Hyppää sisältöön

Laadukkaita ja turvallisia parkourkerhoja koulujen pihoilla ja liikuntasaleissa

Parkour on urbaani liikuntamuoto, jossa pyritään etenemään ympäristössä liikkeen katkeamatta käyttämättä apuvälineitä. Lajille tunnuksenomaisia perusliikkeitä ovat juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, tasapainoilu ja roikkuminen. kuvaaja: Mikko Pirinen

Suomen Parkour ry on tuottanut kunnille ja parkourkerhojen järjestäjille materiaalia laadukkaiden ja turvallisten Harrastamisen Suomen mallin parkourkerhojen järjestämiseksi. Olet sitten etsimässä ohjaajaa tai seuraa toteuttamaan kerhoa, tai olet ensimmäistä kertaa toteuttamassa kerhoa, materiaaleista löytyy vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Suomen Parkour ry (SPY) pitää Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa hienona mahdollisuutena tarjota kaikille lapsille ja nuorille maksuton harrastus osana koulupäivää. Mallin tavoitteiden toteutumiseksi SPY esittää hyviä käytänteitä parkourkerhojen tuottamiseksi. Käytänteet ovat syntyneet keskusteluista SPY:n ja sen jäsenjärjestöjen välillä, jotka toteuttavat Harrastamisen Suomen mallin kerhoja.

Vinkit kunnille parkourkerhojen järjestämiseen

Suomen Parkour ry näkee tärkeäksi, että kunnat huomioisivat Harrastamisen Suomen mallin kerhoja perustaessa seuraavat asiat:
– kerhon ohjaajan olevan koulutettu parkourohjaaja
– tilat ja välineet ovat sopivat ja saatavilla parkourkerhotoimintaan, niin sisällä kuin ulkona
tapahtuvaan harjoitteluun
– kohtuullisen korvauksen kerhon ohjaajalle, seuralle tai yritykselle, joka toteuttaa kerhon
– huomioimaan osallistujien ryhmäkoon vaikutuksen turvalliseen harjoitteluun.

”Koulutettu ja ammattitaitoinen parkourohjaaja on edellytys laadukkaalle, asiantuntevalle ja
turvalliselle kerhotoiminnalle. Parkourkerhon ohjaajan tulee olla suorittanut Suomen Parkour
ry:n parkourohjaajakoulutus tai olla ammattimaisesti parkourtoimintaa järjestävän tahon
kouluttama”, kertoo Martin van Wetten, Suomen Parkour ry:n hankekoordinaattori.

Koulutettu ja ammattitaitoinen parkourohjaaja on edellytys laadukkaalle, asiantuntevalle ja turvalliselle kerhotoiminnalle. Parkourkerhon ohjaajan tulee olla suorittanut Suomen Parkour ry:n parkourohjaajakoulutus tai olla ammattimaisesti parkourtoimintaa järjestävän tahon kouluttama.

Martin van Wetten, Suomen Parkour ry:n hankekoordinaattori

Tiloista ja välineistä on muistettava sopia harrastuksen järjestäjän kanssa

Sopivat ja monipuoliset välineet ovat edellytys laadukkaiden kerhojen toteuttamiseksi. Kerhokoordinaattorin tulisi selvittää koulun sisä- ja ulkotilojen sekä välineiden soveltuvuus parkouriin sekä varmistaa tilojen saatavuus koko kauden ajaksi. Sopivilla ja monipuolisilla välineillä taataan laadukas ja innostava harjoittelu kerhoissa koko kaudeksi. SPY suosittelee, että kunnan koordinaattorit keskustelisivat laaja-alaisesti koulun henkilökunnan kanssa tilojen varauskäytänteistä ja välineiden saatavuudesta.

Kohtuullinen korvaus mahdollistaa kerhojen järjestämisen

Kohtuullinen korvaus takaa parkouria tarjoavien seurojen ja yritysten mahdollisuuden toteuttaa kerhoja sekä jatkaa niiden toteuttamista pitkällä aikavälillä. SPY on määrittänyt kohtuullisen korvauksen ohjaajille ja seuroille/yrityksille seuraavasti:

  1. Ohjaajan suosituspalkka on tuntia kohden 35—60 euroa
  2. Seuran tai yrityksen korvaus on tuntia kohden 100 euroa (+ mahdollinen ALV).
    ”Ohjaajan korvaus sisältää ohjaustyön lisäksi myös muita kuluja, kuten suunnittelu- ja matkakuluja sekä koulun ja vanhempien yhteydenpitoon käytettävään työajan. Seuran korvaus sisältää ohjaajan palkan lisäksi myös mm. työnantaja-, rekrytointi-, koulutus- ja koordinointikuluja”, luettelee van Wetten.

Ohjaajan korvaus sisältää ohjaustyön lisäksi myös muita kuluja, kuten suunnittelu- ja matkakuluja sekä koulun ja vanhempien yhteydenpitoon käytettävään työajan. Seuran korvaus sisältää ohjaajan palkan lisäksi myös mm. työnantaja-, rekrytointi-, koulutus- ja koordinointikuluja.

Martin van Wetten, Suomen Parkour ry:n hankekoordinaattori

Ryhmäkoko määritetään ohjaajan ammattitaidon mukaan

Suomen Parkour ry suosittaa turvallisen harjoittelun takaamiseksi kerhon ryhmäkooksi 10—12 osallistujaa, riippuen ohjaajan ammattitaidosta. Suosituksen mukaisella ryhmäkoolla mahdollistetaan turvallinen ryhmänhallinta. Ohjaajan tulee kyetä havainnoimaan kaikki osallistujat samanaikaisesti sekä pystyä puuttumaan heti tilanteisiin, joissa osallistuja voisi vaarantaa oman tai muiden osallistujien turvallisen harjoittelun. Mikäli suositeltu osallistujamäärä ylittyy, tulee kerhossa olla toinen ohjaaja/apuohjaaja.

Suomen Parkour ry:n tekemät suosituksen tarkempine perusteluineen ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.parkour.fi/HSM-kerhot. Sivulta löytyy myös kunnille suunnattu infopaketti parkourkerhojen toteuttamiseksi.
Lisätiedot: Suomen Parkour ry, www.parkour.fi, toimisto@parkour.fi

Jaa somessa:

Muita käytänteitä