Hyppää sisältöön

Minecraft-kerho neurokirjon lapsille

Kuvassa on ryhmän oma kylä, jossa moni asuu. Valaistua reittiä pitkin on helppo käydä itsenäisesti seikkailulla ja löytää takaisin kotiin. Keskellä on yhteinen peltoprojekti. Kerhossa harjoiteltiin myös vilkkuvalojen tekemistä ohjeen mukaan (vas. alakulma) ja kuvassa näkyykin monien tekemiä merkkivaloja. Suuri talo alhaalla on kerhotalo, jonne perustettiin kierrätyskeskus. Sinne voi tuoda itselleen turhia tavaroita joista joku toinen voi hyötyä.

Tuusulan kunta ja School of Gaming (SoG) ovat järjestäneet yhdessä Minecraft-kerhoa neurokirjon lapsille kevään 2023 aikana. Perusajatuksena on ollut, että pienryhmässä lapset, joille isossa ryhmässä toiminen tai sosiaalinen kanssakäyminen on haastavaa, saavat mahdollisuuden harrastamisen kautta tutustua uusiin kavereihin. Toiminta on järjestetty etäohjauksena, jotta mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä.

SoG:n pelikasvattaja ja Tuusulan nepsy-kerhon vetäjä Sonja Lappalainen kertoo, että vaikka neurokirjon lapsilla olisi kommunikaatiohaasteita tai he eivät haluaisi puhua mikrofoniin, he voivat silti onnistuneesti suorittaa yhteisiä tehtäviä ja saada yhdessä koettuja onnistumisten kokemuksia. Lappalainen, kuten monet SoG:n pelikasvattajat, on käynyt Autismiliiton järjestämän neurokirjon lasten ohjaamiseen keskittyvän koulutuksen.

Tehtäviin tarjotaan vaihtoehtoja

Minecraftiin rakennetuissa tarinallisissa seikkailuissa on helppo osallistua tehtävään itselleen sopivalla tavalla, mikä voi olla erityisen tärkeää neurokirjon lapsille, joiden keskittyminen suurempaan tehtävään voi olla haastavaa. Esimerkiksi, jos tavoitteena on saada valmiiksi yhteinen porkkanapelto, voi tehtävään osallistua myös vain nikkaroimalla kuokan tai antamalla puuta, josta joku toinen voi nikkaroida kuokan. Samalla kaikki kokevat itsensä tarpeelliseksi ja osaksi ryhmää.

”Ohjaamisessa oleellista on voida pilkkoa tehtävä tarvittaessa hyvinkin pieniin palasiin, mutta samalla pitää muistaa antaa tilaa lapsen omalle luovuudelle ja ongelmanratkaisutaidoille.”, Lappalainen toteaa.

Ennakointi luo turvallisuuden tunteen

Tuusulan nepsykerhossa korostuu ennakoitavuus. Vanhemmat ja lapset saavat jo etukäteen luettavaksi kerhon ohjelman, jolloin he tietävät hyvissä ajoin ennen kerhoa minkälainen tehtävä on luvassa. Tehtävä käydään yhdessä läpi vielä joka kerhokerran alussa, ja samasta dokumentaatiosta voi lukea, mitä viime kerran kerhokerralla tehtiin ja mihin se päättyi. Ennakoimalla autetaan lapsia tuntemaan olonsa turvalliseksi, jolloin seikkailua on helpompi jatkaa yhdessä tuumin.

”On tärkeää keskittyä lasten onnistumisiin sosiaalisissa tilanteissa, jotta niistä jää positiivinen muistijälki ja elämys.”, selvittää Lappalainen, ja jatkaa: ”Tämä helpottaa ja rohkaisee sosiaalisten suhteiden luomista myös pelimaailman ulkopuolella.”

Kerhossa pääseekin harjoittelemaan omien tunteiden ilmaisemista, muiden kanssa yhteistyön tekemistä ja vuorovaikutustaitoja. Toiminnan fokus on siinä, että osallistujilla on hauskaa yhdessä, ja oppiminen eri tilanteissa tapahtuu kuin huomaamatta. Hyviä käytänteitä ja suosittua toimintaa halutaan jatkaa myös ensi lukuvuonna.

Peliharrastus on antoisa kokemus neurokirjon lapsille

Keväällä 2013 Minecraft-kerhoa tarjottiin 3.–9. luokkalaisille neurokirjon lapsille ja nuorille ja ryhmään osallistui 3.–7. luokkalaisia lapsia ja nuoria.

”Tuusulan kunta ja School of Gaming jatkavat yhteistyötä nepsy-kerhojen parissa myös ensi syksynä, sillä yhteistyömme neurokirjon lasten harrastustoiminnan järjestämisessä on osoittautunut menestyksekkääksi. Lapset itse sekä heidän vanhempansa ovat tätä toivoneet.”, Tuusulan kunnan hankekoordinaattori Katja Sihvonen kertoo.

”Toivomme, että tämä yhteistyö toimii esimerkkinä muille kunnille ja toimijoille siitä, miten peliharrastus voi olla tärkeä ja antoisa kokemus myös neurokirjon lapsille.”, Sihvonen päättää.

Tuusulan kunta, School of Gaming sekä kerholaiset ja heidän vanhempansa haluavat kiittää Harrastamisen Suomen mallia tästä hienosta mahdollisuudesta ja toivottaa kaikille innostavia pelihetkiä!

Lisätiedot

Tuusulan Harrastamisen mallin verkkosivu

School of Gamingin verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä