Hyppää sisältöön

Periodimalli edistää tasapuolisempaa harrastuskerhojen tarjontaa Nurmijärvellä

kuva: OKM

Nurmijärvellä on päädytty Harrastamisen Suomen mallin mukaisten harrastuskerhojen organisoinnissa ja tuottamisessa periodimalliin, jossa tämän lukuvuoden aikana on neljä 7 viikon mittaista kerhojaksoa. Jaksotusta on helppo muokata lukuvuosittain käytettävissä olevien resurssien tai koulujen tarpeiden mukaan. Periodimallin toteutus vaatii enemmän organisointia ja tiedottamista läpi koko kauden kuin lukukausimalli, mutta siitä tulevien hyötyjen vuoksi se on kannattavaa.

Yhteisesti sovitut kerhopäivät ovat tiistai ja keskiviikko

Nurmijärvellä on yhteisesti koulujen kanssa sovittu kerhopäivät, tiistai ja keskiviikko, jolloin koulu loppuu alueiden kaikissa kouluissa viimeistään klo 14 ja koulujen tilat vapautuvat kerhojen järjestämistä varten. 1-2 luokkalaisten kerhoja pystytään aloittamaan usealla koululla jo klo 13 aikoihin ja isommat oppilaat aloittavat klo 14 jälkeen, jolloin myös ohjaajille tulee järkevän pituinen ohjausjakso oman työn näkökulmasta. Alussa useampi ilmoittautumisvaihe lukuvuoden aikana hämmensi perheitä, mutta nyt toimintamallin tultua tutummaksi se on koettu hyväksi vaihtoehdoksi, jossa perheet voivat huomioida lapsen muut harrastukset ja jaksamisen ilmoittaessaan häntä kerhoihin.

Kohtaaminen, vuorovaikutus ja tekemisen laatu ovat toiminnan keskiössä

Kerhojen sisältö on rakennettu sellaiseksi, että siellä tutustutaan kerhon aiheeseen, opetellaan siihen liittyviä perustaitoja ja pyritään herättämään kiinnostusta myös säännöllisempään harrastamiseen ja oppimiseen. Ammattikoulutettu ja turvallinen aikuinen, kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat toiminnan keskiössä tekemisen laadun lisäksi.

Periodimallin hyödyt lapsille ja nuorille

Nurmijärven periodimallin taustalla olevia käytännön hyötyjä ja perusteita:
• Oppilas voi tutustua maksutta jopa neljään eri harrastukseen lukuvuoden aikana ja mieleisen harrastuksen löydyttyään, hän voi halutessaan hakeutua säännöllisen ja tavoitteellisemman harrastamiseen pariin oman kunnan alueella. Suurimpaan osaan kerhoista on tehty tämä jatkumo valmiiksi.
• Kerhojakson pituus tukee oppilaan sitoutumista ja osallistumisaktiivisuutta.
• Kerhoja pystytään järjestämään useammalla eri koululla, joka lisää oppilaiden yhdenvertaisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja kerhovaihtoehtoja. Neljän jakson toteuttaminen kahden sijasta tuplaa lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet ja tarjolla olevat kerhopaikat.
• Kerhojen kierrättäminen mahdollistaa useammalle lapselle ja nuorelle ammattitaitoisen ja osaavan aikuisen kanssa työskentelyn ja kohtaamisen harrastuskerhossa.
• Periodimalli tukee ketterää ja kokeilevaa kerhokulttuuria, jossa on mahdollisuuksia vastata muuttuneeseen kysyntään lukuvuoden aikana sekä huomioida vuodenajat ja harjoitusolosuhteet esim. kesälajien kerhotarjonnassa.

Lisätietoja Nurmijärven Harrastamisen mallista

Nurmijärven Harrastamisen mallin verkkosivu

Mika Vänni, Koordinaattori
mika.vanni@nurmijarvi.fi
Puh. 040 317 2405

Jaa somessa:

Muita käytänteitä