Hyppää sisältöön

Harrastuksiin ilmoittautuminen ja osallistumistilastot Nuortenjoensuu.fi -järjestelmän kautta Joensuussa

Joensuussa harrastukset löytyvät Nuortenjoensuu.fi/harrastushaku -verkkosivulta, josta niihin voi suoraan ilmoittautua. Osallistumiskerrat kerätään samalla järjestelmällä, josta tuloksena saadaan tarkkaa tietoa Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuudesta alueella.

Harrastamisen Suomen Mallin puitteissa tarjottavat harrastusmahdollisuudet lisätään Joensuun nuorisopalveluiden Nuortenjoensuu.fi – sivuston Harrastuskalenteriin. Kalenterista harrastukset löytyvät vapaasanahaulla, ajankohdittain ja kouluittain. Nuoret voivat itse ilmoittautua haluamiinsa ryhmiin tai huoltaja voi ilmoittaa koululaisen mukaan. Sivulta näkee suoraan missä ryhmissä on vielä tilaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä nuorelle syntyy Nuorisokortti (ellei hänellä jo sellaista ollut). Jokaisella harrastuskerralla ohjaaja voi merkitä osallistuneet joko täppäämällä heidät osallistujalistasta tai skannaamalla osallistujien nuorisokorttien QR-koodit omalla Nuorisokortti -mobiilisovelluksellaan. Harrastusmahdollisuudet havainnollistetaan myös visuaalisesti Harrastuskartalla.

Nuortenjoensuu.fi -järjestelmän hyödyt

• Harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen on helppoa ja harrastukset löytyvät osana nuorille tarjottavia palveluita
• Ilmoittautuminen on helppoa ja ryhmien tilanne on nähtävissä reaaliaikaisesti
• Ryhmien vetäjät voivat viestiä osallistujille saman kanavan kautta, esimerkiksi ryhmäviestein muutoksista jne.
• Harrastamisen Suomen Mallin puitteissa tarjottavista harrastuksista saadaan tarkka tilastotieto osallistujamääristä alueittain, ryhmittäin, sekä toisaalta tavoitetuista nuorista saadaan tiedot muun muassa ikäluokittain
• Harrastusten suosiota voidaan tarkastella myös sen suhteen, ovatko ryhmät onnistuneet säilyttämään osallistujansa toiminnan aikana.

Osana nuorisoalan Erasmus+ hanketta ”Youth Card” nuortenjoensuu.fi -järjestelmään on nyt kehitetty natiivi mobiilisovellus eli app, joka auttaa löytämään harrastuksia ja ilmoittautumaan niihin. Mobiilisovellus sisältää myös käyttäjän oman Nuorisokortin.

Lisätiedot
Annu Jantunen, nuorisotyön koordinaattori, Joensuun kaupunki
annu.jantunen@joensuu.fi

Joensuun Harrastamisen Suomen malli

Nuortenjoensuu.fi on Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden Innoventum Oy:n kanssa kehittämä verkkopohjainen järjestelmä, joka sisältää nuorisokortti -sovelluksen

Jaa somessa:

Muita käytänteitä