Hyppää sisältöön

Harrastevinkkarit organisoivat harrastukset Lappeenrannassa

Kuva: Anu Koistinen

Lappeenrannassa Suomen harrastamisen mallin toimintaa organisoivat ja ohjaavat päätoimiset palkatut työntekijät harrastevinkkarit. Harrastekerhojen ohjaamisen lisäksi heidän työnkuvaansa kuuluu muun muassa välituntiliikunnan ohjausta ja etsivää harrastustoimintaa.

Harrastekerhojen lisäksi ohjataan välituntiliikuntaa

Lappeenrannassa Suomen harrastamisen mallin toiminta alkoi jo pilotointikaudella keväällä 2021. Silloin kouluille palkattiin viisi kokopäiväistä harrastekerhojen ohjaajaa eli harrastevinkkaria. Kullakin harrastevinkkarilla oli vastuullaan oma koulualue, jolla oli 1–5 koulua. Oppilaita kullakin koulualueella oli 700–1500. Toimintaa on tarkoitus jatkaa lukuvuodelle 2021–2022.  

Harrastevinkkari on Lappeenrannan paikallinen erityispiirre, sillä Myö harrastetaa lähel – Lappeenrannassa -pilottihankkeen myötä kouluilla työskenteli 5 harrastevinkkaria, jotka olivat kevään 2021 haastavissa olosuhteissa. Heidän työskentelynsä oli ehdoton edellytys pilottihankkeen toiminnan toteutumiselle. Pilotin kautta saatiin onnistumisia ja hyviä kokemuksia kouluarjessa työskentelevästä, oppilaille tutuksi tulevasta henkilöstä.

Anu Koistinen, koordinaattori, Lappeenrannan kaupunki

Harrastevinkkarit organisoivat harrastuslukujärjestykset yhteistyössä koulun henkilökunnan ja harrastustoimijoiden kanssa. Harrastevinkkarin toimenkuvaan kuuluu 20–25 ohjauskertaa viikossa. Ohjauksiin sisältyy harrastuskerhojen lisäksi muun muassa välituntiliikunnan ja taukojumppien ohjausta. Lisäksi harrastevinkkarit tekevät etsivää harrastustoimintaa, markkinoivat toimintaa, keräävät oppilaiden toiveita ja palautteita. Kesäkuussa harrastevinkkarit järjestävät yhteistyössä muiden harrastusten järjestäjien kanssa kesälomaharrastustoiminnan ja –leirit.

Kaudella 2021–2022 panostetaan etsivään harrastetoimintaan

Tulevalla hankekaudella 2021–2022 rakennetaan etsivään harrastustoimintaan kevyt prosessinomainen toimintamalli, jollainen Lappeenrannassa on käytössä jo liikunta- ja perheliikuntaneuvonnassa. Etsivässä toiminnassa harrastevinkkari auttaa ei harrastavia lapsia ja nuoria löytämään oman juttunsa. Harrastevinkkarilta voi varata ajan, jolloin keskustellaan ja kartoitetaan tilannetta. Yhdessä voidaan kokeilla erilaisia harrasteita ja oppilas voi käydä tutustumassa koulun eri kerhoissa harrasteisiin. Prosessi itsessään kestää koko lukuvuoden, missä välillä on oppilaan itsenäistä harrastuskokeilua ja yhdessä harrastevinkkarin kanssa harrastamista. Mukaan toimintaan valjastetaan jollakin tasolla myös kouluterveydenhoitajat ja koulupsykologit.

Yhteistyöllä saavutamme kattavammin juuri niitä lapsia ja nuoria, joilla ei vielä ole harrasteita.

Anu Koistinen, koordinaattori, Lappeenrannan kaupunki
Jaa somessa:

Muita käytänteitä