Hyppää sisältöön

Perusopetusikäisten hyvinvointia lisäämässä – Karvi toteuttaa arvioinnin Harrastamisen Suomen mallista

kuva: OKM

Harrastamisen Suomen malli pyrkii lisäämään perusopetusikäisten hyvinvointia varmistamalla mahdollisuuden maksuttomaan harrastamiseen koulupäivän aikana. Juuri toteutunut mallin vakiinnuttaminen oli yksi tämän hallituskauden tärkeimpiä tavoitteita. Karvi toteuttaa nyt OKM:n tilaaman arvioinnin Harrastamisen Suomen mallin tavoitteiden toteutumisesta, toimivuudesta ja vaikutuksista.   

Lasten ja nuorten kokemukset arvioinnin perustana

Harrastamisen Suomen mallissa harrastukset voivat vaihdella taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen välillä. Mallissa lasten ja nuorten toiveet ovat keskiössä, sillä harrastukset tulee valita ja järjestää heidän kuulemisistaan saatujen tietojen pohjalta. Kuulemisiin onkin osallistuttu innolla, sillä muun muassa harrastustoiveita kartoittavan OKM:n Koululaiskyselyn avulla saatiin viime kierroksella vastauksia jopa 215 000 oppilaalta. Kunnat voivat järjestää lapsille ja nuorille myös omia kuulemisiaan.

Myös Karvin arvioinnissa lasten ja nuorten näkemykset halutaan pitää keskiössä. Kokemuksia ja mielipiteitä mallista kerätäänkin eri-ikäisiltä ja eri alueilta tulevilta lapsilta ja nuorilta. Samalla selvitetään, millä tavoin he ovat päässeet osallistumaan toimintaan jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

”Harrastamisen Suomen malli perustuu lapsi- ja nuorilähtöisyyteen: harrastukset toteutetaan toiveiden perusteella, osallistujille sopivaan aikaan ja sopivassa paikassa. Harrastamisen halutaan olevan lapselle tai nuorelle aidosti mieluisaa. Arviointi tuottaa tietoa heidän näkökulmastaan ja kokemuksistaan toiminnasta. Näin voidaan arvioida, miten malli saavuttaa tavoitteensa. Arviointi tukee myös suhteellisen uutta, pandemia-aikaan aloittanutta mallia juurruttamaan toimintansa pysyväksi osaksi kuntien harrastuskenttää,” kertoo arviointiasiantuntija Tanja Laimi.

Lasten ja nuorten kokemuksien lisäksi tietoa mallista kerätään niin kunnilta kuin paikallisilta harrastustoimijoiltakin. Tavoitteena onkin arvioida mallille asetettujen tavoitteiden toteutumista, mallin toimivuutta ja vaikutuksia. Erityisenä näkökulmana arvioinnissa on myös harrastamisen saavutettavuus. Tällä lukuvuodella harrastustoimintaa järjestetään jo suurimmassa osassa Suomen kuntia. Tilausta toiminnalle on etenkin alueilla, joissa lasten harrastusmahdollisuuksia on muutoin vähemmän ja etäisyydet harrastuksiin pitkiä. (Yle, 21.9.2022).

Harrastamisella yhteys myös osaamiseen

Karvin aiemmassa pitkittäisarvioinnin alkumittauksessa kävi ilmi, että oppilaan harrastuksilla ja kiinnostuksilla on yhteys myös osaamiseen. Sellaisilla oppilailla, joilla oli yksikin ohjattu harrastus, oli huoltajien koulutustasosta riippumatta korkeampi lähtötaso kuin niillä oppilailla, joilla ei ollut yhtään ohjattua harrastusta. Tytöistä ilman ohjattua harrastusta oli 20 prosenttia, kun taas pojista27 prosentilla ei ollut ollenkaan ohjattuja harrastuksia.

Ohjatun harrastuksen määrää selittää myös mm. AVI-alue: pitkittäisarvioinnin mukaan Lapin, Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen alueilla on todennäköisempää jäädä ilman ohjattua harrastusta (31,9 % oppilaista) kuin muilla AVI-alueilla (20,1 %). Tätä voimakkaammin ohjatun harrastuksen piiriin päätymistä selittää kuitenkin huoltajien koulutustaso. Jos molemmilla huoltajilla oli peruskoulu- tai ammatillinen tutkinto, 58 prosentilla pojista ja 54 prosentilla tytöistä oli vähintään yksi harrastus, mutta jos molemmilla huoltajista oli korkeakoulututkinto, ohjatun harrastuksen piirissä oli 94 prosenttia pojista ja 89 prosenttia tytöistä.

Harrastamisen Suomen mallin arvioinnin tulokset julkaistaan keväällä 2023.

Arviointi toteutetaan maksullisena arviointipalveluna. Arvioinnin on tilannut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää Karvin maksullisista arviointipalveluista.

Lisätietoja arvioinnista:

  • arviointiasiantuntija Tanja Laimi, tanja.laimi(a)karvi.fi, puh. 029 533 5567
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote arvioinnista

Lähde: https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/perusopetusikaisten-hyvinvointia-lisaamassa-karvi-toteuttaa-arvioinnin-harrastamisen-suomen-mallista.html Luettu 26.10.2022

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa