Hyppää sisältöön

Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinto Iisalmeen: Yhteistyöllä vahvaa harrastustoimintaa

Iisalmen kaupunki sai Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnon Pohjois-Savon Urheilugaalassa. Palkintoa vastaanottamassa liikuntasuunnittelija Elina Juntunen.

Iisalmen harrastamisen malli IHMe sai tunnustusta Pohjois-Savon Urheilugaalassa Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnon myötä. IHMe korostaa monipuolista harrastustoimintaa, jota toteutetaan laajassa yhteistyössä koulujen, sidosryhmien sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Lapsille ja nuorille tarjotaan harrastusmahdollisuuksia heidän toiveidensa mukaan, ja erityistä huomiota kiinnitetään myös esteettömyyteen ja osallisuuteen harrastustoiminnassa.

Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat palkinneet onnistuneita koulu- ja seurayhteistyön malleja alueellisissa Urheilugaaloissa. Vuoden 2023 palkitsemisen teemana oli Harrastaminen koulupäivän yhteydessä. Iisalmen harrastamisen malli IHMe sai palkintonsa Pohjois-Savon Urheilugaalassa perjantaina 26.1.2024.

Iisalmen harrastamisen mallin palkitsemisen perusteena oli harrastustoiminnan monipuolisuus sekä koko kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyö harrastustoiminnan edistämiseksi. Harrastustoiminta on Iisalmessa avointa kaikille, myös tuen tarpeessa oleville oppilaille. Harrastustoiminta pohjautuu vahvasti lasten ja nuorten toiveisiin sekä tärkeänä osana sitä on myös etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei ole ennestään yhtään harrastusta. Toiminnalla on myös oma viestinnällinen ilme ja harrastusviestintä on monikanavaista.

Iisalmen IHMe – harrastustoimintaa 11 koululla

Iisalmen kaupunki on ollut Harrastamisen Suomen mallissa mukana hankkeen pilotoinnista eli keväästä 2021 lähtien. Siitä asti Iisalmessa on kasvatettu aktiivista ja ammattitaitoista toimijaverkostoa, jonka kanssa tehdään laajaa yhteistyötä Iisalmen harrastamisen mallin, IHMeen, onnistumiseksi.

– Kaikki Iisalmen 10 alakoulua ja yksi yläkoulu ovat mukana IHMeessä, ja jokaisella on oma harrastuslukujärjestyksensä. Toki harrastustarjonta riippuu siitä, onko kyseessä muutaman kymmenen vai muutaman sadan oppilaan koulu, mutta jokaiselle oppilaalle tarjotaan laajasti harrastusmahdollisuuksia, summaa hanketta koordinoiva liikuntasuunnittelija Elina Juntunen.

Laaja harrastustoiminta pohjautuu pitkälti oppilaiden toiveisiin, joita kysellään vuosittain harrastustoivekyselyllä. Osa kouluista järjestää myös Harrastamisen Suomen mallin ulkopuolisia harrastuksia, joten harrastustarjonnassa edetään hyvin koulukohtaisesti.

– Osalla kouluista ei puolestaan ole tarjolla omaa harrastustarjontaa lainkaan, jolloin me luonnollisesti tarjoamme enemmän vaihtoehtoja näille kouluille. Harrastuspalapelin rakentaminen on siis koulukohtaista ja tehdään yhteistyössä koulun kanssa, Juntunen summaa.

Iisalmessa jokaiselle peruskoululaiselle myös annetaan käyttöön kannettava tietokone tai iPad, jotka mahdollistavat myös osallistumisen digiharrastuksiin, joita Iisalmessa on tarjolla. Näitä ovat esimerkiksi Minecraft- ja Esport-harrastukset, joihin oppilaat osallistuvat koulupäivän jälkeen kotoa.

Ihmeitä ei tehdä yksin – yhteistyöllä vahvempaa harrastustoimintaa

Iisalmen harrastamisen mallissa järjestetään koulukohtaisen harrastustoiminnan lisäksi myös kaikille toimijoiden tiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa, joka keskittyy kaupungin keskusta-alueelle. Kaikille Iisalmen peruskoululaisille, tietyn ikäluokan oppilaille, suunnattua IHMe-harrastustoimintaa järjestetään tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

– Esimerkiksi paikallisella liikuntaseuralla on oma parkoursali, jossa seura järjestää kaikille avointa IHMe-parkouria ja -akrobatiaa ammattitaitoisten ohjaajien vetämänä. Eräs paikallinen yritys puolestaan järjestää tiloissaan simulaattoripeliharrastuksia, kuten laserammuntaa, Juntunen kertoo.

Lisäksi keskustan uimahallilla järjestetään lifesaver-harrastusta, jossa harjoitellaan vesipelastusta. Myös paikallinen kuntosaliyritys on mukana harrastamisen mallissa kuntosaliharrastuksillaan. Juntunen kertoo, että yritysten ja yhdistysten kanssa toimijoiden tiloissa järjestettyjä harrastuksia ei haluta rajata yhden koulun oppilaille. Kyseiset harrastukset ovat myös olleet kaikista toivotuimpia harrastuskyselyissä.

– On ollut ilo huomata, että iisalmelaiset yritykset ja yhdistykset ovat itse aktiivisesti meihin yhteydessä siitä, millaisia harrastusmahdollisuuksia heillä olisi tarjottavanaan. Enää pariin vuoteen meidän ei ole tarvinnut etsiä harrastusvaihtoehtoja, kun yhteys toimii näin hyvin molempiin suuntiin.

