Hyppää sisältöön

Porissa Harrastushybridissä sipaistaan liikuntaharrastuksia hienovaraisesti taiteella

Porin Etelärannan alikulkutunneliin toteutettiin keväällä 2021 Parkour-aiheinen seinämaalaus, jossa yhdistyivät taide ja liikunta.

Porissa pilottihankkeena startannut Harrastamisen Suomen malli nimettiin Harrastushybridiksi. Ideana on tarjota yhdistelmiä liikunta-, taide- ja kulttuuriharrastuksista, joissa lapsi voi olla omalla tavallaan mukana.

Harrastushybridin toiminta-ajatus on, että kaikki harrastukset, mitä Porissa järjestämme, ovat jonkin näköisiä hybridejä, fuusioita tai yhdistelmiä liikunta-, taide- ja kulttuuriharrastuksista. Ajatuksena on, että yhtä ja samaa harrastusta voi lähestyä monesta kulmasta riippuen siitä, mitä yksittäinen lapsi haluaa, mikä häntä kiinnostaa ja millä ajatuksella hän on siinä toiminnassa mukana. Halusimme ylittää esteitä, rikkoa rajoja sekä innostaa kokeilemaan ja osallistumaan ennakkoluulottomalla lapsen mielellä”, kuvailee Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö.

Porissa sipaistaan liikuntaharrastuksia hienovaraisesti taiteella. Emme järjestä harrastushybridin puitteissa perinteistä yhden lajin tai yhden kulttuuriharrastuksen ympärillä tapahtuvaa toimintaa, vaan pyrimme tuomaan kummankin näkökulman kaikkiin toimintoihin: saadaan fyysistä aktiivisuutta kehittävää ja sisältävää toimintaa, mutta tuodaan siihen kulttuurin ja taiteen ulottuvuus. Rikotaan osin stereotypiaa siitä, ettei liikunnan harrastajat harrasta kulttuuria, ja toisin päin, kun yhdistetään nämä kaksi. Tätä monipuolisuutta lähdettiin tuomaan meidän harrastushybridiin mukaan”, jatkaa Petteri harrastushybridin kuvailua.

Alikulkutunnelilssa H-merkki
Porin Etelärannan alikulkutunneliin toteutettiin keväällä 2021 Parkour-aiheinen seinämaalaus, jossa yhdistyivät taide ja liikunta. Kaarisillan koulun lapset pääsivät toteuttamaan ja suunnittelemaan uusia parkour-temppuja tunnelin seiniin. Tempuista muodostuneista liikkeistä kuvataiteilija Veijo Setälä lastenkulttuurikeskus Kruunupäästä hahmotteli liikkeiden ääriviivat ja Kuninkaanhaan lapset pääsivät maalaamaan kuviot. Kuvassa Harrastamisen Suomen mallin tunnus Hobi.

Ajatuksena on, että yhtä ja samaa harrastusta voi lähestyä monesta kulmasta riippuen siitä, mitä lapsi haluaa, mikä häntä kiinnostaa ja millä ajatuksella hän on siinä toiminnassa mukana. Halusimme ylittää esteitä, rikkoa rajoja sekä innostaa kokeilemaan ja osallistumaan ennakkoluulottomalla lapsen mielellä.

Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö

Harrastushybridi on koko sivistystoimialan kattava yhteinen hanke, joka tiivistää yksiköiden välistä yhteistyötä. Liikunta- ja nuorisoyksikön sekä kulttuuriyksikön lisäksi opetusyksikkö on luonnollisesti mukana, sillä harrastamien kytkeytyy koulupäivään ja kouluun tiivisti.

Teemme muutenkin tosi paljon yksiköiden välistä yhteistyötä toimialan sisällä ja halusimme pitää siitä kiinni. Halusimme tehdä Harrastamisen Suomen mallin konseptista konkreettisen esimerkin siitä, miten tämä yhteistyö tiivistyy“, Petteri summaa.

Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa ovat mukana kaikki Porin alueen koulut. Porissa toimii 24 kaupungin ylläpitämää peruskoulua, neljä perusopetuksen erityiskoulua ja kolme yksityisen järjestäjän ylläpitämää koulua. Kohderyhmänä ovat 1.-9.-luokkalaiset.

Suunnittelussa hyödynnettiin Kärkikerhot ja TaideSortimentti -hankkeiden myötä kehitettyjä hyviä käytänteitä

Harrastustarjonnan suunnittelu tehtiin koululaiskyselyn tulosten sekä pilottivaiheen palautteiden, tuloksien ja kokemuksien perusteella. Valtakunnallisen kyselyn toteuttamisen lisäksi tätä lukuvuotta täydennettiin omalla kyselyllä. Porissa suunnittelussa hyödynnettiin erityisesti OKM:n erityistuella vuodesta 2016 alkaen toteutettujen Kärkikerhot ja TaideSortimentti -hankkeiden myötä kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

Koulujen henkilökunta on avainasemassa harrastuksiin ohjautumisessa, kun toiminta tapahtuu koulupäivän yhteydessä.

Se, miten koulun päässä suhtaudutaan näihin asioihin, miten harrastuksista kerrotaan ja kannustetaan osallistumaan, on ihan kullan arvoista, tai oikeastaan kriittistäkin.” toteaa Petteri Lahti.

Heini Järvenpää, hankekoordinaattori, on ollut mukana jo lastenkulttuurikeskus Kruunupään TaideSortimentti -hankkeessa, jossa järjestettiin taiteen ja kulttuurin harrastetunteja koulupäivän yhteyteen. ”Suunnittelussa on hyödynnetty TaideSortimentti-hankkeen myötä kehitettyjä hyviä käytäntöjä, kontaktiverkostoja, tietopohjaa ja osaamista koululaisten harrastuskokemuksen laajentamiseksi. Kun aikaisemmin jaksottaminen on liittynyt kulttuurikompetenssin kasvattamiseen, Harrastushybridimalli vie ajatuksen uudelle tasolle yhdistäen taiteen ja liikunnan eri muotoja”, kuvaa Heini.

Huomion arvoista on, että lapset ja nuoret vastatessaan kyselyihin, eivät ole osanneet peilata harrastuksia harrastushybridin valossa. Se on jättänyt meille vapaita käsiä harrastustarjonnan suunnittelussa, miten yhdistellään lajeja liikunnan ja taiteen sekä kulttuurin puolelta, ja sitä kautta on päästy räätälöimään sisältöjä. Totta kai suunnitteluun on vaikuttanut myös se, mitkä tahot ovat ilmoittautuneet mukaan harrastuksien järjestäjiksi. Viime keväänä tehtiin kysely myös järjestökentän ja urheiluseurojen suuntaan, ja sieltä saatiin hyviä ideoita, jotka ovat jalostuneet harrastustoiminnaksi”, jatkaa Petteri.

Harrastusten ohjaajia löytyi laajalta skaalalta

Harrastusten ohjaajia on saatu laajalla skaalalta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien urheiluseurojen, paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden, yhdistysten, seurakuntien ja yritysten kanssa. Laajat verkostot mahdollistavat monipuolisen harrastustarjonnan, koululaisten toivomien sisältöjen toteuttamisen sekä erityistarpeiden huomioon ottamisen niin lähempänä keskusta-aluetta kuin haja-asutusalueillakin. Luotuja verkostoja sekä hyviksi havaittuja käytänteitä hyödyntäen jatketaan yhteistyötä ja toiminnan laajentamista hyvin alkaneen hanketyön myötä.

Erikseen tehtiin keväällä kysely harrastustoiminnan järjestäjistä ja sitä kautta saatiin myös ohjaajia.

Laskutuksesta Petteri vinkkaa: yhdistys laskuttaa normaalisti sovittujen ja toteutuneiden tuntien mukaan. Taidepuolella korvauksia on maksettu myös palkkana vetäjille.

Lasten toiveesta eniten parkour-ryhmiä

Lukuvuonna 2021–2022 on Porissa tarjolla muun muassa seuraavia harrastuksia: parkour, kuvataide, musiikki, eSport, eläinryhmä, jooga, musiikki, tanssi, animaatio, sirkus ja ruoanlaitto. Ryhmissä pyritään ottamaan huomioon hybridiajatus eli liikunnan ja taiteen yhdistäminen.

Eniten on parkour-ryhmiä, lasten toiveiden mukaisesti. Kuvataide ja media-painotteisia ryhmiä on myös runsaasti. Lisäksi on musiikki- ja tanssiryhmiä, luontoliikuntaa ja joukkuelajeja”, kertoo Heini Järvenpää.

Selvityjät harrastushybridi-ryhmä luonnossa
Selvityjät harrastushybridi-ryhmä opettelemassa luonnossa liikkumista Enäjärvellä.

Selviytyjät opettelevat luonnossa liikkumisen taitoja ja taidetta

Selviytyjät-ryhmässä pääpainona on luontoliikunta, ensiaputaidot, luonnossa selviytyminen, kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen, suunnistaminen, ruoan tekeminen luonnossa. Näiden lisäksi ryhmissä vierailee muutamalla kerralla kuvataiteilija. Silloin tehdään esimerkiksi taidetta luonnonmateriaaleista. Selviytyjät-ryhmässä järjestetään myös “Pelipäivä”, jolloin leikkimielisesti testataan, miten on opittu selviytymistaitoja. Pelipäivän tuottavat ja suunnittelevat Satakunnan ammattikoulun opiskelijat. Selviytyjät-ryhmä on suunnattu alakouluikäisille.

Projektiryhmässä lapset ideoivat taideprojektin taiteilijan ohjauksessa. Tämä voi olla esimerkiksi lyhytelokuva, videoteos, tanssiteos, musiikkiteos tai näiden yhdistelmä. Tavoitteena on saada liikkuminen ja toiminnallisuus vastapainoksi ja osaksi harrastusta. Ryhmä suunnattu yleensä 5.–6.-luokkalaisille tai yläkouluikäisille.

Sporttijengissä harrastetaan erityisesti joukkuelajeja: jalkapalloa, salibandya, koripalloa, jne. Ryhmissä myös suunnitellaan kuvataiteilijan ohjauksessa joukkueelle pelipaidat. Tämä lisää ryhmähenkeä ja tuo harrastukseen uudenlaista kulmaa.

Etsivä toiminnassa on mukana aina koulun henkilökuntaan kuuluva opettaja, ohjaaja tai kuraattori, sekä kaupungin tai seurakunnan nuorisotyöntekijä. Toiminta on suunnattu erityisesti 6. luokan oppilaille, joilla on ongelmia esim. sosiaalisten suhteiden muodostamisessa kouluympäristössä. Sisällöt suunnitellaan osallistujien toiveiden perusteella.

Cygnaeuksen koulun projektiryhmän taideprojekti.
Cygnaeuksen koulun projektiryhmän taideprojekti. Kuvaaja: Tatjaana Morton.

Jaa somessa:

Muita käytänteitä