Hyppää sisältöön

Harrastusmaistiaiskiertue houkuttelee mukaan harrastustoimintaan Lempäälässä

Harrastava koululainen -kerhot ovat matalan kynnyksen harrastuskerhoja Lempäälän ala- ja yläkoululaisille. Keväällä 2021 pilottihankkeen aikana ala- ja yläkouluilla järjestettiin yhteensä 288 kerhoa, kerhotunteja kertyi 2771 ja kerhoihin osallistui yli 1100 koululaista. Kerhotarjonnasta löytyi muun muassa parkouria, kuvista, liikuntaa, kädentaitoja, kokkikouluja, sirkusta ja koodausta. Mukana hankkeessa oli 28 verkostokumppania (urheiluseuroja, yhdistyksiä ja muita toimijoita). Harrastava koululainen II -hanke jatkuu 01.08.2021 – 30.06.2022.

Kevätlukukauden 2021 päätteeksi järjestettiin Lempäälän koululla kolmen viikon aikana Harrastusmaistiaiskiertue, jossa haettiin mallia syksyn kerhotoiminnalle. Kiertueen tarkoitus oli esitellä lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kerätä uusia toiveita. Tärkeintä oli saada oppilaiden ääni kuuluviin. Syyslukukauden alussa Harrastusmaistiaiskiertue herätteli mukaan harrastuksiin.

Jokaiselle kerholaiselle annetaan mahdollisuus kokeilla ja tutustua harrastukseen sekä kehittää taitojaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Parhaimmillaan syttyy kipinä uuteen harrastukseen, joka kantaa läpi elämän.

Oli ihana huomata, että selkeästi madalsi huoltajien kynnystä lähteä mukaan, kun he saattoivat olla suoraan minuun yhteydessä ilmoittautumisissa, toiveissa ja kysymyksissä.

Tiina Hakio, Hankekoordinaattori, Lempäälän kunta

Harrastava koululainen -hanke saa jatkoa lukuvuodelle 2021-2022

Harrastava koululainen -kerhot ovat matalan kynnyksen harrastuskerhoja Lempäälän ala- ja yläkoululaisille. Toimintaa järjestetään koululaisten toiveiden mukaan. Toiminta on laadukasta, monipuolista ja koululaisille mielekästä. Toimintaa ohjaavat yhteisöjen koulutetut ohjaajat sekä koulujen omat ohjaajat ja opettajat. Kerhoissa ei tarvita erityisiä taitoja ja kerhoihin tavoitellaankin erityisesti lapsia, joilla ei vielä ole harrastusta.

Syksyllä 2021 Lempäälässä on kouluja yhteensä 13, alakouluja 10 ja yläkouluja 3. Viimeisimmät luvut kerhoista ovat: 

  • Kerhoja yhteensä: 151
  • Kerhoihin ilmoittautuneita lapsia: 735
  • Kerho-ohjaajia: 69

Lasten toiveita kuunnellaan aktiivisesti. Osallisuus on sitä, että lapsi huomaa ja kokee omilla tunteillaan, kokemuksillaan ja valinnoillaan olevan oikeasti merkitystä ja vaikutusta toiminnan rakentumisessa.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Tiina Hakio. Hän toimii koulujen ja palveluntarjoajien yhteyshenkilönä ja apuna. Vanhemmat voivat olla häneen suoraan yhteydessä. He voivat esittää toiveita tai pyytää apua ilmoittautumisissa ja vinkkejä kivojen, sopivien harrastuksien löytämisessä.

Harrastusmahdollisuuksista viestitään lapsille, nuorille sekä heidän huoltajilleen monikanavaisesti. Ajantasaisesti päivitetyt tiedot kouluittain löytyvät ilmoittautumisjärjestelmä Hellewin kautta. Hellewiin päivitetään tiedot koulukohtaisista harrastuskerhoista, niihin ilmoittautumisista ja muista käytännön asioista. 

Harrastusmaistiaiskiertue markkinoi ja herättelee mukaan syksyn toimintaan

Elokuussa oppilailla oli mahdollisuus kevään tapaan tutustua syksyn kerhotoimintaan kahden viikon Harrastusmaistiaiskiertueella. Kiertueen aikana koulujen pihoilla viiletettiin keppihevosilla, harjoiteltiin parkour temppuja, palloiltiin, pelattiin ja leikittiin sekä tehtiin villejä taidekokeiluja Taideseikkailu-kerhossa.

Harrastusmaistiaiskiertueen sisään kätketty idea on saada matalalla kynnyksellä oppilaita mukaan jo ennen kuin säännöllinen viikoittainen harrastustoiminta alkaa. Kahden viikon aikana harrastuksiin pääsee mukaan matalalla kynnyksellä. Koululta lähetetään tiedotusta harrastuksista ja yhteydenottoja huoltajiin. Lapsilla ja heidän vanhemmillaan on aikaa herätä siihen, mitä koululla tapahtuu ja mitä lapset puhuvat, mukaan on helppo lähteä. Kun varsinainen harrastustoiminta alkaa syyskuun alussa, lapset ja vanhemmat ovat jo tietoisia ja heränneet mukaan uusiinkin harrastuksiin. 

Etsivä harrastustoiminta houkuttelee mukaan myös haahuilijoita

Etsivä harrastustoiminta toimii kouluilla: opettajat ja koulun muut ammattilaiset (kouluyhteisöohjaajat, koulukuraattorit ja –psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat) kartoittavat eri luokilta lapsia, jotka olisi tärkeä saada mukaan kerhotoimintaan. Perheille tuttu aikuinen (opettaja, koulunkäynninohjaaja, opiskeluhuolto) on yhteydessä kotiin, suosittelee kerhoa ja kertoo kerhovastaavasta tai hyvinvointiohjaajasta, jotka koordinoivat kerhoja. Siirtyminen varsinaiseen harrastustoimintaan on tehty mahdollisimman helpoksi myös niille, joille ilmoittautuminen ei ole niin tuttua tai ei ole syystä tai toisesta onnistunut tai tapahtunut. 

Kerhoissa on ennalta varattu tietty määrä paikkoja oppilaille, jotka tulevat kerhoon mukaan erikseen kutsuttuina. (Ei erillistä kerhoa, vaan nämä oppilaat halutaan mukaan kaikille tarjolla oleviin kerhoihin).

Kerhot alkavat aina Harrastava koululainen -kokoontumispaikalta. Silloin on helppo nähdä, mistä pääsee mukaan. Ohjaajat käyvät kyselemässä mukaan myös “haahuilijoilta”, jotka eivät ole tienneet tai uskaltaneet mukaan toimintaan. Osa huoltajista on tottuneita harrastusten järjestämiseen, mutta ketkä nimenomaan halutaan tavoittaa ovat ne, jotka eivät niin helposti lähde mukaan. Pihalla on helppo tavata lapsille ja vanhempi ja käydään kysymässä ja kertomassa toiminnasta: meillä on tällaista kerhotoimintaan, haluatko mukaan?

Etsivä harrastustoiminta toimii myös kerhoissa: Aina saa tulla mukaan. Ohjaaja voi kutsua kerhoon mukaan oppilaan ilman ennakkoilmoittautumista, jos kerhossa on vielä tilaa. Tällöin ohjaaja pyytää oppilasta ilmoittamaan huoltajalle, että on kerhossa. 

Säännöllinen kerhotoiminta käynnistyy!

Säännöllinen kerhotoiminta Lempäälässä käynnistyy 6.9.2021. Kerhotarjontaan voi tutustua ja kerhoihin ilmoittautua Hellewissä, Lempäälän kunta/ vapaa-aikapalvelut (kuntapalvelut.fi)

Kerhoja on tarjolla yhteensä 128. Kerhotoiminta toteutetaan turvallisuussyistä ulkona, luokka-asteittain syyslomaan 15.10.2021 asti. Kerhotarjontaa pyritään laajentamaan oppilaiden toiveiden mukaisesti syksyn aikana. Koululaisten harrastustoiveita selvitetään syyskuun aikana yhteistyössä Lempäälän kunnan liikuntapalveluiden kanssa, oppilaille suunnatun liikkumiskyselyn avulla. Kyselyyn voi käydä vastaamassa: https://q.surveypal.com/Lasten-ja-nuorten-liikkumiskysely

