Hyppää sisältöön

Sotkamossa paikallisuus ja oman alueen mahdollisuudet ovat harrastustoiminnan lähtökohtia

kuva: OKM

Sotkamossa Harrastamisen Suomen mallissa on mukana 20 % perusopetuksen oppilaista. Erityisesti maaseutukoulujen kerhotoimintaan osallistutaan ahkerasti. Toiminnassa painottuvat alueelliset mahdollisuudet, luottamus ja positiivinen asenne sekä rohkeus uuden kehittämistä kohtaan.

Harrastamisen Suomen mallin kautta lasten ja nuorten näkemyksiin harrastamisesta on havahduttu uudella tavalla. Sotkamossa on kiinnitetty huomiota siihen, miten tärkeää lapsille ja nuorille harrastuksiin osallistuminen on. Erityisesti maaseutukouluja käyvien oppilaiden harrastusten mahdollistaminen on osoittanut, miten tärkeää mukaan pääseminen on ja miten kivaa siellä on.

Kuule ope, tämä on mun ensimmäinen ikioma kerho, jossa olen!

Sotkamon maaseutukoulua käyvä oppilas

Harrastamisen Suomen mallin toiminta on Sotkamossa avointa myös erityislapsille. Omien erillisten kerhojen lisäksi jokainen lapsi voi valita myös kaikille avoimen kerhon. Kunta auttaa tarvittaessa oppilaita löytämään itselleen tukihenkilön, joka osallistuu kerhoihin heidän kanssaan.

Koulukyyteihin panostetaan, jotta kaikilla lapsilla on aito mahdollisuus osallistua ja harrastaa

Sotkamossa puolet kunnan kuudesta alakoulusta ovat maaseutukouluja. Se luo toiminnan järjestämiselle tietynlaisia hankaluuksia, sillä koululaisten kotiinpaluu harrastusten jälkeen on organisoitava uudella tavalla. Harrastuksiin jääneille lapsille on tarjolla vaihtoehtoisia koulukuljetuksia, kuten yläkoululaisten koulukuljetukset sekä kunnan ostamat lisävuorot.

Harrastamisen mahdollistaminen jokaiselle on ollut Sotkamon kunnalle tärkeää. Lisäkuljetuksista syntyvät kulut nähdään lasten osallistumismahdollisuuksien parantamisen arvoisina. Mahdollisuuksien lisääminen maaseutukouluilla myös lisää koululaisten keskinäistä tasa-arvoa.

Harrastustoiminnan mahdollisuudet ovat rajattomat

Harrastamisen Suomen malli nähdään Sotkamossa laajana kokonaisuutena, jolla lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan lisätä. Harrastustoimintaan liittyvillä panostuksilla pystytään lisäämään myös oppilaiden sosiaalisia mahdollisuuksia. Harrastusten ja osallisuuden positiiviset vaikutukset tulevat näkymään lapsen kasvaessa nuoreksi, joten kyseessä on kunnalle tärkeä kokonaisuus. Harrastustoimintaan osallistuminen on lapselle ja nuorelle muutakin kuin se, että hän on päässyt kerran viikossa harrastukseen, kertoo koulukoordinaattori Juhani Määttä.

Oman alueen vahvuudet esille

Sotkamossa on lähdetty liikkeelle alueen omista vahvuuksista toimintaa suunniteltaessa. Paikallisia verkostoja on luotu ahkerasti ja toimijoita saatu hienosti mukaan. Harrastustoiminnan järjestämiseen on saatu paljon ehdotuksia ja niitä on kehitetty positiivisessa ja luotettavassa ilmapiirissä toteutuskelpoisiksi. Toimintaa koordinoiva Juhani Määttä kuvaakin, että hänen tehtävänsä on mahdollistaa kentältä saatujen ideoiden toteutus ja olla se henkilö, johon toimijat voivat olla yhteydessä. Parhaimmillaan yhdessä saadaan luotua oppilaille hienoja elämyksiä. Esimerkkinä Määttä esittelee Katinkulta Golfin ehdotuksesta järjestetyn Liikkuva koulun golf-tapahtuman peruskoulun oppilaille. Sotkamo lähti ilolla mukaan toteuttamaan kyseistä tilaisuutta ja järjesti tapahtumaan liittyvän tiedotuksen. Katinkulta Golf hoiti osaltaan kaikki käytännön järjestelyt.

Koen, että tehtäväni on mahdollistaa niin lapsilta, kouluilta kuin seuratoimijoilta saatujen ideoiden toteutus.

Juhani Määttä, koulukoordinaattori

Harrastuspohjalta toimiva paikallinen seuratoiminta tuo omat vaikeutensa ohjaajien hankkimiselle, sillä moni vapaaehtoinen pääsee ohjaamaan vasta iltaisin. Onneksi paikallisia yrittäjiä, kuten Vuokatinrinteet ja Vuokatti Bowling on saatu mukaan toiminnan toteuttajiksi. Myös Sotkamon naapuri kaupungista Kajaanista on saatu toimijoita, kuten jalkapalloseura Kajaanin Haka ja Kajaanin 4H yhdistys.

Liikkuva koulu -ohjelma loi otollisen maaperän harrastusten järjestämiselle

Sotkamossa on kehitetty koululaisten liikuntaan liittyviä toimintamalleja ja mahdollisuuksia niin Liikkuva koulu -ohjelman kuin erilaisten hankkeidenkin avulla. Niiden aikana tehdyt toimet ovat tukeneet hienosti myös Harrastamisen Suomen mallin toteuttamista. Liikunnasta kansalaistaito -hankkeen sekä Liikkuva koulu -ohjelman aikana toimintaa vetäneet opetusalan ammattilaiset kiersivät puhumassa liikunnan tärkeydestä kaikkialla kunnan päättäjistä ja virkamiestasolta aina oppilaitoksiin ja liikuntatoimen henkilökuntaan saakka. Sotkamossa päättäjät ja kenttätyöntekijät saivat keskustelujen pohjalta hyvän käsityksen siitä, miten tärkeää on edistää lasten pääsyä liikkumaan mahdollisimman monipuolisesti ja hyvässä ympäristössä.

Harrastamisen Suomen mallin toteutus Kainuun yhteistyönä

Lähes kaikki Kainuun kunnat ovat samassa Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa mukana myös ensi lukuvuonna. Sotkamon kannalta on helpotus, että Kajaani, jolla on enemmän resursseja sitoa toiminnan organisointiin, hoitaa osan käytännön asioista heidän puolestaan. Kajaani vastaa mm. hankehakemuksen teosta ja hallinnoi talouspuolta.
Yhteistyötä tehdään myös harrastusten järjestämisessä. Netissä toimivia harrastuksia tullaan ensi vuonna järjestämään kuntien yhteistyönä ja niihin voi osallistua oppilaita Kainuun eri kunnista. Yhteistyö varmistaa, että kerhoihin ilmoittautuu riittävästi osallistujia, jolloin ne varmemmin myös toteutuvat.

Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat palkinneet onnistuneita koulu- ja seurayhteistyön malleja alueellisissa Urheilugaaloissa. Vuoden 2022 palkitsemisen teemana oli Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta. Sotkamo sai 29.4.2022 Harrastaminen koulupäivän yhteydessä -palkinnon.

Lisätietoja Sotkamon Harrastamisen mallista

Juhani Määttä, koulukoordinaattori
juhani.maatta@sotkamo.fi

Jaa somessa:

Muita käytänteitä