Hoppa till innehåll

Observatoriet för konstfostran deltar i ett forskningsprojekt om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland (nedan Observatoriet) är samarbetspartner i en amerikansk pedagogikers, biträdande professor Risto Marttinens forskningsprojekt. Marttinen har undervisat och verkat som forskare på George Mason University i USA i flera år. Hans forskningstema hänför sig särskilt till program för fysisk fostran efter skoldagen i stadsområden där tillgången till tjänster är dålig. Stiftelsen Fulbright Finland möjliggör Marttinens besök.

Risto Marttinen
Risto Marttinen

Forskningen fokuserar på Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och i synnerhet på hur handledare, deltagare och deras föräldrar samt modellens koordinatorer och finansiärer anser att den fungerar.  Forskningsprojektet planeras hösten 2024 och genomförs våren 2025 i samarbete med Observatoriet vid Konstuniversitetets forskningsinstitut, Jyväskylä universitet och undervisnings- och kulturministeriet.

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en trevlig och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen. Hobbyutbudet väljs enligt barnens och de ungas önskemål. Läsåret 2023–2024 ordnas verksamhet i 262 kommuner. Den finansierades med 17 miljoner euro (UKM).

Observatoriet har följt och kommenterat pilotprojektet och genomförandet av modellen ända sedan planeringen. Under den senaste tiden har Observatoriet bland annat tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet inlett en utbildning om utvecklandet av den pedagogiska kompetensen för handledare inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet vid Konstuniversitetets Öppna campus och varit med och genomfört den 2022–2024.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland är en sammanslutning av åtta organisationer inom konst- och kulturfostran som samlar in och delar information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland. Dessutom stärker det sambandet mellan forskningen och det praktiska arbetet samt stöder samarbetet mellan aktörerna inom konst- och kulturfostran, branschens verksamhetsförutsättningar och internationellt samarbete. För närvarande deltar alla universitet där man kan studera ett ämne inom konstfostran som huvudämne samt betydande organisationer inom branschen.

Mer information:
Sunna Maijala
Forskningskoordinator
Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland
Helsingfors Konstuniversitet
sunna.maijala@uniarts.fi
https://www.taideobservatorio.fi/sv/

Dela på sociala medier:

Du kanske är intresserad