Kerhoja ohjaajat koulutetut ohjaajat, joista suurin osa koululaisille jo viime keväältä tuttuja. Mukana myös uusia ammattilaisia. Kaikki kerho-ohjaajat odottavat innolla kerhotoiminnan käynnistämistä ja toivottavat oppilaat lämpimästi tervetulleiksi kerhoihin. Hankkeen koordinoinnista vastaa Tiina Hakio, ja häneen voi ottaa yhteyttä hanketta koskevissa kysymyksissä.

Isommilla kouluilla on myös omat kerhovastaavat. Kun koordinaattori laittaa tietoa koululle, kerhovastaava viestittää sitä eteenpäin. Näin välittyvät tiedot kerhoista puolin ja toisin. Kerhovastaava voi helposti vaikka käydä kertomassa 5. luokalle, että heidän kerhossaan on vielä tilaa. Samoin tieto koulun poikkeustilanteista, retki- ja urheilupäivistä kulkeutuu vastaavasti kerhojen järjestäjille.

Vahva verkosto edistämässä lasten ja nuorten hyvinvointia

Harrastustoimintaa tuottavien palveluntuottajien verkosta on kokoontunut vuoden 2021 helmikuusta asti kerran kuukaudessa. Teamsissä tapahtuvissa kohtaamisissa käydään läpi ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä: Miten ilmoittautumiset järjestetään, miten vakuutukset hoidetaan, miten milläkin Lempäälän koululla toimitaan.

Verkostotapaamiset tiivistävät ja laajentavat verkoston yhteistoimintaa. Kaikissa verkostotapaamisissa on aikaa mukana olevien omalle äänelle, ehdotuksille, ajatuksille. Tärkeätä on jakaa kokemuksia ja nostaa järjestäjien ääni kuuluviin.

Kerhojen sujuvaa, turvallista ja laadukasta toimintaa takaamaan Lempäälän kunta on yhdessä harrastustoiminnan tuottajien kanssa tuottanut Starttiopaan, mihin on koottu yhteiset pelisäännöt ja ohjeet. (Starttiopaan voi ladata tämän sivun alalaidasta.)

Eri tilanteisiin on koottu selkeät toimintamallit, esimerkiksi miten toimitaan kiusaamistilanteessa tai tapaturman yhteydessä. Koordinaattorille laitetaan tieto tapahtuneesta, ja hän on yhteydessä vanhempiin. Näin kerrotaan, että oikeasti välitetään ja lapsella on turvallinen ympäristö harrastaa.

Koulun arjessa halutaan olla mukana mahdollisimman sujuvasti ilman turhaa häslinkiä. Palveluntarjoajat pitävät kouluihin yhteyttä kootusti, eivätkä eri toimijat lähetä omia viestejään erikseen kouluille. Kun luokka-asteelle laitetaan viestiä, sama viesti menee myös opettajalle. Vaikka opettaja ei olisikaan mukana toiminnassa näin hänkin on tietoinen siitä mitä on meneillään.

Syksyllä 2021 tärkein teema on, miten toiminta jatkuu syysloman jälkeen turvallisesti ja ajankohtaisten ohjeistusten mukaisesti kun päästää sisätiloihin koronasäännösten höllenemisen myötä. 

Kerhotarjontaa täydennetään lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Kootaan ja seurataan kerhojen osallistujamääriä ja samalla nähdään mikä kerho oikeasti vetää, ja mikä toimii eri luokka-asteilla ja kohderyhmällä. Jokaiselle kerholaiselle annetaan mahdollisuus kokeilla ja tutustua harrastukseen sekä kehittää taitojaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kaikki kerho-ohjaajat ovat innolla mukana kerhotoiminnassa ja toivottavat oppilaat lämpimästi tervetulleiksi kerhoihin. 

Jaa somessa:

Muita käytänteitä