Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 17 miljoonaa euroa avustusta

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset Harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille harrastustoimintaa lukuvuonna 2023–2024.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 17 000 000 euroa 252 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 262 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2023 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 23,9 miljoonaa euroa.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2023–2024, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 kerhoa yli 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 450 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.–9. luokkien oppilaat. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille.

Lapset ja nuoret kekseliäin keinoin harrastusten piiriin – poimintoja avustusta saaneista hankkeista

Kauniaisten kaupungin kaksikielisessä hankkeessa panostetaan jatkossa vahvasti viestintään, jotta tieto harrastusmahdollisuuksista tavoittaisi etenkin nuoret entistä paremmin. Myös lasten ja nuorten osallisuutta yksittäisten harrastussisältöjen ja koko toimintamallin kehittämiseen lisätään. Uusia harrastussisältöjä ovat esimerkiksi etäkokkauskerho ja eriteemaisten kerhojen yhdistäminen kielikylpyyn.

Kokkolan kaupunki järjestää uudella avustuskaudella enemmän kerhoja ja ottaa käyttöön harrastusreseptin, jonka avulla pyritään löytämään harrastusta tarvitsevat lapset ja nuoret. Harrastustoiminnan laatuun panostetaan laatimalla ohjaajille opas sekä keräämällä lapsilta ja nuorilta säännöllistä palautetta.

Kuusamon kaupungin ja Pudasjärven kaupungin hankkeet tekevät yhteistyötä peliharrastusten järjestämisessä. Kaupungit ovat sopineet keskenään, että Pudasjärven yläkoulun oppilaat saavat osallistua Kuusamon etänä järjestämään pelikerhoon ja vastaavasti Kuusamon alakoulun oppilaat saavat osallistua Pudasjärven järjestämiin pelikerhoihin.

Liperin kunnan hankkeessa on vahvaa monialaista, hallintokunnat ylittävää yhteistyötä, jonka ansiosta lapsille ja nuorille on saatu monipuolinen ja innovatiivinen harrastustarjotin. Hankkeessa on huomioitu myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Hankkeen viestintä on suunniteltu säännölliseksi ja monikanavaiseksi, mikä mahdollistaa yhteydenpidon harrastuksen järjestäjien, lasten, nuorten ja kotien kanssa.

Nousiaisten kunnan hankkeessa on monipuolisesti kehitetty Nousiaisten näköistä harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa ja erityisesti panostettu harrastusetsivätoimintaan. Koko pienessä kunnassa on yhteinen tahtotila laadukkaan harrastustoiminnan järjestämiseen, mikä on mahdollistanut muun muassa harrastusetsivän vakinaistamisen. Harrastusetsivä auttaa mieleisen harrastuksen pariin ja ohjaa harrastusryhmiä.

Utsjoen kunnan koulupäivän jälkeen järjestettävässä harrastustoiminnassa kyetään järjestämään tulevana lukuvuotena lähes puolet kerhoista saamenkielisinä. Saamenkielisten kerhojen määrä on lisääntynyt viime vuodesta. Tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria käyttämään äidinkieltään vapaa-ajallaan monipuolisesti ja myös suomenkielisiä lapsia opettelemaan ja oppimaan lisää saamen kieltä. Ongelmana on edelleen saamen- ja suomenkielisten ohjaajien saatavuus.

Myönnetyt Harrastamisen Suomen mallin avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen keväällä 2023 myöntämät avustukset alueittain.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 5 591 998 euroa 55 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 780 731 euroa 34 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 665 222 euroa 20 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 2 151 030 euroa 36 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 4 636 352 euroa 78 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 2 236 666 euroa 29 hakijalle.

Lue lisää

Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista löydät tietoa aviavustukset.fi-sivustolta.

Aviavustukset.fi

Harrastamisen Suomen mallista voit lukea lisää harrastamisensuomenmalli.fi-sivustolta. Sivuille on kerätty mm. hyviä käytänteitä ja materiaaleja Suomen mallin toiminnan toteuttajille.

Harrastamisensuomenmalli.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on julkaissut arviointinsa Harrastamisen Suomen mallista. Arvioinnin tulokset löytyvät Karvin verkkosivuilta.

Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi – Karvi.fi

Lisätietoja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Jukka Moilanen, p. 0295 016 686
Ylitarkastaja Marko Ojala, p. 0295 016 175
Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, p. 0295 016 845
Liikuntatoimen ylitarkastaja Tapio Niskanen, p. 0295 016 336
Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

Lapin aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Opetustoimen ylitarkastaja Mari-Annika Hemmi, 0295 017 068

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Elli-Noora Rinne, p. 0295 018 085

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824
Suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663
Suunnittelija Tapio Taskinen, p. 0295 017 589

etunimi.sukunimi@avi.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa