajoitti konkreettisia vierailuja, joten muotoilukerholaisille esiteltiin suunniteltavat tilat kuvien kautta. Asiakas kertoi yhteisen tilan tapetin olevan asukkaille erittäin mieleinen ja toivoi sitä suunnittelun lähtökohdaksi. Perhekuntoutuskeskuksen pitkien käytävien valkeat seinät kaipasivat kuvitusta ja vanhan brändi-ilmeen mukainen aulatilan seinämaalaus uutta kuvitusta. Lisäksi asiakas toivoi asukkaiden huoneiden oviin persoonallisia ovikylttejä. Seinämaalauksissa ja ovikylteissä tulisi huomioida lapsiperheet sekä ilon ja turvallisuuden tunteen tuottaminen. Perhekuntoutuskeskuksen toiminnassa hyödynnetään tunnekortteja, joita myös toivottiin jollain tavalla mukaan seinämaalausprojektiin. Asiakas toivoi seinämaalaussuunnitelmaan perheitä miellyttäviä värejä ja kuvioita, toiminnallisuutta ja helppoa toteutustapaa.

Ideointia yhdessä

Aiheen kautta suunnittelun aloittaminen on aina helpompaa. Muotoilukerholaisille ja perhekuntoutuskeskuksen asukkaille annettiin tehtäväksi keksiä mahdollisimman paljon sanoja suunnittelun lähtökohtana olevasta tapetista. Toisena tehtävänä heillä oli kehitellä keksityistä sanoista aihe suunnitelmalle. Perhekuntoutuskeskus teki sanatehtävän sähköpostitse ohjeistettuna omissa ryhmissään. Lopulta aiheeksi muodostui molempien ideoita yhdistellen “Tanssivien kukkien aukio”.

Suunnitelmista toteutukseen

Asiakastyöhön kuului neljä suunnitelmaa: toiminnallinen TUNNEPOLKU perhekuntoutuskeskuksen pitkälle käytävän seinälle, OVIKYLTIT asukkaiden oviin, TANSSIVIEN KUKKIEN AUKIO -seinämaalaus yhteisen aulatilan vanhan seinämaalauksen tilalle ja TANSSIVIEN KUKKIEN AITA yksittäisinä vanerikukkina Muotoiluakatemian lauta-aitaan. Muotoiluakatemian lauta-aita otettiin kohteeksi perhekuntoutuskeskuksen lisäksi, koska se on kaikille avoimella paikalla. Meille oli tärkeää, että muotoilukerholaiset pääsevät ihastelemaan osaa kevätkauden teoksista milloin vain.

ovikyltit
Ovikylteissä huomioitiin lapsiperheet sekä ilon ja turvallisuuden tunteen tuottaminen.

Muotoilukerhon viikoittaisilla kerhokerroilla suunnitelmat etenivät kuva-aiheiden kautta yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin. Lähtökohtana olleen tapetin värikkäät talot täyttyivät muotoilukerholaisten käsissä uusista eläinasukkaista, huonekaluista ja kasveista. Jokainen kerholainen loi kuva-aiheita eri tekniikoilla: piirtäen, maalaten ja rakennellen. Kun kuva-aiheita oli tuotettu riittävästi, sommiteltiin niitä seinän pohjakuvaan kollaasina ja tableteilla. Muotoiluakatemian opettajat hioivat suunnitelmia eteenpäin aina seuraavaa Muotoilukerhoa varten. Tämä tarkoitti tuotosten kuvaamista, taustojen poistamista ja yksinkertaistamista.

Seinämaalaukseen tulevien kukkien maalaamista testattiin oikeassa mittasuhteessa oleviin pahveihin. Testauksen myötä suunnitelmaa muokattiin yhä yksinkertaisemmaksi muotojen ja toteutuksen suhteen. Muotoilukerholaiset leikkasivat suunnitelman mukaiset sapluunat joustavasta ja kestävästä muovista. Muotoilukerholaiset testasivat kukkien maalaamista myös vanerilevyille, joihin he loivat yksittäisiä kukkia. Vanerikukat sahattiin ääriviivojen mukaan ja sommiteltiin Muotoiluakatemian pihalla olevaan lauta-aitaan.

Muotoilukerholaiset kehittivät seinämaalaukseen tunnetaitoja vahvistavan pelin, jossa seinän tunnepolulle kiinnitetään sen hetkistä tunnetta kuvaava eläin. Eläimen taakse voi sanoittaa tunteensa niin, että kiinnittäessä sanat jäävät piiloon ja vain valitun eläimen tietoon. Tunnepolkua voi hyödyntää myös liikunnallisissa tunneharjoituksissa.

Kevätkauden päätteeksi asiakkaalle ojennettiin suunnitelmien lisäksi valmiit ovikyltit, maalauksen osien sapluunat ja yksityiskohtaiset ohjeet maalauksen toteuttamiseen. Asiakas oli erittäin tyytyväinen muotoilukerholaisten suunnitelmiin, joissa oli ansiokkaasti huomioitu asiakkaan toiveet, brändi ja maalausten toteuttaminen käytäntöön.

Lasten ja nuorten positiivinen minäkuva vahvistuu

Tanssivia kukkia ja luovaa ongelmanratkaisua Kuopion Muotoiluakatemialla on vahvaa osaamista nuorille suunnattujen muotoiluprojektien toteuttamisesta. Muotoilukerhon asiakasprojekti noudatteli Kuopion Muotoiluakatemian Happy:D – osallisuutta ja hyvinvointia muotoilulla -mallia, jossa lapsia ja nuoria aktivoidaan muotoilun asiakastyön kautta. Tavoitteellinen muotoilun asiakasprojekti vahvistaa lapsen ja nuoren positiivista minäkuvaa luottaen hänen ideoihinsa ja ottaen mukaan projektiin tasavertaisena tiimin jäsenenä. Muotoiluoppiminen tarjoaa tekemällä ja kokeilemalla oppimisen työtapoja sekä ideoiden kehittämisen välineitä kaikkeen oppimiseen!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain Lapsenpäivä-palkinnon, joka myönnetään taideharrastuksen ja taidekasvatuksen hyväksi tehdystä työstä. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen myönsi Lapsenpäivä-palkinnon Rouvasväenyhdistys ry:lle Lasten ja Nuorten Muotoiluakatemiat -toiminnasta 18.11.2022.

Lisätietoja:

Anna Räisänen, vastuuopettaja – Aikuisten Muotoiluakatemia, p. 044 731 8003, anna.raisanen (at) muotoiluakatemia.fi

Muotoilukerhon suunnitteluprojektin kuvaus

Kuopion Muotoiluakatemian verkkosivu

Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilukerhon verkkosivu

Kuopion Harrastamisen mallin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä