Hyppää sisältöön

Kuljetusoppilaat mukaan harrastuksiin

Perusopetuksen oppilaista noin joka viides oppilas on koulukuljetusten piirissä. kuva: Shutterstock.com

Perusopetuksen oppilaista noin joka viides oppilas on koulukuljetusten piirissä. Määrällisesti eniten kuljetusoppilaita on Uudellamaalla. Suhteellisesti laskettuna heitä on eniten Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kainuussa. Harrastamisen mahdollistaminen kuljetusoppilaille vaatii hyvää suunnittelua ja yhteistyötä harrastuksia, koulujen lukujärjestyksiä ja koulukuljetuksia koordinoivien tahojen välillä. Monissa kunnissa hyödynnetään olemassa olevia koulukuljetuksia harrastuskuljetuksiin, mutta muunlaisiakin malleja kuljetusoppilaiden huomioimiseen on olemassa.

Malleja kuljetusoppilaiden huomioimiseen

• Ostetaan kuljetuksiin lisävuoroja ja nämä ostot huomioidaan hankkeen kokonaiskustannuksissa (Kuntien Harrastamisen Suomen mallin hankkeiden kokonaiskustannukset voivat sisältää myös muita hankkeesta tai toiminnasta aiheutuneita kustannuksia kuin hyväksyttäviä kustannuksia esim. hankkeesta tai toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset koulukuljetuksista.)
• Hyödynnetään olemassa olevia koulukuljetuksia
– Oppilaille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa myöhäisempään koulukuljetukseen
– Lukujärjestykset, harrastustarjottimet ja koulukuljetukset suunnitellaan, niin että voidaan hyödyntää koulukuljetuksia ilman lisävuorojen ajoa
• Harrastusryhmä järjestetään kylällä koulukuljetuksen saavuttua sinne esim. klo 16.30
• Etäharrastusryhmä järjestetään niin, että kuljetusoppilaat ehtivät kotiin ja voivat osallistua kotoaan ryhmään
• ”Odotuskerhoja” järjestetään kuljetusoppilaille aamulla, kun kuljetus saapuu ennen koulun alkua ja iltapäivällä, kun kuljetus saapuu myöhemmin kuin koulu loppuu
• Koulukuljetuksien kellonaikoja on siirretty niin, että koulukuljetukset tapahtuvat harrastuskerhon jälkeen koulupäivän päättymisajan sijaan

Lisätiedot:
Koulukuljetusopas
19.1.2023 olleen koulukuljetusteemaisen webinaarin tallenne
ja diat
Harrastamisen Suomen mallin avustuksen hakuohje lukuvuodelle 2023-2024

Jaa somessa:

Muita käytänteitä