Hyppää sisältöön

Kuntien tukimuotoja harrastusten järjestäjille

Harrastamisen Suomen mallissa kunnat tukevat harrastusten järjestäjiä eri tavoin, esimerkiksi joissakin kunnissa harrastusryhmille tarjotaan materiaalipaketit ja joissakin kunnissa toiminnassa voi hyödyntää koulun välineitä. Erilaisten tukimuotojen tarjoaminen auttaa harrastusten järjestäjien saamista mukaan toimintaan, helpottaa heidän työtään ja sitouttaa toimintaan.

Harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattoreiden verkostotapaamisessa 16.11.2022 listattiin erilaisia kuntien tukimuotoja harrastusten järjestäjille seuraavasti:

 • Riittävä rahallinen korvaus ohjauskerroista. Joissakin kunnissa maksetaan suunnittelu-, valmistelu- ja siivousajasta sekä perehdytystapaamisiin osallistumisesta.
 • Annetaan selkeät ohjeet ja tehdään kirjallinen yhteistyösopimus vastuista ja velvollisuuksista
 • Ohjaajien tueksi on tehty ohjaajan opas, perehdytyslomake, muistilista, ideaopas tms.
 • Perehdytetään toimintaan, tiloihin ja välineiden käyttöön
 • Pyritään luomaan matalan kynnyksen vuorovaikutussuhde kuntakoordinaattorin ja harrastusten järjestäjien välille
 • Järjestetään säännöllisesti tapaamisia harrastusten järjestäjien kanssa ja kuunnellaan tarpeita sekä vastataan niihin
 • Viestitään ajankohtaisista asioista pitkin lukuvuotta
 • Tarjotaan materiaalipaketit harrastusryhmille esim. kuvataide- tai ruoanvalmistusvälineet
 • Toiminnassa saa käyttää koulun ”ei-kuluvia” materiaaleja esim. saksia tai palloja
 • Tarjotaan paikka välineiden ja materiaalien säilytykseen harrastustilasta tai sen läheltä
 • Järjestetään myös monilajiharrastuksia, jolloin yksittäisen harrastuksen järjestäjän ei tarvitse sitoutua toimintaan koko vuodeksi
 • Käytetään ketterästi toimivia digitaalisia harrastuskalentereita ja ilmoittautumisjärjestelmiä
 • Sovitaan ohjauskerran kesto ja ryhmäkoko yhteistyössä harrastuksen järjestäjän kanssa
 • Tarjotaan koulutuksia ryhmien ohjaajille
Port-it-lapuille kirjattu kuntien tukimuotoja harrastusten järjestäjille.
Kuntakoordinaattoreiden tapaamisessa 16.11.2022 jaettiin harrastusten järjestäjien rekrytointi- ja perehdytysvinkkejä sekä listattiin kuntien tukimuotoja harrastusten järjestäjille.

Lisätiedot

Tutustu sopimuspohjiin ja ohjaajien oppaisiin Harrastamisen Suomen mallin verkkosivujen materiaalipankissa

Katso esimerkkejä kuntien digitaalisista harrastuskalentereista: JoensuuLiperiLohjaRovaniemiTampere

Kunnilla on käytössä muun muassa seuraavia ilmoittautumisjärjestelmiä: Hellewi, Lyyti, Microsoft Forms, PopUpkoulu ja Webropol. Hellewi-järjestelmästä kokemuksia esiteltiin 3.8.2022 verkostotapaamisessa, jonka tallenne ja diat löytyvät materiaalipankista.

Jaa somessa:

Muita käytänteitä