Juntunen kertookin, että erityisen kiitettävää Iisalmessa on eri toimijoiden välinen yhteistyö. Lasten ja nuorten harrastaminen on kaikille yhteinen ja tärkeä asia. Lasten ja nuorten jaksamisesta kannetaan yhteistä huolta ja harrastustoimijat haluavat viestiä terveellisten elintapojen sanomaa harrastustensa kautta.

– Viime talvena kokoonnuimme myös ensi kertaa IHMe-verkostotapaamiseen harrastusten järjestäjien kanssa. Mukana oli yrityksiä, yhdistyksiä ja harrastusohjaajia. Tapaamisessa keskustelimme avoimesti, millaisia erilaisia haasteita ja onnistumisia eri toimijoilla on ollut ja miten tulevaisuuteen suunnataan entistä vahvempina.

– Tämän kauden tapaamisessa eräs ohjaaja tuli pysäyttämään minut ja kertoi vasta verkostotapaamisessa tajunneensa, kuinka upeasta ja tärkeästä jutusta IHMeessä on kyse koko Iisalmelle ja sen lapsille ja nuorille. Hän kiitti, että hekin saavat yhteistyökumppanina olla tässä mukana, Juntunen hymyilee.

Esteetöntä ja kaikille avointa

Iisalmessa harrastustoiminta halutaan myös mahdollistaa kaikille taustoista riippumatta. Harrastuksiin on mahdollista osallistua esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, tukihenkilön tai aikuisen harrastuskaverin kanssa. Myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita harrastaa IHMe-ryhmissä.

– Järjestämme muun muassa viikoittain esteetöntä keilausta erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille. Keilaamaan järjestetään kuljetus koululta ja avustajat lähtevät harrastukseen mukaan. Keilaus on järjestetty siten, että esimerkiksi laitoja ja muita apuvälineitä käyttämällä se on mahdollista kaikille, Juntunen kertoo.

Osa harrastusryhmistä pidetään myös tarkoituksella pieninä, jotta ohjaajilla on mahdollisuus ohjata oppilaita henkilökohtaisesti. Harrastusryhmissä ei ole minimimäärää – jos vain kaksi lasta tai nuorta käy aktiivisesti ryhmässä, se voi olla äärettömän tärkeä juttu juuri näille kahdelle, eikä harrastusryhmää kannata pienen koon takia lopettaa.

– Iisalmessa tavoitellaan myös aktiivisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ennestään ole yhtään harrastusta. Etsivää harrastustyötä tekee esimerkiksi yläkoulun nuorisotyöntekijä. Hän ehdottaa sopivia harrastuksia nuorille tai lähtee jopa uuteen harrastukseen ensimmäisellä kerralla mukaan, jos nuori niin haluaa.

Iisalmessa myös harrastusviestinnän eteen on tehty töitä. IHMeellä on oma tunnistettava ilmeensä ja harrastuksia on mainostettu muun muassa yhteistyökumppaneiden somekanavissa. Parhaiten viestintä harrastuksista onnistuu kuitenkin Wilman kautta.

Lopuksi Juntunen haluaa kiteyttää jotakin tärkeää:

– Ihmeitä ei tehdä yksin. Iisalmessa ihmeet tehdään oikeasti yhdessä ja kaikkia tarvitaan: kouluja, huoltajia, ihania ohjaajiamme ja ennen kaikkia oppilaita, joiden takia ja joiden kanssa tätä työtä tehdään. Myös Iisalmi kaupunkina näkee lasten ja nuorten harrastamisen tärkeänä ja on budjetoinut siihen rahaa, mistä olemme tietysti erityisen kiitollisia.

Kaikki alueellisissa urheilugaaloissa jaetut Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnot

 • Metka – Tornion harrastamisen malli, Lapin Urheilugaala, 13.1.2024
 • Jormuan Tarmokkaat Urheilijat ry, Kainuun Urheilugaala, 19.1.2024
 • Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan Urheilugaala, 20.1.2024.
 • Budoseura Imatran Kusanku ry, Etelä-Karjalan Urheilugaala, 26.1.2024
 • Savonlinnan kaupunki, Etelä-Savon Urheilugaala, 26.1.2024
 • Limingan kunta, Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala, 26.1.2024
 • Kannonkosken kunta, Keski-Suomen Urheilugaala, 26.1.2024
 • Iisalmen harrastamisen malli IHMe, Pohjois-Savon Urheilugaala, 26.1.2024
 • Joensuun Harrastamisen Suomen malli, Pohjois-Karjalan Urheilugaala, 27.1.2024.
 • Naantalin kaupunki, Varsinais-Suomen Urheilugaala, 27.1.2024
 • Janakkalan kunta, Hämeen Urheilugaala, 2.2.2024
 • KTP koripallo ry, Kymenlaakson Urheilugaala, 2.2.2024
 • Harkku – Seinäjoen harrastamisen malli, Pohjanmaan Urheilugaala, 3.2.2024
 • Rauman kaupunki, Satakunnan Urheilugaala, 3.2.2024
 • Giants Sport -ryhmät, Hollola, Kalliolan koulu, Päijät-Hämeen Urheilugaala 2024, 17.2.2024

Lisätiedot

Iisalmen Harrastamisen mallin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä