Hyppää sisältöön

Kaikki harrastustoiminta saman sateenvarjon alle – Raision asiakaslähtöinen harrastustoiminta

Kuvituskuva: MPH-photos/Shutterstock.com

Kun Raisiossa havahduttiin siihen, että keskenään erilaiset harrastuskäytännöt ja harrastuksiin ilmoittautuminen hämmentävät huoltajia, ryhdyttiin rakentamaan asiakaslähtöisempää harrastustoimintaa. Nyt harrastuksia, ilmoittautumisia ja harrastusviestintää koordinoidaan yhden ja saman sateenvarjon alta, ja uusi malli on saanut jo valtavasti hyvää palautetta.

Harrastusten erilaiset ilmoittautumiskäytännöt hämmensivät

Vuonna 2018 Raisiossa käynnistettiin useita harrastusryhmiä Opetushallituksen koulujen kerhotoimintaan myönnettävällä rahoituksella. Tällöin harrastustoiminta oli koulukohtaista ja myös ilmoittautumiset hoidettiin sisäisesti kullakin koululla. Kun vuonna 2021 Harrastamisen Suomen malli rantautui Raisioon, harrastustoimintaa, ilmoittautumisia ja viestintää täytyi ryhtyä yhdenmukaistamaan.

– Harrastamisen Suomen mallin harrastustarjonnan myötä meille syntyi vahva tarve asiakaslähtöistää ja yhdenmukaistaa harrastustarjontaamme kouluilla. Pohdimme, että huoltajan ei tarvitse tietää taustoja siitä, millä rahoituksella mikäkin harrastus pyörii, kertoo liikuntasuunnittelija Mari Ruohonen.

Tavoitteena oli tehdä harrastuksiin ilmoittautumisesta mahdollisimman helppoa ja asiakaslähtöistä. Koulujen kerhotoiminnan ja Harrastamisen Suomen mallin rahoituksilla järjestettyjen harrastusten erilaiset ilmoittautumiskäytännöt olivat jo aiheuttaneet hämmennystä huoltajissa.

– Saimme palautetta, että huoltajat eivät aina tienneet, milloin ja mitä kautta lapsi tai nuori täytyy ilmoittaa mihinkin harrastukseen. Siitä alkoi työmme kohti asiakaslähtöisempää mallia, joka yhdistäisi kaikki harrastukset yhden sateenvarjon alle.

Asiakaslähtöisyys ytimessä

Vuonna 2022 harrastustoiminta käynnistettiin Raisiossa koordinoidummin. Nyt uudessa sateenvarjomallissa kaikki harrastukset, ilmoittautumiset ja harrastuksiin liittyvä yleinen viestintä hoidetaan koordinoidusti yhdestä ja samasta paikasta. Samalla koulukohtaiset ilmoittautumiset unohdettiin.

– Uudessa mallissa ilmoittautuminen kaikkiin harrastuksiin aukeaa samana päivänä. Ensin kukin lapsi tai nuori saa ilmoittautua yhteen harrastukseen, ja jos paikkoja jää, saa myöhemmin ilmoittautua vielä muihinkin, Ruohonen kertoo.

Ilmoittautumisia ja harrastustoimintaa koordinoi Ruohonen itse yhdessä Opetushallituksen koulujen kerhotoimintaa koordinoivan opettajan kanssa. Hän varmistaa, että jokaisella koululla on harrastustarjontaa ikäryhmät, kiinnostuksenkohteet ja koulun koko huomioiden. Ruohonen myös vastaa ilmoittautumisten keräämisestä sekä harrastusviestinnästä.

– Aluksi palaute joiltakin kouluilta oli muutosvastarintaista, mutta pikkuhiljaa sateenvarjomalli on nähty ainoastaan positiivisena asiana. Paras palaute on ollut, että olemme oikeasti onnistuneet luomaan asiakaslähtöisen mallin, jossa ilmoittautuminen kerhoihin koetaan helppona, kun kaikki ryhmät ja ilmoittautumiset löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

Kullakin koululla Ruohosen apuna on yhteyshenkilö, ”raihari”. Nimitys tulee sanoista ”Raisio harrastaa”. Raihareiden tehtävänä on tarkistaa ryhmien kellonaikojen ja koulun tilojen käytön sopivuus. Raiharit myös opastavat ryhmien ohjaajille koulun tavat ja selvittävät mahdolliset avainten luovutukset ja muut koulun käytännön asiat.

– Itse vastaan myös ohjaajien rekrytoinnista. Opetushallituksen rahoittamissa kerhoissa harrastuksissa ohjaajana on yleensä opettaja, mutta Harrastamisen Suomen mallin rahoituksella järjestetyissä harrastuksissa ohjaajia on niin urheiluseuroista, yhdistyksistä, yrityksistä ja ihan yksityishenkilöistäkin, Ruohonen summaa.

Vinkkejä sateenvarjomallin rakentamiseen

Tällä hetkellä harrastustoiminnasta on tullut Raisiossa entistä näkyvämpää ja huoltajat ovat aktiivisesti myös yhteydessä Ruohoseen kysellen tulevista harrastuksista. Muutosta on tapahtunut myös kouluilla, sillä nyt koulut jättävät harrastuksille hyvin tilaa jo lukujärjestysten suunnitteluvaiheessa.

– Nyt tuntuu, että viesti on vihdoin mennyt perille ja kaikille on selvää, miten uusi sateenvarjomalli toimii, Ruohonen iloitsee.

Ruohonen korostaa, ettei muutos ikinä tapahdu hetkessä. Parhaaksi vinkiksi kahden eri harrastustoiminnan yhdistämiseen hän kertoo keskustelemisen ja avoimuuden. Suuria muutoksia tehdessä on tärkeää keskustella yhdessä kaikkien tahojen kanssa.

– Esimerkiksi rehtoreiden ja johtoportaan rooli on muutoksessa yllättävän tärkeä. Mikäli koulun johto sitoutuu muutokseen, koko koulu sitoutuu sitä myötä.

Ruohonen korostaa myös yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Jokaisella koululla tulee olla samanlainen mahdollisuus harrastuksiin ja niistä tiedottamiseen. Uudistustyö ei saa mennä siten, että vain osa kouluista hyötyy siitä.

– Toki myös koulujen omalla aktiivisuudella on roolinsa, mutta tasa-arvoiset lähtökohdat mahdollistamalla ei voi mennä kovin metsään, Ruohonen hymyilee.

Lisätietoja

Raision Harrastamisen mallin verkkosivut

Instagram: @raisionliikuntajanuoriso

Facebook: Raision liikunta- ja nuorispalvelut

Jaa somessa:

Muita käytänteitä