Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen mallin avustushaut yhteisöille ja kunnille käynnistyvät

Harrastamisen Suomen mallissa harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden perusteella. Keilausta toivoi 31 % oppilaista, jotka vastasivat vuoden 2022 koululaiskyselyyn. kuva: Shutterstock.com

Tammikuussa käynnistyy kaksi Harrastamisen Suomen mallin avustushakua. Kunnat voivat hakea erityisavustusta, jolla tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Lisäksi yhteisöt kuten kunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat hakea erityisavustusta kehittämishankkeille, joilla kehitetään Harrastamisen Suomen mallin toteutuksen laatua. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää avustushauista webinaarin 24.1.2023.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Kuntien avustuksella tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.

Avustushaku alkaa 24.1.2023 ja päättyy 28.2.2023 klo 16.15. Avustuspäätökset pyritään tekemään 30.4.2023 mennessä. Avustuksiin käytetään noin 17 miljoonaa euroa.

Lisätiedot avustushausta hakuilmoituksessa

Erityisavustus yhteisöille Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeisiin

Erityisavustuksella tuetaan hankkeita, joilla kehitetään Harrastamisen Suomen mallin toteutuksen laatua. Avustusta voivat hakea yhteisöt kuten kunnat, säätiöt ja yhdistykset. Kehittämishankkeen tulee tuottaa uusi toimintamalli tai koulutuskokonaisuus, jolla on edellytykset muodostua pysyväksi käytännöksi hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeisiin tulee sisältyä käytännön toteutus.

Kehittämishankkeen tulee liittyä Harrastamisen Suomen malliin ja edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • lasten ja nuorten harrastustoiveiden toteuttaminen kunnissa
  • harrastusten ohjaajien ja valmentajien pedagogisen tai muun osaamisen lisääminen
  • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen
  • Harrastamisen Suomen mallin ja urheilun tai taiteen perusopetuksen välisten yhteyksien vahvistaminen
  • kielivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa omalla kielellä

Kehittämishankkeiden avustushaku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 28.2.2023 klo 16.15. Avustuspäätökset pyritään tekemään 15.4.2023 mennessä. Avustuksiin voidaan käyttää enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot kehittämishankkeiden hakuilmoituksessa

Avustushauista webinaari 24.1.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Harrastamisen Suomen mallin webinaarin 24.1.2023 klo 13.00 alkaen, missä kerrotaan, mitä Harrastamisen Suomen mallille kuuluu juuri nyt, ja mitä on hyvä tietää avustushausta lukuvuodelle 2023–2024.

Lisätiedot webinaarista

Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa