Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin Kevätpäivät nosti laatua esiin harrastamisessa ja lastenkulttuurissa

Vuoden 2020 rehtorina palkittu Pekka Paappanen veti Tunnista kohderyhmäsi -työpajan.

Lastenkulttuurin Kevätpäivillä etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä on laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, lastenkulttuurin toiminnassa ja kulttuurikasvatustyössä? Miten lapsilähtöisyys liittyy laatuun? Mikä motivoi ja mahdollistaa harrastamiseen?

Eri toimialojen johdon sitoutuminen ja yhteisestä tavoitteesta päättäminen on keskeistä kunnan harrastustoiminnan edistämisessä

Lastenkulttuurin Kevätpäiville Seinäjoelle 19.-21.4. kokoontui lähes 200 lasten ja nuorten harrastamisen ja kulttuuritoiminnan parissa työskentelevää ammattilaista sekä lastenkulttuurin verkoston jäsentä. Harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattoreiden tapaamisessa ja työpajakierroksella käsiteltiin Harrastamisen Suomen mallia ja harrastusten laadun elementtejä useista eri näkökulmista. Kierroksella paneuduttiin kohderyhmien tunnistamiseen sekä tavoittamiseen, hyvän hallinnon elementteihin, yhteistyöverkostojen sekä yhdessä tekemisen merkitykseen, ammattimaiseen ohjaustoimintaan sekä lapsilähtöiseen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi työstettiin konkreettisia toimenpiteitä, miten kukin voi lähteä omassa työssään kehittämään harrastamisen laatua. Keskeisiksi toimenpiteiksi Harrastamisen Suomen mallin edistämisessä nousivat seuraavat asiat:

 • Kunnan strategiaan kirjaukset harrastustoiminnasta
 • Eri toimialojen johdon sitoutuminen ja yhteinen tavoite harrastustoiminnan edistämiseen
 • Koko kunnan harrastamisen kuvan ja kulttuurin ymmärtäminen sekä koordinointi, missä Harrastamisen Suomen malli on osa kokonaisuutta
 • Lapsilähtöisyys mukana alusta alkaen
 • Hyvän hallinnon periaatteet käytössä
 • Jokaisella koululla on nimetty harrastustoiminnan yhdyshenkilö
 • Koulupäivän rakenteen ja lukujärjestysten suunnittelu yhdessä koulujen henkilöstön kanssa
 • Suunnitelmiin kirjaukset toiminnan arvioinnista ja seurannasta sekä siitä, miten niiden pohjalta toimintaa kehitetään
 • Perehdytys, tuki ja koulutus toiminnassa mukana oleville
 • Viestintä toiminnasta ympäri vuoden toiminnassa mukana oleville tahoille sekä
 • Ketterät, digitaaliset ja tietoturvalliset järjestelmät käytössä.

Kevätpäivien tunnelmiin palataan Jälkilöylyissä

Perjantaina 13.5. klo 12.15-13.30 verkostotapaamisessa palataan takaisin Seinäjoen tunnelmiin ja oppeihin tarjoamalla mahdollisuus kokoontua vielä kerran yhteen laadun pariin. Tapaamisessa keskitytään laatuun Harrastamisen Suomen Mallin ja kulttuurikasvatussuunnitelmien näkökulmista paneelikeskustelun sekä pienryhmäkeskustelujen kautta.

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa