Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen mallin webinaari / Webbinarium för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 20.1.2022

Ilmoittaudu

Harrastamisen Suomen mallin webinaari 20.1.2022 klo 13–16 /
Webbinarium för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 20.1.2022 kl.13–16

Olemme järjestämässä Harrastamisen Suomen mallin webinaaria 20.1.2022. /
Vi ordnar ett webbinarium för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 20.1.2022.

Ilmoittautuminen webinaariin ja avikohtaisille jatkotunneille päättyy 17.1.2022. Jonka jälkeen jaamme lopullisen ohjelman ja striimilinkin. /
Anmälningstiden till webbseminariet och de rfv-specifika tillställningarna går ut 17.1.2022, och därefter skickar vi det slutgiltiga programmet och en länk till det streamade evenemanget.

Klo 13-15 on yhteinen osuus, johon ilmoittautuminen tapahtuu tähän Webropoliin vastaamalla: /
Kl. 13-15 ordnas den gemensamma delen som man anmäla sig till genom följande Webropol:
https://link.webropolsurveys.com/S/DB3E1AA1F74B4067

Ohjelmassa muun muassa / På programmet bland annat

  • Hakuinfo /hakuohje / Info/anvisningar om ansökan
  • Suomen malli yhteispisteen terveiset/ Hälsningar från kontaktpunkten för Finlandsmodellen, Tarja Vartiainen

Klo 15-16 Aluehallintovirastot jatkavat AVI-kohtaisissa työpajoissa. /
Kl. 15-16 Regionförvaltningsverken fortsätter i RFV-specifika workshops.

Tilaisuudesta tulee tallenne.


Ilmoittautumislinkit / Anmälan:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
https://www.lyyti.in/Harrastamisen_Suomen_malli_Infotilaisuus_6296

Itä-Suomen aluehallintovirasto
https://www.lyyti.in/ISAVI_alueellinen_osuus__Harrastamisen_Suomen_malli_9968

Lapin aluehallintovirasto
https://link.webropolsurveys.com/S/571D56622A606C29

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
https://www.lyyti.in/LSAVIn_tyopaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
https://www.lyyti.in/LSSAVI_alueellinen_osuus_6332

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
https://www.lyyti.fi/reg/HSM22_Pohjois-Suomi

Jaa somessa: