Hyppää sisältöön

”Niin, että yläkouluikäisiäkin kiinnostaa” – Jälkipoltto innostaa nuoria harrastamaan pääkaupunkiseudulla

Jälkipolton suosituimmat harrastukset ovat alakouluikäisille suunnattu parkour ja yläkouluikäisille suunnatut kuntosali ja lihaskunto-voimaharjoittelu, kamppailulajit, kehonpainotreeni ja kehonhuolto.

Jälkipoltto Oy:n harrastusryhmät liikuttavat viikoittain satoja yläkouluikäisiä nuoria. Yrityksessä kokeillaan ja yhdistellään monia erilaisia toimintatapoja yläkouluikäisten tavoittamiseen harrastusten pariin. Nuoriin suhtaudutaan kuin yrityksen muihinkin asiakkaisiin ja harrastusryhmät markkinoidaan nuoria kiinnostavalla tavalla.

Jälkipoltto Oy järjestää harrastusryhmiä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Lohjalla. Jälkipoltto liikuttaa satoja lapsia ja nuoria viikoittain, sillä tällä hetkellä Jälkipoltto pyörittää reilua viittäkymmentä Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmää.

– Suosituimmat harrastuksemme ovat alakouluikäisille suunnattu parkour ja yläkouluikäisille suunnatut kuntosali ja lihaskunto-voimaharjoittelu, kamppailulajit, kehonpainotreeni ja kehonhuolto. Harrastuksiimme osallistuakseen aiempaa kokemusta ei tarvita, vaan huomioimme jokaisen harrastajan toiveet ja yksilöllisen lähtötilanteen, kertovat yrityksen toimitusjohtaja Olli Väätäinen ja kehitysjohtaja Anna Mäkelä.

Väätäinen ja Mäkelä toteavat, että yläkouluikäisillä päivät voivat olla keskenään erilaisia. Harrastuksiin tullaan suoraan koulusta, ja joskus energiat voivat olla vähissä ja väsymys painaa.

– Ohjaajilta odotetaan osaamista ja pelisilmää toteuttaa harrastukset osallistujien vireys- ja tunnetilat huomioiden. Ohjaajat kuuntelevat ja osallistavat – niin nuori kokee tulleensa kuulluksi.

Oppilas kuntosalilla jalkaprässilaitteessa.
Jälkipoltossa on huomattu, että erityisesti muualla kuin koulun tiloissa järjestettävät harrastusryhmät vetävät nuoria puoleensa.

Pois koulun tiloista ja kavereiden kanssa harrastamaan

Jälkipolton suuri harrastusryhmämäärä kertoo siitä, että he ovat tavoittaneet hienosti yläkouluikäisiä harrastusten pariin. Mikä mahtaa olla yläkouluikäisten tavoittamisen salaisuus?

– Olemme huomanneet, että erityisesti muualla kuin koulun tiloissa järjestettävät harrastusryhmät vetävät nuoria puoleensa. Monet nuoret ovat kertoneet kokevansa hieman nolona jäädä koululle ”kerhoon” koulupäivän jälkeen. Kun harrastus järjestetään esimerkiksi läheisellä kuntosalilla, nuoret innostuvat helpommin, Väätäinen kertoo.

Kaksikko sanoo viestineensä Jälkipolton harrastustoiminnasta monella eri tapaa. Kaikkein tärkeimmässä asemassa on hyvä ja sujuva yhteistyö harrastuskoordinaattoreiden kanssa, joka onkin toiminut kiitettävästi joka kaupungissa. Ilmoituksia on ollut niin sosiaalisen median kanavissa, Facebook-ryhmissä, koulun tiedotuskanavissa kuin perinteisinä julisteinakin. Yksi tärkeimmistä keinoista tavoittaa nuoret on kuitenkin nuorten oma puskaradio – eli se, kun positiivinen sana kiertää nuorten keskuudessa.

– Mitä isompi harrastusryhmä on, sitä paremmin nuoret pysyvät harrastuksen parissa. Pieneen ryhmään on haastavampaa tulla mukaan. Yläkouluikäisillä nuorilla korostuu äärettömän paljon kavereiden kanssa yhdessä harrastaminen, Mäkelä sanoo.

Jälkipolton harrastusryhmissä harrastukseen sitoutuminen onkin ollut vahvaa. Suurin osa ryhmiin osallistuvista nuorista jatkaa harrastusta läpi jopa useamman lukuvuoden. Tällöin harrastamisesta on onnistuttu saamaan pysyvää ja Jälkipoltossa voidaan olla tyytyväisiä.

Suurimpia syitä harrastuksista poisjäämiselle ovat lukujärjestyksen muuttuminen tai toisen harrastuksen päällekkäisyys. Ovi Jälkipolton harrastuksiin on kuitenkin aina nuorille auki.

– Kuten muillakin, suurin haaste meilläkin on nuorten tavoittaminen harrastuksen pariin ja ensikontakti uuteen nuoreen. Mutta sitten kun saamme heidät harrastuksiimme, siellä he kyllä usein pysyvät pitkäjänteisesti. Koskaan ei voi markkinoida liikaa – monet nuoret eivät tiedä tällaisista maksuttomista mahdollisuuksista, kaksikko summaa.

Harrastusryhmäläinen vai asiakas?

Jälkipolton harrastusryhmät toimivat useassa kaupungissa ja usein myös yhtäaikaisesti. Laaja toiminta tarkoittaa myös laajaa ohjaajakuntaa.

– Meillä ohjaajien rekrytointi on vuosien kokemuksen tulosta. Koulutamme ohjaajiamme jatkuvasti Harrastamisen Suomen mallin tarpeisiin. Parhaillaan olemme myös rakentamassa lajikohtaisia koulutuspolkuja perusperehdytyksen lisäksi. On etu, että pystymme tarjoamaan yrityksenä harrastusryhmien ohjaajille myös muuta työtä, Mäkelä kertoo.

Tärkeimpänä ohjaajien rekrytoinnissa ammatillisen osaamisen lisäksi Mäkelä ja Väätäinen näkevät sen, että ohjaaja haluaa aidosti toimia lasten ja nuorten parissa sekä tukea heidän liikunnallisen elämäntapansa rakentumista.

– Nuoret ovat tykänneet valtavasti ohjaajistamme ja heidän asiakaslähtöisestä asenteestaan. Ohjaajamme suhtautuvat heihin kuin nuoriin aikuisiin, mutta toki riittävällä ja tarvittavalla auktoriteetilla. Nuoriin puree aito kohtaaminen, huumori sekä se, ettei ohjaaja ole liian tiukkapipoinen, Väätäinen summaa.

Jälkipoltossa on huomattu, että yläkoululaisiin vetoaa muutenkin asiakaslähtöinen ja trendikäs harrastusryhmien markkinointi – näin harrastukseen ei liity ajatusta kerhotoiminnasta, mitä nuoret eivät ajattele yhtä trendikkääksi jutuksi.

– Oikeanlaiset sanavalinnat ovat yllättävän merkittäviä juttuja yläkouluikäisten tavoittamisessa harrastusten pariin. Jatkuva ja toistuva tiedottaminen on supertärkeää, ja meilläkin oikean kohderyhmän saavuttamisen eteen on vielä tehtävä runsaasti töitä, kaksikko kertoo.

Väätäinen ja Mäkelä kertovat tärkeäksi myös yhteistyön koulujen ja esimerkiksi kouluvalmentajien kanssa. Kouluilla ja kouluvalmentajilla on ajankohtainen tieto nuorista, heidän kipukohdistaan ja kiinnostuksenkohteistaan.

Koulut myös markkinoivat harrastuksia nuorille parhaiten ja kaksikko toivookin ohjaajiensa voivan jalkautua kouluille jo ennen harrastuskauden aloitusta markkinoimaan ja kertomaan harrastusmahdollisuuksista. Myös kouluvalmentajilla on ollut tärkeä rooli niiden nuorten tavoittamisessa, joilla on kielellisiä tai teknisiä haasteita löytää harrastuksen luo.

–Jotta harrastukset tavoittavat nuoret, monitasoinen yhteistyö Harrastamisen mallin, koulujen ja palveluntarjoajien kanssa on keskeistä. Luotamme kohtaamiseen kasvotusten, ja olisikin tärkeää markkinoida juuri siellä, missä nuoret ovat.

Lisätiedot

Jälkipoltto Oy:n verkkosivu

Jaa somessa:

Muita käytänteitä