Hyppää sisältöön

Harrastuksia ja hyvinvointia koko Kalajoen kaupunkiin!

kuva: Olympiakomitea

Harrastamisen Suomen malli tukee Kalajoen pitkäjänteistä työtä kaupungin elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Lapsille ja nuorille luodaan tietoisesti erilaisia tapoja osallistua harrastustoimintaan – niin osallistujina kuin apuohjaajina.

Osaamista lisäämällä koko kaupunki hyötyy

Maksuttomien ohjaajakoulutusten tarjoaminen paikallisille toimijoille on yksi Kalajoen kaupungin harrastuskokonaisuuden perusarvoista. Sen on todettu tukevan paitsi koulujen harrastuskerhoja ohjaavien työtä, myös kehittävän paikallista harrastustoimintaa laajemmin.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Kalajoen kaupunki on kouluttanut jo yli 60 nuorta ohjaajaa Suomen Olympiakomitean Lasten Liike -koulutuksessa. Kun mukaan lasketaan kaikki lajikoulutukset, on kunta tukenut jo yli 100 ohjaajaa kehittämään taitojaan liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaamisessa. Lasten Liike -koulutuksista on vastannut Keskipohjanmaan liikunta, ja lajikoulutuksista lajiliitot.

Kalajoki tunnetaan kesäisin vetovoimaisena turistikaupunkina. Laajan kesätoiminnan järjestämiseen on saatu apua nuorista, kunnan kouluttamista ohjaajista. Ohjaajatilanne myös helpottuu jatkuvasti, kun koulutettujen ohjaajien määrä lisääntyy vuosittain pitkäjänteisen työn tuloksena.

Lapset menevät liikunnallista temppurataa ympäri, missä tehdään kuperkeikkoja ja ylitetään aitoja.
kuva: Olympiakomitea

Nuorille tärkeää työkokemusta

Kalajoella kaupunki kouluttaa pitkäjänteisesti lukiolaisia harrastustoiminnan apuohjaajiksi. Liikuntakerhoissa apuohjaajina ovat toimineet lukioiden urheilulinjan opiskelijat. Tiedekerhoissa apuna on taas hyödynnetty biologian opiskelijoita. Apuohjaajatoiminta on saanut paljon kiitosta niin tuntien vastuuohjaajilta kuin nuorilta. Samalla harrastustoimintaan osallistujat saavat lisää ohjaajia ryhmiinsä ja siten ohjaajilta liikenee heille enemmän aikaa ja huomiota.

Kalajoella nuorten mukaan saaminen harrastustuntien ohjaamiseen nähdään monin tavoin merkittäväksi. Lukiossa liikuntalinjalla opiskelevat saavat heti ensimmäisenä lukiovuotenaan VOK 1- ja liikuntatutor-koulutukset. Tavoitteena on, että he ymmärtävät, miten ja miksi harjoitellaan ja osaavat välittää tietoa tarkoituksenmukaisesti myös eteenpäin.
Harrastustoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille tarjotaan kaupungin puolesta Lasten Liike -koulutus, minkä jälkeen nuoret pääsevät apuohjaajaksi. Kalajoella monen nuoren ohjaajan ensimmäinen työsopimus kirjoitetaankin kaupungin kanssa. Samalla he saavat tulevaisuuden työllistymisen kannalta tärkeää työkokemusta ja työtodistuksen.

Nuorten koulutus- ja apuohjaajatoiminnalla on pystytty puuttumaan myös harrastamisen drop out -ilmiöön. Kun nuorten liikuntaharrastaminen usein loppuu lukioikäisenä, ovat monet apuohjaajina toimineet kalajokiset nuoret siirtyneet siinä vaiheessa paikallisten seurojen ohjaajiksi ja valmentajiksi. Samalla kun nuorten harrastaminen jatkuu ohjaajan ja valmentajan roolissa, myös paikallinen seuratoiminta pysyy vireänä, kun uusia nuoria ohjaajia löytyy mukaan toimintaan. Kalajoella onnistumisen avaimena pidetään oikein ajoitettuja koulutuksia. Oleellista on, että koulutukset ja ohjaustoiminta aloitetaan jo ennen drop out -ilmiön alkamista.

Meille kolmannen sektorin toiminnan elvyttäminen ja ylläpito on tärkeä arvo. Me autamme heitä saamaan uusia
nuoria ohjaajia ja tekijöitä.

Kalajoen kehittämis- ja valmennuspäällikkö, palvelualuejohtaja Juha Isolehto

Kalajoella laatu syntyy ohjaajan osaamisesta

Ohjaaja ojentaa violetin pallon pojalle.
kuva: Olympiakomitea

Kalajoella noin 75 % toiminnan ohjaajista tulee vapaa-aikasektorilta ja 25 % opetushenkilöstöstä. Ohjaajat on rekrytoitu suoraan kontaktoimalla. Paikallisille yhdistyksille pidetään vuosittain tilaisuuksia ja koulutuspäiviä, joissa kerrotaan lasten ja nuorten kyselyissä esille tulleista harrastustoiveista. Tämän jälkeen toimintaa toteuttavat tahot voivat kertoa, miten he voisivat olla mukana.

Jokaiselle harrastustoimintaa ohjaavalle lähetetään ennen toimintakautta kysely, jossa tiedustellaan, mitä koulutuksia ja osaamista heillä ohjattavasta alasta on. Siten mahdolliset koulutustarpeet on helppo koota ja järjestää sekä tarjota tarvittavaa koulutusta. Toimijoita valittaessa huomioidaan toki mm. opettajien koulutustausta, jota ei tarvitse erikseen osoittaa. Esimerkkinä kaupungissa toimiva ”MasterChef” -kerho, jota ohjaa koulun oma kotitaloudenopettaja.

Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat palkinneet onnistuneita koulu- ja seurayhteistyön malleja alueellisissa Urheilugaaloissa. Vuoden 2022 palkitsemisen teemana oli Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta. Kalajoki sai 9.4.2022 Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnon.

Lisätietoja Kalajoen Harrastamisen mallista
Projektipäällikkö Marisa Koski
Kehittämis- ja valmennuspäällikkö, palvelualuejohtaja Juha Isolehto
(etunimi.sukunimi@kalajoki.fi)

Jaa somessa:

Muita käytänteitä