Hyppää sisältöön

Elokuva Harrastamisen Suomen mallin harrastuksena 18.2.2022

kuvaaja: Siiri Siltala

Ilmoittaudu

Koulukinoyhdistys järjestää 18.2. klo 14.00-14.30 Harrastamisen Suomen mallia kunnissa toteuttaville tahoille webinaarin, jossa käydään läpi elokuvan ominaispiirteitä harrastuksena ja etsitään ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin, jotka koskevat elokuvaharrastusta ja sen käytännön toteutusta. Koulukino on valtakunnallinen elokuvanlukutaidon ja elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö.

Elokuva on omanlaisensa harrastus: ryhmätyönä tehtävää taidetta, jossa on paljon eriytyneitä työnkuvia. Elokuvan opettaminen vaatii ohjaajalta monenlaisia asioita ryhmäprosessien hallinnasta tekniseen, taiteelliseen ja elokuvakulttuuriin liittyvään osaamiseen. Elokuvaharrastuksen toteuttamisessa voikin olla erityisesti alussa monenlaisia haasteita. Tämä webinaari on suunnattu erityisesti kuntatoimijoille, ja siinä käydään yhdessä läpi nykytilannetta ja mietitään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin erityisesti Harrastamisen Suomen mallissa toteutettavan elokuvaharrastuksen osalta.

Aloitamme lyhyellä esittelyllä elokuvaharrastuksen erityispiirteistä: millainen elokuva on harrastuksena, mitä sen toteuttaminen vaatii, ja mikä on elokuvaharrastuksen tilanne Suomessa ylipäätään? Tämän jälkeen pohdimme ohjatusti elokuvaharrastuksen toteuttamisen eri puolia osallistujien tarpeista ja esiin nostamista kysymyksistä lähtien.

Seminaarin toteuttaa valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö Koulukino. Koulukino myös toteuttaa käytännön elokuvaharrastusta osana Harrastamisen Suomen mallia.

Jaa somessa: