Hyppää sisältöön

Miten löytää riittävän ammattitaitoisia parkour-ohjaajia?

Katso yllä oleva video, jossa Suomen ensimmäinen ammattiparkouraaja Hämähäkki Perttu neuvoo parkour-ohjaajien rekrytoinnissa ja kertoo miten ohjaajapulaa voidaan ratkaista Loikkakoplan avulla.

Ohjaajat kortilla

Parkour on ollut koululaiskyselyiden toivotuin harrastus useasti. Vuonna 2020 järjestetyssä kyselyssä yli 45%:ssa kouluista parkour oli kyselyn mukaan suosituin harrastustoive. Laji on kuitenkin nuori ja ammattitaitoisia ohjaajia on todella vähän.

Millainen on riittävä ammattitaito?

Koulujen pihoissa ja liikuntasaleissa järjestettävä säännöllinen parkouropetus vaatii yllättävän paljon ammattitaitoa ohjaajalta. Parkour-ryhmiä ohjaavalta ammattilaiselta edellytetään lapsiryhmien liikuttamiseen liittyviä valmiuksia, sekä parkouriin liittyviä lajitaitoja, jotta liikkeet pystytään opettamaan mielekkäästi ja turvallisesti. Lisäksi tarvitaan parkourin opettamisen soveltamiseen liittyviä taitoja, jotta opetus voidaan toteuttaa kouluympäristössä ja koululaisille mielekkäänä.

Säännöllisessä opetuksessa on usein syksyllä esimerkiksi 15 opetuskertaa ja keväällä toiset 15 ohjauskertaa. Jos opetus järjestetään pääosin koulun salissa ja osittain koulun pihassa, vaatii se ohjaajalta paljon kokemusta ja luovuutta, jotta harrastussisällöt saadaan toteutettua lapsiryhmille turvallisesti ja mielekkäästi ja jotta harrastus jatkuu.

Mistä ammattitaidon saa?

Lasten liikunnan ohjaamiseen valmistavia koulutuksia on onneksi Suomessa useita. Koulutuksen voi osittain korvata runsaalla ohjauskokemuksella. Parkourin ohjaamisen taidot voi hankkia opetuskokemuksen ja pitkällisen oman harrastuneisuuden kautta ja osallistumalla Suomen Parkour ry:n lajitaito-koulutukseen.

Entäs sitten parkourin soveltaminen lapsiryhmille koulujen saleihin? Tähän saa hyviä vinkkejä esimerkiksi Suomen Parkour ry:n PKPK ja VOK1 -koulutuksista. Pääohjaaja tarvitsee kuitenkin näiden lisäksi kokemusta tästä nimenomaisesta asiasta.

Mistä löytää ammattitaidon omaavia ohjaajia?

Harrastamisen Suomen mallin verkkosivuilla on parkouria tarjoavia toimijoita. Lisäksi Suomen Parkour ry:n sivuilta löytyy liiton jäsenjärjestöt jaettuna alueittain, joista esimerkiksi Parkour Akatemia toimii valtakunnallisesti. Kaikkialle ohjaajia ei silti riitä.

Mikä neuvoksi ohjaajapulaan?

Opettamiseen tarvitaan lajitaitoja sekä erikseen valmiuksia opetuksen soveltamiseen kouluympäristöön. Nämä taidot voi korvata riittävän yksityiskohtaisella opetusmateriaalilla, joka pitää sisällään tuntisuunnitelmat koko kaudelle ja video-ohjeistukset. Parkour-liikkeiden soveltamista koulujen saleihin on vaikea kuvata pelkästään sanoin tai kuvin, tarvitaan videoita. Loikkakopla tarjoaa tähän sovelluksen, josta löytyy tehtävät jokaiselle harjoituskerralle kuvauksineen ja videoineen. Harjoitukset on toteutettavissa koulujen saleista löytyvillä voimisteluvälineillä.

Kun käytät Loikkakoplaa, ei ohjaajalta tarvitse edellyttää muuta kuin lasten liikunnan ohjaamiseen liittyvät perustaidot. Tällaisten ohjaajien löytäminen on huomattavasti helpompaa ja Loikkakoplan koulutus-osiosta saa hyviä vinkkejä myös yleisesti lapsiryhmien ohjaamiseen. Rekrytoinnin helpottamiseksi kannattaa luoda yksi verkkosivu, jota mainostetaan esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa. Verkkosivulta on hyvä löytyä kaikki tiedot rekrytointiin ja työhön liittyen, sekä lomake, jolla työtä haetaan. Tarkemmat vinkit rekrytointiin löytyvät yllä olevalta videolta.

Jaa somessa:

Muita käytänteitä